PERSONPROFIL

Karoline Vind

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved Regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 16. juni 1994 i Frederikssund Single

F

Karoline Vind (SF) er regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden. I de politiske udvalg er
hun medlem af Sundhedsudvalget.

Karoline Vind er uddannet bachelor i samfundsvidenskab fra Roskilde Universitet. Hun arbejder til daglig som foreningskonsulent i IT-virksomheden Groupcare og som salgsassistent i en bager. Hun er desuden medlem af Landsforeningen For Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner Danmarks landsledelse (LGBT Danmark), og hun har tidligere været landskasserer for Socialistisk Folkeparti. Privat er Karoline Vind bosat i Københavns Nordvestkvarter.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3742 Socialistisk Folkeparti in total 58950

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Danmark rives midt over af ulighed. De rigeste er stukket af fra regning og har efterladt os andre fattigere. Jeg vil et opgør med uligheden og kæmper for:
• Gratis psykologhjælp til unge under 25.
Ungdommen er presset. I dag lider 1 ud af 10 unge af angst og 1 ud af 5 får på et tidspunkt en depression. Alligevel koster det kassen at få hjælp hos en psykolog. Alle skal have hjælp, uanset om vi brækker benet eller knækker psyken.
• Fjern brugerbetaling
Jeg vil en region hvor vi hjælper alle der har brug for det, og hvor vi ikke skal efterlades med kæmpe regninger, hvis vi bliver syge.
Alle skal have lige adgang til behandling, uanset størrelsen på vores pengepung.
• En sammenhængende offentlig transport
Kampen for en grøn planet er vigtigere end nogensinde før. Hvis vi skal sikre en fremtid, vi kan være i, kalder det på en bedre offentlig transport. Vi skal sikre at vi kan komme frem, uden at vi skal vente i timevis.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må ikke skabe et A og et B hold i vores sundhedssystem. Derfor er det også vigtigt at vi ikke indfører mere brugerbetaling, men derimod mindre, så økonomi ikke at er en begrænsende faktor.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en god ide at samle specialiseringen, så vi sikrer en god behandling af patienterne, men vi sikre lokale sundhedshuse, så den lette behandling kan ordnes tættere på borgerne.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi skal sikre en fremtid, vi kan være i, kalder det på en bedre offentlig transport. Det kræver en sammenhængende offentlig transport.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have lige adgang til uddannelse, uanset om du kommer fra Hornsherred eller København. Derfor skal vi også sikre at flere typer ungdomsuddannelser udbydes lokalt.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Hovedstaden, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Sundhedsudvalget Region Hovedstaden, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2016 - nu

Landsledelsesmedlem LGBT Danmark

Uddannelse

Bachelor Samfundsvidenskab, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Foreningskonsulent GroupCare
F

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Hovedstaden, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Sundhedsudvalget Region Hovedstaden, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2016 - nu

Landsledelsesmedlem LGBT Danmark

Uddannelse

Bachelor Samfundsvidenskab, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Foreningskonsulent GroupCare

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet