PERSONPROFIL

Jon Lorentsfeldt

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre

I et forhold 3 børn

V

Jon Lorentsfeldt var i år 2017 kandidat for Venstre ved Kommunalvalget i Lejre kommune. Jon Lorentsfeldt blev ikke valgt ind.

Han er oprindeligt uddannet tømrer, men har senere efteruddannet sig til indretningsarkitekt og køkkendesigner. Sidstnævnte har han tidligere været ansat som hos Biga Køkken og Bad.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 31 Venstre in total 4162

Mærkesager

  • Ældre
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg er et nyt pust i Venstre Lejre,har
En del erfaring fra Venstre Roskilde i diverse bestyrelser og midt formand
Selv om jeg har boet i Kattinge i 31 år
Jeg vil nu bruge resten af mit politiske
Virke i min egen kommune,jeg har følgende mærkesager.
Sikre cykelstier
Fartdæmpende foranstaltninger i de
Små landsbyer,
Lejres kommune brand Økologi skal fortsætte og gerne udbygges men ikke stå alene.
Ældre og senior skal være medbestemmende ved opførelse af
Ældre boliger.
Vi skal have sat gang i nye arbejdspladser til kommunen hvor vi halter bagefter.
Jeg har gener fra bondeslægt her i kommunen der kan føres ca 150-200 år tilbage.
Jeg er iværksætter og ikke bange for at gå nye veje til glæde for os alle
Derfor stem på mig den 21-11

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økologi er et privat anliggende og skal ikke støttes af kommunale kroner Øko må vise sin berettigelse som en hvilken som helst erhverv.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Andelsboliger er at foretrække men lejeboliger i et vist omfang er velkommen,det viser sig at lejeboliger er lige så dyre som ejer og andelsboliger,selv om kommunen støtter almennyttige boliger.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i overvejende grad ,sørge for at biltrafikken bliver ledt uden om Boligbebyggelser.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog skal de private aktører igennem En grundig undersøgelse inden de bliver godkendt

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Yderområderne har de farligste veje og mangler cykelstier,derfor skal yderområderne prioriteres.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have flere cykelstier og have færdiggjort dem der er igang, Der er al for mange steder der mangler skole/cykelstier

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må bære et privat anliggende og ikke noget Kommunen skal bruge resurser på

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at som udgangspunkt må enhver der søger et land være selvhjulpende,hvis det er flygtninge skal de have sproghjælp og hjælp med at komme ud på arbejdsmarked,migranter der går under navnet flygtninge skal ikke have hjælp men sendes hjem.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan ikke være rigtig ,hvis man har været sparsommelig igennem hele livet skal man rammes på sine gamle dage.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Venstre Kandidat
Forretningsindehaver

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Tidligere køkkendesigner Biga Køkken og Bad
V

Politiske hverv

Venstre Kandidat
Forretningsindehaver

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Tidligere køkkendesigner Biga Køkken og Bad

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet