PERSONPROFIL

Julie Frølich

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 1. juli 1994 Gift

A

Julie Frølich var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i København kommune. Julie Frølich blev ikke valgt ind.

Hun vil bl.a. vil kæmpe for bedre uddannelse og boliger til alle. Hendes partipolitiske virke har rødder i DSU, hvor hun var formand for Amagerafdelingen i perioden 2014 - 2016.

Når ikke hun beskæftiger sig med lokalpolitik, så er hun til daglig studerende ved statskundskab i København. Derudover arbejder hun som studentermedhjælper i interesseorganisationen IT-Branchen.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 888 Socialdemokratiet in total 82819

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

København er verdens bedste by. Og det skal den blive ved med at være! Jeg stiller op til Københavns Borgerrepræsentation, fordi jeg gerne vil sikre et København for os alle:

Et København, hvor der er ren luft for os alle. Derfor skal vi have bedre forhold for cyklister og strammere miljøzoner for dieselbiler.

Et København, hvor vi har gode og blandede folkeskoler, så alle kommer med. Derfor skal vi tilbyde alle børn morgenmad og frokost på skolen og tilbyde varieret undervisning - blandt andet ved at inddrage virksomheder og organisationer.

Og ikke mindst et København, hvor alle uanset uddannelse og alder kan være en del af vores kultur- og fritidsby. Vi skal bruge sporten og vores idrætsklubber aktivt til at give unge et godt og forpligtende fællesskab i byen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bygge bredere cykelstier, sikre grønne bølger i vores lyskryds og vi skal lave flere cykelparkeringspladser især til ladcykler.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bygge billige boliger, så alle har mulighed for at bo i København. I den forbindelse må alle bydele bidrage - også Amager. Vi skal samtidig bevare og sikre så meget natur i København som muligt.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavnerne tager et enormt ansvar, når det kommer til affaldssortering. Det giver derfor ikke mening, at begynde at sortere endnu mere. Vi skal i stedet investere i et affaldsanlæg, der selv kan sortere affaldet, hvilket i sidste ende vil give en bedre sortering og lette byrden for københavnerne.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der intet der skaber fællesskab som idræt og foreningsliv. Vi bliver flere og flere københavnere og derfor skal vores idrætsfaciliteter også følger. Udover klassiske idrætsgrene som fodbold og håndbold skal vi også investere i faciliteter til alternative idrætsgrene som fx. streetbasket, skate og parkour.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har meget fantastisk kunst og kultur i København, men priserne er for høje og meget af det er svært tilgængeligt. Jeg vil kæmpe for, at det bliver billigere, at benytte de kunst og kulturtilbud vi har i København og samtidig investere i nye formidlingsformer, så det bliver nemmere at forstå og anvende kulturen.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I København prioritere vi allerede de socialt udsatte rigtig højt og det skal vi uden tvivl blive ved med.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Københavns Kommune bestemmer vi ikke, hvor mange flygtninge der kommer til Danmark. Men vi kan skabe de bedste rammer for integration ved at tilbyde billige fritidsaktiviteter og et lettere vej ind i foreningslivet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning kan sikre, at borgere ikke indlægges igen og dermed give større livskvalitet samtidig med at der i sidste ende spares penge på sundhedsområdet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Desto flere børn, der er i en klasse desto mere larm er der og desto flere er der, som har brug for hjælp. For at sikre en skole i verdensklasse er det derfor nødvendigt med maksimalt 25 elever i hver klasse.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror grundlæggende på, at københavnerne gerne vil arbejde. Vi skal selvfølgelig sætte nogle fair krav til de arbejdsløse. Men vi skal samtidig turde investere i de ressourcer, herunder især uddannelse, som de har brug for, for at de kan finde deres vej tilbage til arbejdsmarkedet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det ikke et mål i sig selv at have en høj eller en lav kommuneskat. I København bliver vi flere og flere ældre og børn og de skal alle have ordentlige daginstitutioner, skoler og ældrepleje. Derfor skal skatten i København ikke sættes ned lige i øjeblikket.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løsningen på bandeproblemerne i København er ikke mere politi i gaderne. Men derimod flere alternative foreninger og socialt forebyggende arbejde. Vi skal investere i idrætsfaciliteter, hvor der samtidig er tilknyttet kommunalt betalte rollemodeller. På den måde giver vi de unge noget at lave og samtidig nogle at se op til.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

500 københavnere dør hvert år af luftforurening. Det skal vi simpelthen gøre noget ved. En af de knapper vi som kommune kan skrue på er at få flere borgere over på cyklen og væk fra bilerne. Derfor er det nødvendigt at investere i bl.a. flere og bredere cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på den fantastiske natur vi har i København - og vi har ikke brug for flere ejendomme til erhvervsdrivende. Dog er der en stor boligmangel, som vi også skal have i mente, når vi planlægger byudviklingen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hver gang København er vært for store begivenheder, skaber det liv, aktivitet og sammenhold i byen. Det bør vi fortsat prioritere.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i kultur- og fritidstilbud, så det både bliver billigere og nemmere at blive en del af det københavnske foreningsliv.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærdssamfundet er for alle. Både rige og fattige. Derfor skal alle ældre have tilbudt den samme hjælp.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på alle borgere i København - også dem med sindslidelser. Mange kan med den rigtige behandling og hjælp leve et "normalt" liv med en sindslidelse. Derfor er det vigtigt, at vi som kommune går ind og giver all den støtte vi kan.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere pædagoger er en fantastisk investering, da det sikrer glade og trygge børn, der får de bedste forudsætninger for resten af deres liv.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som hovedstad har København allerede rigtig mange fordele i kampen om de private virksomheder. Vi skal på den ene side stille en række krav til private virksomheder, så også de tager et miljømæssigt ansvar. På den anden side skal vi investere i gode muligheder for at tiltrække de rigtige medarbejdere og investorer, så vi kan få nogle stærke og vækstende virksomheder i København.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tillidsposter

2014 - 2016

Formand DSU Amager

Uddannelse

2014 - nu

Stud.scient.pol. Statskunskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Studentermedhjælper IT-Branchen
A

Tillidsposter

2014 - 2016

Formand DSU Amager

Uddannelse

2014 - nu

Stud.scient.pol. Statskunskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Studentermedhjælper IT-Branchen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet