PERSONPROFIL

John Jensen

Nye Borgerlige

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Gift 2 børn

D

John Jensen var i år 2017 kandidat for Nye Borgerlige til kommunalvalget i Allerød kommune. John Jensen blev ikke valgt ind.

John Jensen har været byrådsmedlem for lokallisten Det Nye Allerød fra 2013, men i februar 2016 blev Det Nye Allerød nedlagt, og medlemmerne sluttede sig til Nye Borgerlige. Hermed fik partiet sine første to byrådsmedlemmer, John Jensen og Jesper Hammer, som begge var byrådsmedlemmer i Allerød Kommune.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 38 Nye Borgerlige in total 382
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 65 Det Nye Allerød in total 1310

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Allerød har vi et efterslæb på ca 200 mio på skolerne - ved at lukke en skole vil vi kunne frigøre ca 100mio til såvel vedligehold og bedre indhold i skolerne Færre mursten = bedre skoler

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Allerød er vi godt dækket ind med offentlig trafik i forhold til den efterspørgselse der er. Derfor er det vigtigt, at vi prioriterer trafiksikkerhed ved bla skoler og andre kritiske trafiksteder

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Allerød kommune kan man vist med god samvittighed sige, at idrætten og kulturen har fået sin andel de næste mange år. Nu skal bla skolerne og institutionerne prioriteres

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kræve selvforsørgelse af vores flygtninge - De udgør klart et økonomisk problem. Ikke mindst da staten ikke tillader, at kommunerne kan isolerer flygtninge økonomi fra servicerammen. Derfor koster det besparelser på alle kerneområder

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Allerød serverer vi vakuum pakket op til 7 dages gammel mad - En evt konkurrence fra privatmarkedet kunne klart øge kvaliteten og dermed serviceniveauet. Under alle omstændigheder er der behov for at sikre kvalitets mad til vores ældre

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt har vi meget lav arbejdsløshed i Allerød - hvilket er meget positivt. Men der må stilles store spørgsmålstegn ved værdien a den indsats der sker.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Allerød har vi en rigtig god balance i div investeringer rundt om i kommunen

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forældre må tage større ansvar for deres børn og samtidigt må vi sikre, at kriminelle bander bliver retsforfulgt hårdt og effektivt. Hvis der feks er tale om kriminalitet foretaget at ikke danske statsborgere - så skal de omgående udvises

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi skal sikre reel og "bæredygtig integration så skal der stilles meget større krav til den enkelte flygtning herunder selv forsørgelse og lign. Integrationen i DK har stort set spillet fortabt grundet manglende vilje til at integrerer sig . Dette skyldes bla, at den enkelte flygtning for let kommer til en hverdag uden krav

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen ældre skal betale mere for ydelser end andre. De nævnte ældre har bidraget stort til samfundet hele deres liv. Så skal de naturligvis ikke beskattes ekstra på "deres gamle dage"

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bedre normering i dagsinstitutionerne - således at de afspejler de samfundsmæssige behov og de krav til kvalitet der naturligt burde forventes. I forbindelse med ønske om kraftige skattenedsættelser kunne en øget betaling komme i spil

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt skal vi have sat skatterne ned - således borgerne får flere af deres egne penge imellem hænderne - borgerne er bedre til at administrerer deres penge end staten/kommunen

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 76 Nye Borgerlige in total 13375

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2015 - 2017

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Nye Borgerlige

2013 - 2015

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Det Nye Allerød (NB)
Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Allerød Kommune, Nye Borgerlige

Erhvervserfaring

2014 - nu

Chairman of the Board Svarta Fåret AB
D

Politiske hverv

2015 - 2017

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Nye Borgerlige

2013 - 2015

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Det Nye Allerød (NB)
Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Allerød Kommune, Nye Borgerlige

Erhvervserfaring

2014 - nu

Chairman of the Board Svarta Fåret AB

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet