PERSONPROFIL

Jørgen Haas

Alternativet

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 6. juni 1946 i Søborg Gift 3 børn

Å

Jørgen Haas var i år 2017 kandidat for Alternativet til kommunalvalget i Allerød kommune. Jørgen Haas blev ikke valgt ind.

Jørgen Haas er pensionist, men han har tidligere arbejdet som selvstændig kørelærer i Lynge og i Birkerød. Privat er Jørgen Haas gift.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 23 Alternativet in total 325

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til byrådsvalget, fordi jeg føler stor lyst til at gøre noget for at de visionære tanker og ideer , som Alternativet står for, kan blive virkeliggjort gennem praktisk politik.
Jeg vil i byrådet arbejde for en ny og fordomsfri samarbejdsform med udgangspunkt i Alternativets værdigrundlag: Empati, gennemsigtighed, ydmyghed, humor, generøsitet og mod.
Jeg mener, vi skal arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling. Hvis den vision skal realiseres, er der grundlæggende brug for en ny politisk kultur.
Vi har brug for et samfund præget af såvel miljømæssig som social og økonomisk bæredygtighed.
Jeg vil arbejde for at udbrede Alternativets værdigrundlag. Jeg vil være lyttende overfor borgernes tanker og ideer, og bringe disse videre til de rette fora. Det er vigtigt for mig, at menigmand og -kvinde føler sig værdsat . Jeg vil arbejde for at styrke dialogen mellem de folkevalgte og borgerne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Han prøver at få et samarbejde på plads, så byrådet kan fungere.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Allerød Kommune, Alternativet

Uddannelse

Automek. Værkfører. Kørelærer Kbh

Erhvervserfaring

Pensionist
Kørelærer Selvstændig
Å

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Allerød Kommune, Alternativet

Uddannelse

Automek. Værkfører. Kørelærer Kbh

Erhvervserfaring

Pensionist
Kørelærer Selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet