PERSONPROFIL

Karen Riis Kjølbye

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Gentofte

Født 10. juli 1958 i København Gift 5 børn

C

Karen Riis Kjølbye (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune, hvilket hun har været siden 2009. Hun er formand for Teknik- og Miljøudvalget samt medlem af Økonomiudvalget og Bygnings- og Arkitekturudvalget.

Karen Riis Kjølbye er uddannet jurist fra Københavns Universitet og arbejder til daglig som underviser ved Københavns Universitets juridiske fakultet. Tidligere har hun arbejdet som jurist i både Alm. Brand og Baltica Forsikring og som specialkonsulent i Trafikstyrelsen.

Karen Riis Kjølbye er gift og har fem børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 331 Det Konservative Folkeparti in total 23506
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 242 Det Konservative Folkeparti in total 19930

Mærkesager

  • Trafik
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg er politiker med stor erfaring og samfundsindsigt, og jeg vægter de afbalancerede og innovative løsninger, der har et klart mål og som er afstemt med samfundets behov i samråd med borgere. Det gælder børnene og de unge, og især de udsatte børn og unge, hvor der stadig er meget at gøre i retning af forebyggelse og indsigt, der kan optimere livskvaliteten. Jeg synes vi som samfund har en alvorlig opgave med at videreudvikle den grønne profil og bæredygtighedsstrategi, så vi vægter de rigtige miljø- og klimamæssige tiltag og kan se klimaforandringerne i øjnene samtidig med at vi begrænser madspild og ændrer adfærd, hvor det kan gavne miljøet. Jeg er fortaler for et samfund i udvikling, der ikke har unødige regler, som har bevidsthed om forskelligheder, men som også formår at have klare linjer om hvad der skal ydes til samfundet for at have del i velfærden. Jeg er interesseret i at videreudvikle den nye politiske arbejdsform hvor borgere, virksomheder og foreninger er medspillere. Jeg er en lyttende, handlekraftig og moderne konservativ politiker, der rigtig gerne vil bidrage til dette arbejde i de næste 4 år.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Formand, Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem, Økonomiudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2009 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Bygnings- og Arkitekturudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1977 - 1983

Cand.jur. Københavns Universitet

1975 - 1977

STX N. Zahles Gymnasium

Erhvervserfaring

2016 - nu

Commercial Coordinator Alm. Brand A/S
Underviser Københavns Universitet

1987 - 2012

Senior Legel Advisor Trafikstyrelsen
C

Politiske hverv

Formand, Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem, Økonomiudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2009 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Bygnings- og Arkitekturudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1977 - 1983

Cand.jur. Københavns Universitet

1975 - 1977

STX N. Zahles Gymnasium

Erhvervserfaring

2016 - nu

Commercial Coordinator Alm. Brand A/S
Underviser Københavns Universitet

1987 - 2012

Senior Legel Advisor Trafikstyrelsen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet