PERSONPROFIL

Jørgen Glenthøj

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Frederiksberg

Født 11. marts 1955 i Amager Gift 1 barn

C

Jørgen Glenthøj (K) er borgmester i Frederiksberg Kommune, hvilket han har været siden 2010. Han er formand for Magistraten.

Jørgen Glenthøj har været kommunalbestyrelsesmedlem for partiet i Frederiksberg Kommune i perioden 1986-1988 og igen fra 1994 til i dag. I sin tid i kommunalbestyrelsen har han haft flere forskellige poster blandt andet som formand for Sundhedsudvalget, rådmand og 1. viceborgmester.

Jørgen Glenthøj har en gymnasial uddannelse fra Vestre Borgerdyd Gymnasium, og han læste i en periode medicin på Københavns Universitet, dog uden at færdiggøre studiet. Privat er Jørgen Glenthøj gift med Jeanett, og sammen har de en datter.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 6124 Det Konservative Folkeparti in total 21995
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 7956 Det Konservative Folkeparti in total 20646

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Som borgmester har jeg stået i spidsen
for det Frederiksberg som du kender og holder af.
Nye data slår fast at Frederiksbergs borgere er de borgere i landet, der er mest tilfredse med deres kommune

Det er ikke kommet af sig selv!

Årtiers konservativ ledelse af byen har sikret
- et grønt, trygt, veldrevet og socialt ansvarligt Frederiksberg .
Hvor borgerne er tilfredse fordi tingene fungere

Vi skal videre af den vej!

Forudsætningen for nye initiativer som forandrer for at udvikle og bevare vores dejlige by er fortsat at sikre Frederiksberg som en veldrevne og økonomisk stærk kommune.
Det går vi som konservative ikke på kompromis med.

På det grønne område skal vi sætte ekstra skub i vores grønne omstilling af vores by
Vi skal arbejde med de FN 17 verdensmål.
Fremskynde vores plan for omstilling af vores kommunale bilpark til elbiler,
I samarbejde og partnerskab med borgerne etabler solceller på vores mange flade tale eller i forbindelse med tagudskiftninger.
Vi skal tænke bæredygtighed i alt hvad vi gør.
Og så skal vi i samarbejde med borgerne om yderligere begrønning af vores by - flere træer og grønne områder sammen med borgerne.
Samtidig med at vi fortsat skal holde byen ren for skrald og graffiti.
Disse initiativer er prioriteret i det nye budget.
Med det nye budget sikrer vi også en fortsat tryg by.
Vi har øget budgettet med godt tredive procent til forebyggede initiativer mod ungdomskriminalitet og radikalisering.
I det nye budget forsætter vi med at udvikle vores service på det sociale og sundhedsmæssige område til gavn for de særligt udsatte borgere.
Vi øger normeringen i vores daginstitutioner og indsatsen for nedbringelse af sygefravær.
Samtidig har vi fokus på at styrke fagligheden i vores skoler og de fysiske rammer..
Vi skal fortsætte vore plejeboligmoderniseringsplan og forsat sikre en værdig og tryg alderdom for vores ældre.

Så tag parti for Frederiksberg den 21.november

- og stem Konservativt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Private investorer skal overtage den tomme grund ved Frederiksberg Hospital.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerne partnerskab med en pensionskasse.

2 Jørgen Glenthøj har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I al beskedenhed synes jeg borgmesteren har gjort det godt.

3 Frederiksberg Kommune bør arbejde for at etablere en metroforbindelse langs Fasanvej og ud til Bispebjerg.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal forsat udbygge vores cykelstinet og fremme den kollektive transport - men samtidig sikre ordentlige forhold for privatbilismen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bør i øget omfang klares på et centralt sorteringsanlæg som løbende kan håndtere hvad der kan genbruges.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil altid afsætte de nødvendige midler til at sikre socialt udsatte.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtige er at konkurrenceudsætte vores serviceydelser, så ydelserne bliver bedst og billigst.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idet hele området fortsat skal styrkes

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvilket vil følge af et lavere elevtal

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt der er det nødvendige økonomisk råderum og den kommunale service ikke forringes.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fastholde vores høje investeringsniveau på cykelstier

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil altid afsætte de nødvendige midler til at sikre en god integration

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele området skal styrkes yderligere

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afgørende er at Frederiksberg fortsat er attraktiv for private virksomheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt der er det nødvendige økonomisk råderum

Politiske hverv

2009 - nu

Borgmester Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2001 - 2009

1.viceborgmester Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti

1993 - 2001

Rådmand Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti

1985 - 1989

Kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti
Formand for Magistraten Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Medicin, Københavns Universitet

1971 - 1974

STX Vestre Borgerdyd Gymnasium

Erhvervserfaring

1993 - 2008

Senior Product Manager Merck Sharp & Dohme
C

Politiske hverv

2009 - nu

Borgmester Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2001 - 2009

1.viceborgmester Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti

1993 - 2001

Rådmand Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti

1985 - 1989

Kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti
Formand for Magistraten Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Medicin, Københavns Universitet

1971 - 1974

STX Vestre Borgerdyd Gymnasium

Erhvervserfaring

1993 - 2008

Senior Product Manager Merck Sharp & Dohme

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet