PERSONPROFIL

Karina Vestergård Madsen

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 10. juli 1963 Single 1 barn

Ø

Karina Vestergård Madsen (EL) er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Hun er medlem af Socialudvalget samt Økonomiudvalget. Derudover er hun gruppeformand.

Hun er født og opvokset i København og bor i dag på Østerbro. Karina Vestergård Madsen har en kandidat i dansk og kommunikation, og til daglig arbejder hun som underviser på VUC i Lyngby.

Valgresultater

KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 763 Enhedslisten in total 53672
KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1019 Enhedslisten in total 55241

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Bedre normeringer til byens børn. Tidlig indsats allerede i vuggestuen giver alle børn – uanset baggrund – bedre mulighed for at udnytte deres potentiale og klare sig godt som voksne. Alligevel bliver vi ved at skære på antallet af pædagoger pr. barn i institutioner.
Lige nu raser bandekrigen i København og vi ved at klubberne, de boligsociale initiativer og foreningslivet er dem, der kan skabe alternative fællesskaber til bandelivet. Men det kræver flere ressourcer til de socialfaglige initiativer vi ved virker - for det handler om de langsigtet løsninger.
Borgerinddragelse i mange flere beslutninger. Vi har lokaludvalg, vi sender beslutninger i høring og vi holder dialogmøder. Men ofte er rammen sat og de fleste beslutninger truffet før københavnerne bliver hørt. Jeg vil tage initiativ til at lave forsøg med mere borgerinddragelse i de beslutninger der træffes på Rådhuset og forsøg med borgerbudgettet - københavnerne skal kunne bestemme hvordan deres skattekroner skal bruges.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Særligt ved det sidste budget18 lykkes det Enhedslisten at trække Socialdemokratiet mere til venstre sikre at vi med dette budget gør København en lille smule mere lige og bæredygtigt til gav for fællesskabet.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tvært imod har vi set flere eksempler på at private aktører presser prisen så langt ned at det ender i konkurs.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges flere penge, men ikke på bekostning af andre sundhedsområder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle undersøgelser viser, at hvis der er færre elever i klasserne så bliver den nemmere både udfordre de dygtige elever og hjælpe de elever der har brug for lidt ekstra.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis kommuneskatten sættes ned, betyder det at der blive færre penge til skoler, daginsitutioner, de ældre, de syge, de udsatte, til at vedligeholde byen. Med andre ord færre penge til at skabe en by hvor alle har en plads og får den hjælp og støtte de har brug for.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klubber, foreninger, gadeplansmedarbejder, SSP samarbejde mm bør have flere resssourcer for det er indsatser der virker.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skaber en sund by med færre biler der forurener. Til gengæld er det vigtigt at den kollektive trafik dækker alle bydele.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur er vigtigt fordi det samler københavnerne på tværs af bydelene. Men det behøver ikke være kæmpe dyre arrangementer. Kultur skal være for alle.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

VI skal ikke have brugerbetaling på velfærd.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er de sidste mange år afsat færre penge pr barn. Det har betydet at pædagogerne har fået flere opgaver som ikke handler om den nære og vigtige kontakt mellem det enkelte barn og den voksne. Pædagaogerne er blevet alt for presset i deres arbejde.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private virksomheder bliver tiltrukket hvis vi har en by der bygger på fællesskab og bæredygtighed.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Socialudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten
Gruppeformand Enhedslisten

Uddannelse

1989 - 1996

Kandidat Kommunikation og dansk, Roskilde Universitetscenter / RUC

Erhvervserfaring

2006 - nu

Chefkonsulent for IT og kommunikation VUC Lyngby
Ø

Politiske hverv

2014 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Socialudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten
Gruppeformand Enhedslisten

Uddannelse

1989 - 1996

Kandidat Kommunikation og dansk, Roskilde Universitetscenter / RUC

Erhvervserfaring

2006 - nu

Chefkonsulent for IT og kommunikation VUC Lyngby

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet