PERSONPROFIL

Karl Gaub

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Født 27. april 1950 i Himmerland Gift 2 børn

A

Karl Gaub var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet til kommunalvalget i Gentofte kommune. Karl Gaub blev ikke valgt ind.

Han er tillflytter fra Aalborg, hvor han også tof sin studentereksamen. Herefter blev han uddannet socialrådgiver og arbejdede på Vestegnen med stofmisbrugere i næsten ti år. Dernæst tog han en cand.merc og beskæftigede sig herfra med økonomi, planlægning og ledelse i sundsvæsenet, bl.a som sygehusdirektør og som planlægger af nye sygehusbyggerier i Danmark og Norge.

Er på nuværende tidspunkt pensioneret.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 127 Socialdemokratiet in total 4351

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg synes vælgerne skal stemme på liste A, og gerne på mig, så vi kan trække det borgerlige flertal i den rigtige retning. Det er lykkedes ganske godt i den foregående periode - og det skal blive endnu bedre i den kommende.

Med mit kandidatur får man en engageret socialdemokrat i byrådet, som især vil kæmpe for at vores gode folkeskole bliver endnu mere attraktiv som familiernes førstevalg. Mit overordnede mål er at vi opretholder en social empati/forståelse/indlevelsesevne, som grundlag for den tillid og respekt for lige muligheder, som vi i udlandet misundes for. Her er folkeskolen som mødested for alle samfundsklasser en afgørende forudsætning.
Blandede boformer ligeså.
For det andet vil jeg gerne trække byrådet i en endnu mere grøn retning - vi har mulighederne for at være grøn foregangskommune, lad os udnytte dem.
Attraktive og sikre cykelveje for børn og voksne skal til i endnu større grad. Kommunale el-biler så hurtigt som muligt -og ambitiøs plan for CO2-optimering af offentlige bygninger etc.

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har i byrådet været et samarbejdsklima, som har givet gode resultater for de implicerede partier

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Miljø, herunder affaldssortering ligger mig meget på sinde. Det gælder også at jeg fx går ind for fjernelse af pesticider fra brug i kommunen.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes vi har et OK serviceniveau p.t. på dette område.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se bemærkninger til foregående spm om flygtninge og sindslidende...

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge er selvsagt en udfordring, men erfaringer fra IKEA-projektet demonstrerer at de fleste sagtens kan blive selvforsørgende, gode medborgere.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dårlige erfaringer skræmmer

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afhænger dog af en mere konkret prioritering, hvor det er tydeligt hvad det bliver på bekostning af..... Genoptræning forebygger ofte funktionstab, som senere kan medføre øgede kommunale udgifter. Derfor er genoptræning som regel både en “god forretning” - og en anstændig måde at afhjælpe et behov blandt ramte medborgere på.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser hellere at pengene bruges på 2-lærerordninger el.lign. Savner dog evidens for hvilke metoder der virker bedst - forskning må hjælpe os her.....

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sikke noget vås..... Hvis man VIL være arbejdsløs er det ingen kunst, nej. Men det er så få at det ikke er noget samfundsproblem i vores kommune. Det er så dyrt at bo i denne kommune, at det kræver to alm. indtægter, så det er kan der ikke være no’en, der udsætter sig selv for af egen fri vilje

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er i forvejen ganske lav - og efter min mening er der ikke oplagte opgaver som kommunen skal ophøre med som kan begrunde en lavere finansiering. Tværtom kan demografien med flere ældre i de kommende år lægge et større pres på det kommunale budget i valgperioden og herefter.....

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Jeg kan ikke se det er relevant i vores kommune

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, se kommentar til forrige spm

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte bør være foregangskommune mht grøn transport. Det gælder først og fremmest at vi får skabt attraktive og sikre cykelveje, både for børnenes skolevej - og for voksnes cykelveje til/fra arbejde og studiestart i Kbh/Fr.berg. Cyklen har så mange fordele det næsten gør ondt: Billig, sund og hurtig transport, som både kan spare tid og penge i fitness-centret - og samtidig spare sundhedsvæsenet for store udgifter. Bedre livskvalitet vil mange pendlercyklister kunne tale med om......

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spm forekommer mig ikke at spejle relevante alternativer i vores kommune. Når det er sagt er jeg meget glad for de mange grønne områder vi har - og ser nødigt at der gøres indhug i dem.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mig bekendt har vi ikke så belastede områder her i kommunen. Men jeg mener til gengæld der bør være en opmærksomhed på hvordan grupper af unge trives - og samles på steder hvor der handles stoffer (fortet mm). Her bør der sættes ind med en forebyggende, opsøgende indsats...

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser gerne at der oprettes flere støttede arbejdspladser til flygtninge, så de med tiden bliver selvforsørgende. Traumebehandling, sprog- og kulturundervisning kræver jo også midler. Den samlede sum afhænger naturligvis af antallet af flygtninge med behov........

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bredeste skuldre....... ja. I en prioriteringssituation mener jeg dette kan indgå som et element.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et stort problem at så mange sindslidende er overladte til sig selv efter udskrivning fra en af de alt for få døgnpladser i psykiatrien. Jeg gætter på at en stor del af ulykker, stofmisbrug og kriminalitet kan forebygges ved en extra indsats på dette område

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mig bekendt er børnetallet faldende, derfor ikke behov for yderligere tilførsel af ressourcer til området foreløbigt. Analyser må vise om børnetallet falder så meget at der kan lukkes institutioner - og dermed være et råderum for prioritering af andre opgaver.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi befinder os i et område hvor det i forvejen er attraktivt at etablere smv’er. Mener derfor ikke at der bør afsættes flere midler til dette område

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Huspriser er som hovedregel fastlagt efter den månedlige ydelse hvori grundskylden indgår. Hvis grundskylden sænkes, vil husprisen - alt andet lige - stige. Og til glæde for hvem ? De eksisterende ejere, men ikke for de unge førstegangskøbere - eller de der aht job, familiebrud o.lign. er nødsaget til at flytte og dermed sælge og købe anden ejendom. Derfor er begrundelsen for en nedsættelse for tynd efter min mening - og den rammer skævt

Uddannelse

cand.merc. CBS

Erhvervserfaring

cand.merc.
A

Uddannelse

cand.merc. CBS

Erhvervserfaring

cand.merc.

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet