PERSONPROFIL

John Schmidt Andersen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Frederikssund

Født 20. januar 1959 i Hobro Gift 2 børn

V

John Schmidt Andersen (V) er borgmester i Frederikssund Kommune, hvilket han har været siden 2013. Han har været medlem af byrådet siden 2001. Han er formand for Økonomiudvalget og desuden medlem af flere bestyrelser bl.a. Fjordforbindelsen Frederikssund.

John Schmidt Andersen har læst handelsøkonomi ved Handelshøjskolen i Århus, men han har siden uddannet sig ved Dansk Politi. Han har i mange år arbejdet som vicepolitikommissær for Rigspolitiet.

Privat er John Schmidt Andersen gift med Anne, og sammen har de to drenge.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3184 Venstre in total 8210
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2402 Venstre in total 7539

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg har det sådan, at erhvervslivet er grundlaget for yderligere velfærd i vores kommune. så hvis vi kan hjælpe erhvervslivet til at være endnu stærkere, så vil det få en markant afsmittende virkning på resten af kommunen.
Det er vigtig at få en god uddannelse, på den ene eller anden måde. Der er brug for alle og derfor er kampen om bla. erhvervsuddannelser til vores kommune altafgørende.
Der bliver flere for flere ældre i hele landet og således også i Frederikssund kommune. Vi skal i vores planlægning animere til mere ældre egnede boliger, hvis det udtryk ellers er dækkende. Vi skal også sørge for, at den rette hjælp, omsorg og støtte er tilstede på rette tidspunkt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Frederikssund Kommune skal bygge et nyt hovedbibliotek på den gamle Fioma-grund.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé, at Frederikssund Kommune investerer yderligere i den planlagte idrætsby i Frederikssund.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 John Schmidt Andersen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu bor vi et sted på landkortet, hvor vi ikke kan blive dækket af kollektiv trafik. Derfor skal der bruge penge på asfalt og helt afgørende for Frederikssund kommune er færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Affald er en ressource og derfor skal vi enten kildesortere mere, eller også skal affaldet sorteres på centrale pladser.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et godt idræts og foreningsliv er fundamentet for et socialt godt liv.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør i forvejen rigtig meget for socialt udsatte grupper, og så må vi jo ikke glemme andre grupper.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der gøres i forvejen meget af landsbysamfundene og de kan søge puljer til virkeliggørelse af nogen af deres initiativer.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den forbyggede indsats for at holde børn og unge fra at blive banderelateret, er meget vigtig og derfor også et strategisk pejlemærke.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den slags begivenheder skaber grobund for god bosætning og dermed en udviklingskommune.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger pt. enorme ressourcer i udsatte boligområder og har bla. lavet en partnerskabsaftale med Nordsjællands politi som også har givet gode resultater.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De helt fundamentale ting som praktisk og personlig pleje skal ikke være afhængig af ens økonomiske formåen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal selvfølgelig arbejde for at få flere arbejdspladser til vores kommune, men det behøver ikke koste penge. Vi har gjort os lækre over for erhvervslivet, så nu skal de presse på for bla. en færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen. Når den kommer skabes der helt automatisk flere lokale job.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - nu

Borgmester Frederikssund Kommune, Venstre

2001 - 2013

Byrådsmedlem Frederikssund Kommune, Venstre

2013 - nu

Formand for Økonomiudvalget Frederiksberg Kommune, Venstre

Uddannelse

Erhvervsøkonomi, Handelshøjskolen i Århus

Erhvervserfaring

2007 - 2013

Vicepolitikommisær Rigspolitiet
V

Politiske hverv

2013 - nu

Borgmester Frederikssund Kommune, Venstre

2001 - 2013

Byrådsmedlem Frederikssund Kommune, Venstre

2013 - nu

Formand for Økonomiudvalget Frederiksberg Kommune, Venstre

Uddannelse

Erhvervsøkonomi, Handelshøjskolen i Århus

Erhvervserfaring

2007 - 2013

Vicepolitikommisær Rigspolitiet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet