PERSONPROFIL

Kai Nielsen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Greve
Kandidat til regionsrådsvalget i Sjælland

Født 31. maj 2020 Gift 2 børn

V

Kai Nielsen (V) er byrådsmedlem i Greve Kommune. Han er medlem af Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget samt Plan- og Udviklingsudvalget. Han har været byrådsmedlem i Greve Kommune siden 1994, og samme år blev han valgt som amtsrådsmedlem i det daværende Roskilde Amt.

Kai Nielsen var valgt til Region Sjælland 2005 - 2017 for Venstre, hvor han var medlem af Udvalget for Det Nære Sundhedstilbud og Udvalget for Forskning og innovation​. I sit politiske liv har han bl.a. arbejdet for bedre børnepasning og sundhedspleje i kommune og region.

Kai Nielsen er oprindeligt uddannet merkonom, men han arbejder i dag som IT-udviklingschef. Han har tidligere bl.a. været beskæftiget inden for ledelse og organisation bl.a. i Politikens Hus.

Kai Nielsen bor i Greve på Sjælland. Han er gift, har to børn og flere børnebørn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 156 Venstre in total 9951
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 200 Venstre in total 9782

Mærkesager

  • Ældre
  • Sundhed

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eleverne der går i skole i dag vil være dem som skal ud i erhvervs og arbejdslivet i de kommende år - og det vil være til en digital verden

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lytter og taler med borgerne og kollegaer

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men nok ikke muligt pt.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men kommuner og regioner er afhængige af folketinget i denne sag

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et spørgsmål der er for enkelt at stille

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1704 Venstre in total 108209

Mærkesager

  • Ældre
  • Sundhed

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

1993 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Venstre

2013 - 2017

Medlem, Social- og Sundhedsudvalget Greve Kommune, Venstre

2013 - 2017

Medlem, Trygheds- og Integrationsudvalget Greve Kommune, Venstre

2005 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Sjælland, Venstre

2013 - 2017

Medlem, Udvalget for Det nære sundhedstilbud Region Sjælland, Venstre

2013 - 2017

Medlem, Udvalget for Forskning og innovation​ Region Sjælland, Venstre

1994 - 2006

Amtsrådsmedlem Roskilde Amtsråd, Venstre

2017 - nu

Medlem af Plan- og Udviklingsudvalget Greve Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Greve Kommune, Venstre

Uddannelse

Efteruddannelse
Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

1998 - 2000

Chefkonsulent

1964 - 2000

Politikens Hus (IT-afdelingen)

1973 - 1998

Systemudviklingschef
V

Politiske hverv

1993 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Venstre

2013 - 2017

Medlem, Social- og Sundhedsudvalget Greve Kommune, Venstre

2013 - 2017

Medlem, Trygheds- og Integrationsudvalget Greve Kommune, Venstre

2005 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Sjælland, Venstre

2013 - 2017

Medlem, Udvalget for Det nære sundhedstilbud Region Sjælland, Venstre

2013 - 2017

Medlem, Udvalget for Forskning og innovation​ Region Sjælland, Venstre

1994 - 2006

Amtsrådsmedlem Roskilde Amtsråd, Venstre

2017 - nu

Medlem af Plan- og Udviklingsudvalget Greve Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Greve Kommune, Venstre

Uddannelse

Efteruddannelse
Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

1998 - 2000

Chefkonsulent

1964 - 2000

Politikens Hus (IT-afdelingen)

1973 - 1998

Systemudviklingschef

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet