PERSONPROFIL

Kåre Traberg Smidt

Alternativet

Folketingskandidat i Københavns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 17. februar 1972 i København Gift 3 børn Bor i Københavns Kommune

Å

Kåre Traberg Smidt var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i København kommune. Kåre Traberg Smidt blev ikke valgt ind.

Han er ordfører for Havn og Hav samt for Erhverv og Iværksætteri.

Kåre Traberg Smidt er tidligere medlem af Venstre, for hvem han også har været folketingskandidat, men i 2015 forlod han partiet grundet udlændingepolitikken og meldte sig ind i Alternativet.

Kåre Traberg Smidt har siden 2005 arbejdet hos Adacta Advokater ApS. Hans specialer er blandt andet asyl og menneskerettigheder. Han blev uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2005. Privat er han gift, og far til tre.

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Retspolitik
  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Det er sidste udkald for vores verden som vi kender den. Jeg vil kæmpe brændende for en grønnere og bæredygtig klode og som menneskerettighedsadvokat har jeg lært at kæmpe for alles rettigheder, uanset om det er sociale sager, hjemløshed, ytringsfrihed, asyl eller aktindsigt til den enkelte borger.
Det handler om anstændigheden og ordentligheden over for alle borgere, stærke som svage.
Jeg vil gerne være din sikring over for staten, så ingen bliver snydt eller misbrugt.
Men det er nu vi skal handle, ikke i morgen.
Jeg viser til dagligt gennem mit arbejde, at jeg mener det. Det gør jeg også som medlem af Borgerrepræsentationen i København, hvor jeg sidder som næstformand i Socialudvalget.
Jeg har prøvet en hel del i livet, arbejdet mig op, været officer i hæren med udsendelser i Bosnien/Kroatien og har arbejdet ved siden af mine studier, både virksomhedsmæssigt, men også i en hjemløseforening.
Du kan faktisk også altid ringe til mig på 31110200. Send SMS hvis optaget :-)

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her handler det meget om at sikre, at ingen snyder i skat og unddrager sig andre omkostninger ved at drive virksomhed. Alle der er EU-borgere kan og bør frit kunne tilbyde sig i DK og resten af EU. Det tjener vi i DK meget på, både økonomisk, socialt og kulturelt. Men vi skal være sikre på, at man ikke bare snyder og bedrager og derved kan tilbyde sig til lave lønninger og serviceydelser. Så en øget og forsimplet kontrol hilses velkommen.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgerne skal sikres en ordentlig behandling hele vejen gennem det offentlige system. Uanset hvor mange det kræver. Men vi skal ikke rutte med skattekronerne, så ethvert offentligt job skal give mening.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle kan ende i arbejdsløshed. Men man skal sikre at arbejdsmarkedet ikke bliver baseret på spekuleret kortvarig sæsonarbejde, så der skal være en minimumsperiode. I Alternativets forslag for en basisydelse uden modkrav, eliminerer man helt denne periode, da alle i Danmark får en minimumsydelse hver måned inden arbejde etc.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske sundhedssystem er gratis. Og det skal det fortsætte med at være. ALLE kan få behandling, ikke kun dem med en privat sundhedsforsikring. Vi SKAL prioritere. Måske også indprioritere noget. Jeg mener, at basal tandbehandling skal være dækket af staten. Det vil på sigt give et nationalt plus, da meget sygdom kommer fra dårlig tandhygiejne. Samtidig mener jeg, at tilskud til nogle kosmetiske+mere livsæstetiske ting kan overvejes at blive udfaset. Vi skal have råd til behandling af døende.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg hilser generelt private initiativer velkommen. Problemet er blot, at vi aldrig må lade kernevelfærd eller grundlæggende infrastruktur gå over på private hænder. For hvad nu hvis det går galt? Derfor ønsker jeg et offentligt sundhedsvæsen, hvor det private kan tilføje eller supplere. Eksempelvis var jeg stor fan af 30 dages behandlingsgaranti. Så kunne politikere, regioner og sygehuse få det til at virke, samtidig med at en privat aktør kunne supplere og alle blev behandlet hurtigt.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid en afvejning hvad man skal gøre. For hvis en medicin duer og kan redde bare eet liv, er det så det hele værd. Men vi skal jo afveje om der er andre præparater på markedet som kan det samme, er der medicin som andre EU-lande bruger som vi kan lære af? Vi har sagt, at vi er et velfærdssystem og behandler gratis. Det skal vi fortsætte med. EU skal lægge kraftigt pres på medicinalproducenter for, at de ikke skal tage ”det frie marked” så bogstaveligt, at de kan tage ågerpriser.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget nemt at udvise i dag. Så loven er allerede hård. Stramningerne i den seneste tid er kun lavet for at skræmme flygtninge og indvandrere væk. Det er stigmatisering og umenneskelig behandling af folk i nød. Alene det, at man i dette emne blander tingene sammen, er tegn på at debatten er så forskruet som den kan blive. Lindholm, øde ø, internering, meldepligter, etc. Vi skal føre en anstændig og human politik i overensstemmelse med konventionerne, dem alle sammen!

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Basale menneskerettigheder – menneskerettighedskonventionen. Vi har i Danmark helt forladt den anstændige og humane tone. DF taler om et paradigmeskifte! Ja, det er det. Ikke det bedre! Vi laver retsstridige love som burkaloven, smykkelov, tolkegebyrer, ghettolovene med både tvangsflytning og dobbeltstraf... Vi har brug for et humant paradigmeskifte. Og jeg tror ikke på, at hverken Venstre eller Socialdemokratiet kan levere det.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske statsborgere skal suverænt kunne bestemme hvem de vil giftes med og hvor de vil bo. Og det skal også gælde deres fælles børn. Det er helt urimeligt det vi er vidne til for tiden og bygger på en forkvaklet og middelalderlig højrepopulistisk signalpolitik, som kun hører hjemme i diktaturer og lignende forbryderstater. Det betyder ikke åbne grænser for alle, men det betyder at vi skal opføre os anstændigt og ordentligt.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige muligheder er godt, men ikke al lighed fremmer det bedste for verden. Ikke alle vil arbejde lige hårdt og i samme omfang. Derfor skal der være plads til, at ikke alle får det samme i livet. Vi skal arbejde for at mindske fattigdom. Og man skal arbejde for at skabe gode minimumsmuligheder for alle i samfundet, således man både fremmer initiativ, innovation, skaberlyst samtidig med at sikre et solidt fundament for dem som ikke kan selv.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler ikke om hvor meget en familie kan få i ydelser, det handler om hvor meget en familie har brug for, når den enten ikke kan klare sig selv eller har få ressourcer i hverdagen. Der skal støttes, men ikke blindt gives ydelser. De enkelte kommuner skal have udvidede rammer til at kunne sammensætte en pakke der imødekommer den enkelte familie.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette emne handler ikke om dem, som er syge og ikke kan arbejde. Det er godt, at alle kan få en hæderlig hverdag, også når arbejdslivet går en imod. Det er dog et problem, at hvis man får samtlige støtteydelser, kan risikere at få mere end en der arbejder fuld tid. Det er ikke god motivation for den hårdtarbejdende person, der står tidligt op og ikke ligger systemet til last. Derfor går vi ind for en "borgerløn" så alle motiveres og ingen bliver "snydt" så at sige.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusion er i sin bedste tanke rigtig god. men der skal følge penge og ressourcer med. I Tyskland har de succes med det, da de fordoblede ressourcerne til inklusionen. Det går ikke at inkludere udfordrede børn i en almindelig klasse og så kun minimalt give lidt ekstra støttetimer til det. Og nogen børn kan bare ikke inkluderes. Så enten skal der massivt flere ressourcer til eller så skal det stoppes. Jeg har og har haft flere børn igennem skolesystemet og ser på første parket udfordringerne.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener som far til tre, at de lange skoledage har taget overhånd. Eleverne kan ikke koncentrere sig så lang tid og reformen har ødelagt fritidsaktiviteter, som er med til at motivere og motionere de unge mennesker. En almindelig skoledag med mulighed for sociale eftermiddagsaktiviteter er vejen frem.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er sikker på, at der er en del stillinger, som kunne fjernes, hvis vi virkelig gik til benet. Men først mener jeg, at vi skal se på systemet og se hvor der reelt er brug for flere hænder.Men det handler også om at omstrukturere til mere tillid, færre ledelses-lag og mere direkte ansvar på de nederste niveauer, således, at man får ejerskab over sit fagområde. Så tror jeg faktisk der frigøres en del stillinger.Så kan det være der kommer råd til at ansætte andetsteds hvor der er brug for hjælp.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have gjort op med den massive centralisering, der har hærget ældreområdet i alt for mange år. De ældre skal have indflydelsen tilbage på, hvordan de gerne vil leve deres liv, og de skal have langt mere omsorg og personlig kontakt end tilfældet er i dag. Medicin må aldrig blive en billig erstatning for omsorg. Og det behøver ikke koste mere, blot anderledes finansiering. Og der kommer massivt flere ældre i fremtiden.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre har arbejdet og slidt hele deres liv for landet og fortjener en værdig og anstændig alderdom. Så nej. Men jeg er åben for, at man skal kunne tilkøbe sig ekstra ydelser ud over det vi som nation vælger at kalde basale ydelser. Men det er ikke en invitation til, at den enkelte ikke kan få bad, mad og kærlighed, hvis man ikke har nogen ressourcer, det være sig økonomiske eller mentale.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke nogen sammenhæng mellem niveauet i ældreplejen og pensionsalderen. Så spørgsmålet er intetsigende. Alternativet går ikke ind for at hæve pensionsalderen og der skal indføres en variant af en slags nedslidningspension.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningsordningen bør tages op til revision for at se om den reelt virker og om den giver nogen uhensigtsmæssige konsekvenser for store kommuner. Men det er vigtigt, at de stærke kommuner betaler til de små ressourcesvage. Det er almen anstændighed.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er SÅ vigtigt at vi kan nudge/påvirke folk til at få en sundt madindtag. Derfor skal vi politikere gøre det muligt for alle borgere at købe sund mad og ikke sige fra over for økologi og grønt, blot fordi det er billigt. Jeg går reelt samtidig ind for, at al sprøjtet mad skal specielt mærkes (kemisk sprøjtet agurk) og al økologisk (og ikke forarbejdet) mad blot skal hedde eksempelvis agurk. Det vil fremme informationen om hvad vi reelt indtager til dagligt.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener generelt skat på arbejde skal ned for at blive ført over på forbrug. Når det er sagt, så er der en virkelighed lige nu. Jeg mener skatten skal ned i bunden. Og hvis vi kan få indført en mangemillionærskat for de superrige, vil jeg gerne søge finansiering i den ved at lempe den almindelige topskat. Jeg mener ikke det er dokumenteret, at der er en særlig stor effekt af at fjerne topskatten, men jeg støtter klart en øget beskatning af de helt store formuer. Det er ulighedsskabende.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et højt lønniveau, vi er meget dygtige og kan tage en høj gage for det. Men vi skal passe på, at det ikke skaber en tendens til at produktionen flytter til udlandet. Derfor handler det både om, ikke at have for høje lønninger, samtidig med at vi fortsat er verdensførende på innovation, udvikling og design. Vi skal ikke altid konkurrere på produktionen, men mere på de immaterielle rettigheder og ideer. Vi er under pres og vi skal ikke tro vi altid kan hvile på laurbærbladene.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal følge EUs selskabsbeskatning for at kunne tilbyde et konkurrencedygtigt arbejdsmarked. Det skal kunne betale sig at have virksomhed i Danmark, frem for i udlandet. Afgifter skal hæves for områder som udgør miljømæssige belastninger for samfundet, således at virksomheder tvinges til at tænke grønt og bæredygtigt i hele deres produktionsapparat og mentale tankesæt. Samtidig kan man sænke afgifter, der udgør en konkurrenceforvridning eller som bare er dumme (for at sige det lige ud).

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne have god kommende investering i det offentlige. Det offentlige skal ikke vokse mere end strengt nødvendigt. Staten har dog pålagt kommunerne et strengt anlægsloft, så vi ikke kan forbedre børnehaver og skoler i en grad der tilsvarer et moderne samfund med de basale behov som vi har.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er galimatias, at jeg selv modtager børneydelser og tilskud til dagligt liv, når jeg i forvejen har det godt. Så disse ydelser skal klart differentieres således, at de kun kommer de reelt udsatte og ressourcesvage til gode.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er meget frihedselskende og tænker, at alle burde stå frit her. Jeg er far til tre børn, og kender til det hele med øl og vin. Vi skal som forældre sige fra og vise ungerne, at der er en grænse, og at vi faktisk elsker dem og at vi vil dem det bedste. At det er bedre, at de venter. At det giver en bedre start på livet. Nogen forældre har dog ikke ressourcerne til at sige fra. Derfor er der en lov på 16 år.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes der skal gives støtte til de nødlidende familier der ikke kan klare det i hverdagen. Men generelt får alt for mange velfungerende økonomisk velfunderede familier støtte som de reelt ikke har brug for. Måske kommer nogen på en ekstra ferie i år på grund af børnepengene. Men husk lige, der er familier som går sultne i seng! Hvem skal vi hjælpe først? Jeg kender mit eget svar, gør du?

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et lille land. Derfor skal vi altid alliere os med storebrødre, som deler vores samfundsoverbevisning. NATO og et muligt kommende militært EU-samarbejde er godt. Vi samarbejder i forvejen massivt med EU omkring grænsesamarbejde og flygtninge/migrant-arbejdet, så reelt vil det ikke kunne mærkes af borgeren. Men det vil sende et stærkt internationalt signal til Rusland og andre, at vi står sammen. Husk, Trump overvejede at trække USA ud af NATO. Overvej lige den konsekvens eller risiko?

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udviklingsbistanden skal hæves til mindst 1 procent af BNI. En stadig større del af den danske udviklingsbistand forlader aldrig Danmark, men bliver brugt til at finansiere modtagelse af flygtninge og asylansøgere i Danmark. Vi er et af verdens rigeste lande, og jeg synes også, vi fortsat skal kendes som et af verdens mest generøse lande. Derfor bør vi hæve udviklingsbistanden.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udenrigspolitisk opfører Rusland sig som en såret bjørn, der kun vil én vej. Og det er lokal dominans og at sikre sig så meget magt og territorie som muligt, inden det eventuelt går galt. Rusland overholder ikke basale menneskerettigheder og ser stort på alle basale internationale aftaler. Det skal de have af vide. Derfor er sanktioner sammen med venlig diplomatisk oplysning om, at der er en anden vej, nemlig overholdelse af demokratiske retsprincipper. Smil og stå fast!

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at det er vigtig, at man straffer for kriminelle gerninger. Men jeg går samtidig ind for tilgivelse+rehabilitering. I Norge og flere andre lande viser det sig, at hvis man rehabiliterer meget mere, får man færre tilbagefald. Et godt eksempel er brug af fodlænke og kan i kombination med psykologhjælp være virkelig godt for at sikre, at personen kommer bedst i vej. Så jeg går ikke ind for højere straffe. Det er alt for kortsigtet og det modsatte er faktisk ret veldokumenteret.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er så vigtigt at drage nytte af internationale undersøgelser som alle finder, at rehabilitering er langt bedre end ren straf. Det er så vigtigt at få folk tilbage i samfundet, frem for at holde dem i en kriminel løbebane hvor de for livet bliver stemplet som kriminelle. Så forbliver de kriminelle viser al forskning. Men det afviser Søren Pape direkte offentligt. Han siger han er ligeglad. Det er jeg ikke. Jeg vil alle i Danmark, det mener jeg virkelig.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NEJ til børn i fængsel. Børn skal være børn. Derfor skal vi ikke flytte denne grænse. Regeringens nye tiltag, hvor børn helt ned til 10 års alderen reelt er sat i det voksenkriminelle system, er en skandale. Børnene har intet forsvar, ingen rettigheder, ingen uvildig objektiv beskyttelse. Alene på politiets mistanke bliver de sat foran en dommer. Uden mulighed for bevisførelse eller forsvar. Det er skammeligt og bør straks fjernes ved et regeringsskifte.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja og nej. Det skal koste langt mere at være mijøsviner og det skal være billigere at være grøn. Vi skal fremme al produktion der er bæredygtigt, specielt med tanke på de tre bundlinjer vi arbejder med i Alternativet. Alle tre bundlinjer skal overholdes: Den miljømæssige, den økonomiske og den sociale.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, politikere skal bringe genbrug helt op hvor det batter noget. Individet skal støtte op ved selv at mærke det på egen krop i hverdagen. Genbrug har flere signaler i sig. Det øger den enkelte borger/forbrugers opmærksomhed på hvad det er vi producerer og hvad det koster samtidig med, at det skal være med til at sætte produktionen ned. Det kan medvirke bedre miljø, flere ressourcer og på sigt en sundere klode for os alle.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal læne os op af Norge og følge mønstereksemplet. Afgifter på såvel El- som brintbiler og alle køretøjer der er nul-emission, skal fritages for afgift i en periode. Udgiften hertil skal komme med afgiftspålæggelse af fossildrevne køretøjer. Ja, en elbil forurener ved produktion, men det er samtidig vigtigt at flytte brugs-forurening væk fra os borgere i byerne.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal føre en anstændig asylpolitik. Vi kan indtil videre klare den tilstrømning af asylansøgere vi modtager årligt. Vi skal som det fremgår af Flygtningekonventionen, tilbyde beskyttelse, bolig, mad, sundhed, etc. til nyankomne som opnår asyl. Mens de får deres sag behandlet, har vi en forpligtelse til at behandle dem anstændigt. Det kan blive os selv en dag i fremtiden, hvem ved? Personer som afvises og dermed er migranter, skal hjælpes retur til deres hjemlande på ordentlig vis.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU har været et fremragende freds- og socialpolitisk projekt igennem årtier. Det har sikret fremgang og stabilitet i en farlig tid. Det skal det gøre fremover, uden at vi bliver blinde for korruption og embedsmandsvælde i EU. Vi skal fortsat være en aktiv medspiller og blande os i udviklingen af EU. Danmark skal altid være Danmark, men vi har kun godt af EU og jeg glæder mig til vi en dag igen får åbnet grænserne så vi kan komme videre.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den grænsekontrol skal væk. Al dokumentation viser den er fuldstændig ligegyldig. Det er ren stigmatiseringspolitik fra den siddende regering og DF. Det handler om frygt og uvidenhed. De seneste tal viser, at det er helt almindelige hændelser man registrerer og det ikke er over normalniveauet for almindelig politikontrol. Det har nærmest intet gjort for asyltallet. Få anstændigheden tilbage og genskab de åbne grænser i hele EU. Vi er bedre end det.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker ikke at nogen velfærdsområder baseres alene på private ydelser. Når vi taler om kernevelfærd, så skal kommune og stat stå for det. Men private kan supplere og yde støtte og løse enkeltopgaver, således niveauet kan højnes. Private initiativer hilses velkommen, så længe der er en offentlig backup og kontrol af, at alle borgere får rette service.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, der er for meget kontrol og bureaukrati i stat og kommuner. Jeg sidder selv i Københavns Borgerrepræsentation og forsøger at bekæmpe overadministration og regelrytteri. Specielt inden for det sociale område ser vi alt for mange regler som slet ikke burde være der. Det er kontrol af kontrol og mennesker bliver umyndiggjort og det avler yderligere udgifter for såvel stat som kommune.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er sikker på, at der er en del stillinger, som kunne fjernes, hvis vi virkelig gik til benet. Men først mener jeg, at vi skal se på systemet og se hvor der reelt er brug for flere hænder. Men det handler også om at omstrukturere til mere tillid, færre ledelses-lag og mere direkte ansvar på de nederste niveauer, således man får ejerskab over sit fagområde. Så tror jeg faktisk der frigøres en del stillinger. Så kan det være der kommer råd til at ansætte andetsteds hvor der er brug for hjælp.

43 Staten bør bidrage mere til udviklingen af kollektiv trafik i Storkøbenhavn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo bedre, effektiv, sundere og billigere offentlig transport, jo bedre for os. Det vil skabe mindre trængsel. Det vil skabe mindre forurening. Det vil skabe færre ulykker. Generelt er det en vindersag at tale off. transport op. Jeg og andre kan være afhængige af en bil og det er helt ok at have i en hverdag, eventuelt som et supplement. Jo flere vi kan få over på cykel, bus og tog, jo mere plads er der til dem som virkelig har brug for bil (børn til sport, håndværkere, flere jobs etc.)

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Mjølnerparken, Bispeparken og Tingbjerg for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er på ingen måde rimeligt at tvangsflytte beboere, som ikke har gjort noget galt. Det er helt almindelige mennesker. En fejlslagen politik på integrationsområdet skal ikke gå ud over almindelige mennesker. Det bliver dem og os. Det er forskelsbehandling af værste skuffe og er alene skabt for at stigmatisere udlændinge. Det er endvidere helt ude i hampen, at alene ens bopæl skal gøre ens straf højere, hvis man begår kriminalitet. Lighed for loven, siger jeg.

45 Der skal fortsat udflyttes statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, så væksten i Danmark fordeles bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt altid at tænke hvor en styrelse eller statslig org. bedst kan ligge. Og ikke som valgflæsk. Disse to runder af udflytninger har skabt under 8000 jobs i provinsen og har skabt massive sagsbehandlingsbyrder. Måske skulle man sige, at ved al kommende etablering, skal staten analysere placering i Kbh, Nakskov eller Thisted. Man skulle spørge sig selv hvor det er bedst, at den relevante styrelse skal ligge. Jeg er sikker på, at folket kan gennemskue lokal-valgflæsk.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 915 Alternativet in total 31553

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Vi skal kunne bo+arbejde sammen i København. Så der skal naturligvis være biler til vores familier og erhverv.
Men bilerne skal ende med at være helt rene og vi har ret til at bo i en forureningsfri by. Offentlig transport skal forbedres og kun bruge bilen når det er nødvendigt. Delebiler og førerløse køretøjer er på vej og der skal vi tilrette os.

I dag kan man ikke gå langs alle danske strande og langs hele havnefronten i Kbh. Nogen har set stort på regler+entreprenører har fået for frit spil af en økonomisk tænkende kommune. Det skal ændres. Det er vores havn, vores København. Alle skal kunne bruge og nyde havnen. Flere havnebade, 1200 nye flydende studieboliger, bedre forhold for sejlende og ikke mindst strengere miljøkrav til brugere af havnen.

Vi er ikke gode nok til erhverv i København. Internationale undersøgelser placerer os lavt. Vi skal gøre København til verdens mest højteknologiske, miljørigtige og iværksætterbæredygtige region. Lige nu eksporterer vi mange ting fra Kbh, eksempelvis trafik, miljø og skoler, men vi skal også gøre det inden for iværksætteri. Det er der både penge i og en bæredygtig fremtid i.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstier skal forbedres for både bedre fremkommelighed, men også sikkerhed. Det vil naturligt skabe knapt så gode forhold for billister. Men vi skal sikre at billister også kan være der, da rigtig mange familier i dag har brug for en bil. Ydermere skal Erhverv kunne komme frem. Blandt andet er mange håndværkere begyndt at afvise kunder, hvis de bor et sted de ikke kan parkere. Det skal forbedres.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi søger at bevare de få naturområder der er tilbage i København. Det er også godt for klimasikring. Hvis vi ikke helt kan indgå bebyggelse på Fælleden, anbefaler vi at bebygge den del som har været losseplads og som hverken er naturbeskyttelsesområde eller er fredet.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Han har været en god borgmester som har gjort meget godt. Dog vil jeg gerne have han er endnu mere ambitiøs på det grønne område, samt at han skal være mere seriøs omkring at kommunen skal overholde reglerne for eksempelvis socialt udsatte, arbejdsløse og førtidspensionsansøgere. Hvis man startede med at overholde reglerne, ville vi komme langt.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal huske vi er på vej ind i en transport revolution. Vi er ved at få delebiler g de selvkørende er hurtigt på vej. Det skaber helt nye infrastrukturforhold og derfor skal vi være ekstremt varsomme med at investere for meget i nye veje og havnetuneller eksempelvis.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Næsten uanset hvad, kan det betale sig at sortere. Det giver den merværdi, at folk får en bedre forståelse for affald og emballageforbrug. Måske kan det udover at vi bliver mere miljørigtige og bevidste, også resultere i mindre brug af emballage fra industriens side.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fysisk aktivitet er vigtigt for alle, specielt de unge. Det skaber både ro i sindet, sundhed, mindre stress og det skaber grobund for nye ideer og menneskelig udvikling. Det skaber samlet et sundere og mere vitalt samfund. Samlet vil det kunne betale sig for kommunen at investere i idrætsfaciliteter.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældrepleje er en del af vores fundamentale servicetilbud fra kommunen. Det skal virke og må ikke eksperimenteres med. I hvert fald ikke inden for privatisering. Men hvis private aktører kan supplere, og hvor der er et kommunalt sikkerhedsnet, så er det ok.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen respekterer ikke den arbejdsløse. Vi skal starte med tillid til den enkelte borger og lytte til hvad denne reelt har af behov. Ikke baner af skemaer og kontrol.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle vil da gerne betale mindre skat, men da ikke hvis vi stadig mangler at gære mange ting. Ældreområdet, skoler, børn, sundhed.... Alle steder mangler der penge. Så kan vi ikke være det bekendt at tale om skattelettelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har ret til samme service, uanset om man har mange penge eller ikke. Hvis man har spinket og sparet hele livet, skal man ikke straffes ved alderdommens komme. Jeg mener endda man skal kunne købe sig til flere ting, hvis man har penge. Men det må ikke være på bekostning af den basale velfærd.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et enten eller. Vi skal forbedre forholdene for sindslidende og andre som har behov. Det skal kunne lade sig gøre.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Alternativet, Alternativet

2018 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2000 - 2005

Kandidat Jura, Københavns Universitet

1994 - 1997

Ingen, studerede Medicin i knap 3 år Medicin, Københavns Universitet

1990 - 1993

Officer af reserven Officer af reserven, Officerskolen

Erhvervserfaring

2005 - nu

Menneskerettighedsadvokat Adacta Advokater ApS

2000 - 2004

Studerende Center for Menneskerettigheder

2002 - 2003

CIO e-chef.dk

1996 - 1998

Captain NATO, Bosnia/Croatia
Å

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Alternativet, Alternativet

2018 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2000 - 2005

Kandidat Jura, Københavns Universitet

1994 - 1997

Ingen, studerede Medicin i knap 3 år Medicin, Københavns Universitet

1990 - 1993

Officer af reserven Officer af reserven, Officerskolen

Erhvervserfaring

2005 - nu

Menneskerettighedsadvokat Adacta Advokater ApS

2000 - 2004

Studerende Center for Menneskerettigheder

2002 - 2003

CIO e-chef.dk

1996 - 1998

Captain NATO, Bosnia/Croatia

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet