PERSONPROFIL

John T. Olsen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Greve

Født 23. august 1961 i kastrup Gift 2 børn

A

John T. Olsen (S) er byrådsmedlem i Greve Kommune, hvilket han har været siden 2013. Han er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget samt Plan- og Udviklingsudvalget.

Han har en uddannelsesbaggrund som elektriker, hvilken han efterfølgende har suppleret med en lederuddannelse. Uddannelserne har givet ham faglig erfaring og viden inden for teknik og ledelse samt en nuværende ansættelse som ejendomsinspektør.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 472 Socialdemokratiet in total 7861
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 337 Socialdemokratiet in total 5866

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Boligpolitik ligger mig meget på sinde, derfor skal Boligselskaberne have meget større indflydelse på beboersammensætningerne i de enkelte afdelinger, således at den kan komme i balance fremadrettet.
Det er vigtigt for mig, at beboerne i Greve Nord og resten af Greve Kommune, har en hverdag, hvor de trygt og harmonisk kan trives.
Børn og unge, skal have optimale muligheder. Derfor ligger det mig meget på sinde, at skabe gode og trygge rammer.
Valhallen i Hundige er stadig ikke opvarmet, det må der laves om på.
Tjørnelyskolen er lukket, hvilket jeg beklager dybt og selvfølgelig stemte imod i Byrådssalen.
Kultur, fritid og idræts aktiviteter skal være en økonomisk mulighed for alle, da samvær med andre er af meget stor betydning for alle, uanset alder.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræt har meget stor betydning for sundhed for de enkelte mennesker. Men der skal være en større prioritering af idræt i Greve Nord ( Hundige ), da området er nedprioriteret bla med hal faciliteter på trods af der bor 1/3 af Greve kommune her.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve kommune er en velstående kommune, men vier på vej til at blive en kultural fattig kommune. Kultur og fritids aktiviteter skal være for alle uanset indkomst.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

indlæring vil blive bedre med mindre elever i klassen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da vi som kommune er presset på vores kerne opgaver, og der vil komme en stigning af seniorer, så vil det være meget uklogt.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi skal tilbyde vejledning og uddannelse, da det er vejen væk fra banderne. sanktioner alene er ikke løsningen.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve kommune er bygget op omkring cykelstier, men der mangler afslutninger mange steder.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jo bevidst i de boligområder, hvor der er en helhedsplan er uddannelses blevet løftet.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag der bor der mange psykisk syge i de almene boliger, der skal indsatsen løftes, da det er en stor opgave idag for boligselskaberne.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Plan- og Udviklingsudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Tillidsmand Søværnet
Medlem DSU - Kastrup/Sundby

1997 - 2009

Medlem Solrød Taekwondos Bestyrelse

Uddannelse

2009 - 2012

Lederuddannelse Ledelse, Aalborg Universitet

1978 - 1982

Erhvevsuddannelse Elektriker, Københavns Tekniske Skole

Erhvervserfaring

Ejendomsinspektør BS61
A

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Plan- og Udviklingsudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Tillidsmand Søværnet
Medlem DSU - Kastrup/Sundby

1997 - 2009

Medlem Solrød Taekwondos Bestyrelse

Uddannelse

2009 - 2012

Lederuddannelse Ledelse, Aalborg Universitet

1978 - 1982

Erhvevsuddannelse Elektriker, Københavns Tekniske Skole

Erhvervserfaring

Ejendomsinspektør BS61

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet