PERSONPROFIL

Jytte Bendtsen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Vallensbæk

Født 5. november 1955 Gift 2 børn

C

Jytte Bendtsen (K) har siden 2005 været kommunalbestyrelsesmedlem for Det Konservative Folkeparti i Vallensbæk Kommune. I kommunen er hun medlem af flere kommunale udvalg og formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Jytte Bendtsen arbejdede i mange år som regnskabschef for Outcom, men stoppede i 2009 på arbejdsmarkedet for at fokusere på det kommunalpolitiske.

Privat er Jytte Bentsen gift med Troels, og tilsammen har de tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 104 Det Konservative Folkeparti in total 4319
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 101 Det Konservative Folkeparti in total 4309

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Vallensbæk er noget helt særligt. Den særlige Vallensbæk-ånd, vi alle snakker om, vores helt unikke muligheder for fritids- og kulturoplevelser, og vores fællesskab omkring
byen som levested.

Det er et aktiv, som vi ikke må tage for givet.

Vi har en vigtig opgave i at bevare denne særegenhed i en
tid, hvor der stilles krav om effektivisering. Som kommunalpolitiker vil jeg først og fremmest arbejde for, at vi ikke går
på kompromis med den høje kvalitet og service, vi i dag yder på alle velfærdsområder.

Derudover jeg jeg i de næste fire år bl.a. arbejde for:

at vores fritids- og foreningsliv trives og udvikler sig med støtte fra de mange frivillige, der hver dag gør en ekstraordinær indsats for borgere i alle aldre.
at kommunen yder den rette støtte og hjælp til vores ældre borgere, så de oplever mere værdighed, glæde og tilfredshed i hverdagen
at Seniorhuset i samarbejde med de mange dygtige frivillige fortsat udvikles og forbliver et fantastisk fritidstilbud.
Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i 12 år som bl.a. formand for Børn og Kultur, medlem af Økonomiudvalget og senest som formand for Social og Sundhed.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2005 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Formand, Social- og Sundhedsudvalget Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

Erhvervserfaring

1997 - 2009

Regnskabschef Outcom
C

Politiske hverv

2005 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Formand, Social- og Sundhedsudvalget Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

Erhvervserfaring

1997 - 2009

Regnskabschef Outcom

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet