PERSONPROFIL

Jonas Bjørn Jensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 22. marts 1986 Gift 2 børn

A

Jonas Bjørn Jensen (S) har siden 2009 været medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, hvor han er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget.

Han er uddannet i geografi og kommunikation fra Roskilde Universitet, og til daglig arbejder han som kommunikationsrådgiver.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1015 Socialdemokratiet in total 82819
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 721 Socialdemokratiet in total 76524

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Jeg tror på et København for alle. Hvor det er til at få et sted at bo, selv om man studerende eller ikke har bunkerne af friværdis millioner på kontoen.
Jeg tror på en by, hvor der er plads til børn og leg. Hvor vores daginstitutioner og skoler er gode og giver muligheder til alle børn.
Og så tror jeg på en by, med flere cykler og mere Metro, og med lidt færre biler.
Derfor går jeg til valg på overskriften København for alle.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver plads i byen og ren luft i lungerne, når flere vælger cyklen frem for bilen. Derfor skal vi have flere til at cykle og tage kollektiv transport, og færre skal køre i bil.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Diskussionen om boligerne på Amager Fælled er ikke sort/hvid. Natur er vigtigt, men det er boliger, der er til at betale også. Derfor var jeg tilhænger af byggeriet. Men nu er det lagt i graven, og så kan vi beholde naturen, hvor der ellers skulle have været bygget.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frank har været en god overborgmester, der har sat København på verdenskortet, stået i spidsen for at skabe en bæredygtig og grøn by, og har taget kampen for at få lov til at bygge billige boliger. Og så er han ikke bleg for at kæmpe københavner-kampe, som f.eks. kampen for at eksperimentere med legalisering af hash.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke have flere biler i København. Derfor skal vi hellere bruge pengene på metro og cykelstier.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal blive bedre til at finde ud af at leve sammen i byen, uden at vi smadrer vores planet. Derfor skal vi være åbne overfor alle tiltag, der kan gøre byen grønnere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er håbløst bagud på idrætsfaciliteter. Vi er i gang med at rette op på det, og bygger idrætsfaciliteter på livet løs. Men vi er slet ikke i mål.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre, at kultur altid er for alle, og ikke kun er for de rigeste. Derfor skal vi sørge for, at skoler og institutioner har fri adgang til kunst- og kulturtilbud i byen. Vi skal sørge for, at kulturen bliver bred og for alle.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal måle vores samfund på, hvordan vi behandle de udsatte. Selv om vi er kommet langt i København, så er der stadig plads til forbedring.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har store integrationsproblemer i København. Men det skyldes ikke alene tilstedeværelsen af flygtninge, og faktisk synes jeg godt, at vi kunne tage lidt flere flygtninge i København, end vi tager i dag. Ikke mindst vores kvoteflygtninge.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke noget bevis på, at private er bedre end det offentlige. Tvært imod. Ofte er det kommunen, der skal ind og rydde op, når de private går konkurs. Derfor skal vi holde vores ældrepleje kommunal.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke der er mange steder i de kommunale sundhedsbudgetter, som har råd til at der bruges færre penge.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I København har vi i gennemsnit omkring 24 elever i klasserne. Det er en okay størrelse, men vi skal ikke højere op.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle kan blive ramt af arbejdsløshed, og vi skal møde alle der har mistet deres job med en kærlig hånd, så de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I København har vi landets niende laveste kommuneskat. Den behøves ikke at blive sat ned. Vi har masser vi skal bruge pengene på. Pædagoger, sundhedshjælpere, lærere og alle de andre velfærdsfunktioner.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal blive bedre til at skabe liv, kultur og idrætstilbud i hele kommunen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den bedste måde at holde børn og unge ude af bander og kriminalitet, er ved at give dem en bedre fremtid. Derfor skal vi investere i, at give børn og unge på kanten af kriminalitet en bedre fremtid.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have flere til at vælge cyklen, og derfor skal vi bruge flere penge på cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på vores natur, og vi skal ikke lave nye industriområder, der hvor der er natur i dag.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt, at der sker så meget i København. Det vil jeg arbejde for, at der også kommer til i fremtiden.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bor mange børn og unge i de udsatte boligområder. Vi skal gøre alt hvad vi kan for, at de børn og unge får en bedre chance for at klare sig godt i livet. Vi skal have alle med.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integration kræver lidt af os alle sammen, men jeg tror særligt, at foreningslivet og skolerne har en vigtig rolle. Derfor er det vigtigste, at vi har stærkt foreningsliv og nogle gode skoler.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror det er vigtigt, at vi ikke skaber A-hold og B-hold i vores kommune. Men omvendt giver det heller ikke mening, at bruge en masse penge og ressourcer på folk, som sagtens kan klare sig selv.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes grundlæggende, at vi skal bruge flere penge på sundhedstilbuddet kommunen. Særligt psykisk særbare og sindslidende trænger til en bedre hånd end de får i dag.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores børn er det vigtigste vi har, og det er de er vores fremtid. Derfor skal vi give dem den bedste start på livet. Derfor skal der flere voksne i daginstitutionerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et godt og sundt erhvervsliv i København. Derfor skal vi hverken bruge flere eller færre penge på at tiltrække virksomheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil hellere have velfærd en skattelettelser. Det gælder også boligskattelettelser. Vi kan bruge pengene bedre i vores daginstitutioner, skoler og ældrepleje.

Politiske hverv

2014 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Kandidat Kommunikation og geografi, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

Rådgiver 3F Byggegruppen
A

Politiske hverv

2014 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Kandidat Kommunikation og geografi, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

Rådgiver 3F Byggegruppen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet