PERSONPROFIL

Joy Mogensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Roskilde

Født 11. august 1980 i Toronto, Canada Single

A

Joy Mogensen (S) er Kulturminister og kirkeminister og fhv. borgmester i Roskilde Kommune, hvor hvor hun var valgt for Socialdemokratiet (S). Hun var formand for Økonomiudvalget

Joy Mogensen har været valgt i Roskilde siden valget i 2005. Hun blev viceborgmester i kommunen og gruppeformand for Socialdemokratiet i Kommunen.
Joy Mogensen har været borgmester i Roskilde siden maj 2011, hvor hun afløste partikollegaen Poul Lindor Nielsen (S), som valgte at træde tilbage.

Joy Mogensen er uddannet bachelor i kultur- og sprogmødestudier fra Roskilde Universitet. Før hun blev borgmester, arbejdede hun som konsulent for Rambøll og senere Teknologisk Institut.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 14961 Socialdemokratiet in total 22771
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 11548 Socialdemokratiet in total 18579

Mærkesager

  • Sundhed
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil gerne sikre et hjem til alle, uanset alder og indkomst, gennem en aktiv social boligpolitik.
Jeg brænder for at skabe stærke lokale fællesskaber gennem styrkelse af foreningslivets vilkår.
Jeg mener, at politikerne i højere grad skal tage ejerskab for nytænkning af den offentlige sektor, så vores ældrepleje, børnepasning og uddannelser i højere grad passer til behovene og ønskerne hos borgere individuelt og samfundet generelt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Joy Mogensen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har gjort mit bedste, men jeg synes ikke, at jeg er den rigtige til at vurdere mig selv.

2 Det er en god idé at anlægge en ny svømmehal i Viby Sj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer fuldstændig an på form, placering, pris og driftsform. Behovet for en svømmehal skal prioriteres i forhold til de mange andre ønsker og behov i Viby Idrætscenter (motionscenter, omklædningsrum mm) og Viby generelt.

3 Kommunen har søgt om en af-fredning af Vikingeskibsmuseet. Det er en god idé at rive det ned og bygge et nyt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En affredning er nødvendig for at beskytte skibene. En eventuel ny bygning skal respektere den eksisterende bygning og stedets historie, fx ved at bevare det indre rum. Og den endelige form skal findes gennem en international arkitektkonkurrence.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal renovere og modernisere vores veje, men vi har brug for mere kollektiv trafik for at vores veje ikke skal sande til, og hvis vi skal stoppe klimaforandringerne, som truer vores planets fremtid.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have plastik med i affaldssorteringen, så snart vi kan garantere, at det forbliver adskilt fra resten af affaldet hele tiden.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på, at vores samfunds fælles løsninger stadig er for både dem med særlige behov og dem, som er som de fleste. Begge parter taber, hvis den ene gruppe begynder at vælge hinanden fra.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse giver mening, både menneskeligt og økonomisk.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være godt, men jeg er i tvivl om, hvorvidt der er andre ting i folkeskolen, som måske er mere presserende, fx at sikre en mere jævn ressourcefordeling mellem skolerne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i denne byrådsperiode især gennemført en række investeringer i kommunens tre hovedbyer, Roskilde, Jyllinge og Viby. Denne fordeling giver balance i hele kommunen, og har sat gang i en god udvikling, som nu bør give et afkast, som i endnu højere grad kan komme de mindre bysamfund til gode, fx til fremme af gode stabile bredbåndsforbindelser, trygge veje og cykelstier samt rammer til frivillige foreninger og fællesskaber.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Roskilde Kommune har haft stor succes med fx brandkadetter, og et styrket socialt forebyggende arbejde i forhold til unge bør ses i forbindelse med en indsats overfor de socialt udsatte boligområder.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for både at få renoveret vores veje generelt og bygget nye cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sjældent de samme område både ville egne sig som naturområder og som erhvervsområder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går generelt godt i Roskilde kommune, men i vores socialt udsatte boligområder bor mange, som stadig kæmper med at få hverdagen til at hænge sammen. Dem har vi alle et ansvar for at give en hånd med. Det giver mening, menneskeligt såvel som økonomisk.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse giver mening, både menneskeligt og økonomisk.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bedste måde at tiltrække virksomheder er ved at have adgang til kvalificeret arbejdskraft, en god infrastruktur og imødekommende service. Det skal vi fokusere på fremfor brandingstiltag.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2019 - nu

Kulturminister og kirkeminister Folketinget, Socialdemokratiet

2011 - 2019

Borgmester Roskilde Kommune, Socialdemokratiet

2005 - 2019

Byrådsmedlem Roskilde Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Økonomiudvalget Roskilde Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Forebyggelses-og Socialudvalget Roskilde Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2005 - 2008

Master Modern culture and cultural communication, Københavns Universitet

2001 - 2005

Bachelor Sprog- og Kulturmøde, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2010 - 2010

Konsulent Teknologisk Institut

2007 - 2010

Konsulent Rambøll Management
A

Politiske hverv

2019 - nu

Kulturminister og kirkeminister Folketinget, Socialdemokratiet

2011 - 2019

Borgmester Roskilde Kommune, Socialdemokratiet

2005 - 2019

Byrådsmedlem Roskilde Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Økonomiudvalget Roskilde Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Forebyggelses-og Socialudvalget Roskilde Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2005 - 2008

Master Modern culture and cultural communication, Københavns Universitet

2001 - 2005

Bachelor Sprog- og Kulturmøde, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2010 - 2010

Konsulent Teknologisk Institut

2007 - 2010

Konsulent Rambøll Management

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet