PERSONPROFIL

John Erik Wagner

Folketingskandidat i Københavns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i København
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 25. september 1963 i Hvidovre Single Bor i Københavns Kommune

G

John Erik Wagner var i år 2017 kandidat for Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania) ved kommunalvalget i København kommune og kandidat til regionsrådet i Region Hovedstaden. John Erik Wagner blev ikke valgt ind for nogen af delene.

John Erik Wagner er uddannet designer, men han har haft mange forskellige jobprofiler igennem årene, bl.a teaterarbejder, pædagogmedhjælper, statist, skraldemand og domsmand i Københavns Byret.

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Beskæftigelse
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Jeg vil sætte pensionsalderen ned til 50 år.
Fordi det er bedre at ha raske mennesker på pension end syge mennesker der er nedslidte og skal på sygehuset. Det koster samfundet mange flere penge at sætte pensionsalder op i sengepladser på sygehuset og plejehjem. Lad pensionister slippe for at betale skat af deres pension, så vil de få råd til at få det bedre.

Jeg vil gøre Skåne Dansk.
Fordi Skåninger vil hjem til Danmark
Det vil gavne Danmark fordi det vil giv flere penge i den Danske statskasse .
Fordi Skåne er Sveriges vigtigste landbrugsområde og Trelleborgs Havn er Sveriges næststørste Havn vedrørende gods og Færgeovergange til resten af Europa. At Skåne er svenske statsborgere er én sag. Men vi er det ikke af hjertet. Derfor har magthaverne i Stockholm også været skrækslagne ved broen. De er bange for at miste skåningerne og det gør de. København er VORES hovedstad," lyder afskedssalutten fra Skåne.

Luk Jobcentrene og private aktører, afskaf tvangsaktivering.

Gratis busser, tog

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil sætte pensionsalderen ned til 50 år. Fordi det er bedre at ha raske mennesker på pension end syge mennesker der er nedslidte og skal på sygehuset. Det koster samfundet mange flere penge at sætte pensionsalder op i sengepladser på sygehuset og plejehjem. Lad pensionister slippe for at betale skat af deres pension, så vil de få råd til at få det bedre. Eller pension med fuld løn.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi private aktører bruger skatteborgernes penge til det. Private aktører er ok hvis de selv betaler med private penge.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forbedre forholdene på hospitalerne.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Luk Jobcentrene og private aktører, afskaf tvangsaktivering af ledige og syge. Giv dem der ikke kan arbejde og de syge og handicappede fred og ro på en førtidspension. Jeg vil lukke jobcenterne fordi der er penge i arbejdsløshed til private aktører, som tjener milliarder på at få snablen ned i statskassen, det er et meget større problem end arbejdsløshed. Løsningen er, at give de arbejdsløse et rigtigt arbejde med overenskomst løn eller borgerløn, når der ikke er job til alle.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Luk Jobcentrene og private aktører, afskaf tvangsaktivering af ledige og syge. Giv dem der ikke kan arbejde og de syge og handicappede fred og ro på en førtidspension. Jeg vil lukke jobcenterne fordi der er penge i arbejdsløshed til private aktører, som tjener milliarder på at få snablen ned i statskassen, det er et meget større problem end arbejdsløshed. Løsningen er, at give de arbejdsløse et rigtigt arbejde med overenskomst løn eller borgerløn, når der ikke er job til alle.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere penge til uddannelse, det er danmarks fremtid.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil sætte pensionsalderen ned til 50 år. Fordi det er bedre at ha raske mennesker på pension end syge mennesker der er nedslidte og skal på sygehuset. Det koster samfundet mange flere penge at sætte pensionsalder op i sengepladser på sygehuset og plejehjem. Lad pensionister slippe for at betale skat af deres pension, så vil de få råd til at få det bedre. Eller pension med fuld løn.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil sætte pensionsalderen ned til 50 år. Fordi det er bedre at ha raske mennesker på pension end syge mennesker der er nedslidte og skal på sygehuset. Det koster samfundet mange flere penge at sætte pensionsalder op i sengepladser på sygehuset og plejehjem. Lad pensionister slippe for at betale skat af deres pension, så vil de få råd til at få det bedre. Eller pension med fuld løn.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil sætte pensionsalderen ned til 50 år. Fordi det er bedre at ha raske mennesker på pension end syge mennesker der er nedslidte og skal på sygehuset. Det koster samfundet mange flere penge at sætte pensionsalder op i sengepladser på sygehuset og plejehjem. Lad pensionister slippe for at betale skat af deres pension, så vil de få råd til at få det bedre. Eller pension med fuld løn.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ligemeget om man høj skat eller lav skat på virksomheder. Fordi de fleste virksomheder i Danmark betaler slet ikke skat.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gratis vuggestue og børnehave lige som vi har gratis folkeskole. Fordi det vil giv bedre samfundsborger.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grønne afgifter er bare en grøn skattepolitik Vi har nok i et skattesystem, vi skal ikke til at have to skattesystemer. Klima- og miljøpolitik ja tak. Vi skal ha stenhård miljøpolitik, ved at tvinge bønderne til at plante frugttræer og blomster ved kantzonen langs deres marker så der kommer flere bier og fugle. Vi skal plante flere forskellige sorter af æbletræer og frugttræer i hele Danmark. Det vil give flere fugle og bier i byen.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klima- og miljøpolitik ja tak. Vi skal ha grøftekanten tilbage langs vejen og vi skal plante flere forskellige sorter af æbletræer og frugttræer i hele Danmark. Det vil give flere dyr fugle og bier i byen.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU har en bedre velfærdspolitik end Danmark har i dag EU-borgere kan få danske dagpenge efter én måned. Som dansker bliver det sværere at få dagpenge / førtidspension / kontanthjælp. Her burde Danmark rette ind og lave den samme lovgivning for alle danskere som man har i EU. Fordi Danmarks BNP er steget med 118 milliarder, som svarer til 100 millioner hver eneste dag. Som vi lige nu ser i den globale økonomi er dansk økonomi bomstærk.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Luk Jobcentrene og private aktører, afskaf tvangsaktivering af ledige og syge. Giv dem der ikke kan arbejde og de syge og handicappede fred og ro på en førtidspension. Jeg vil lukke jobcenterne fordi der er penge i arbejdsløshed til private aktører, som tjener milliarder på at få snablen ned i statskassen, det er et meget større problem end arbejdsløshed. Løsningen er, at give de arbejdsløse et rigtigt arbejde med overenskomst løn eller borgerløn, når der ikke er job til alle.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Luk Jobcentrene og private aktører, afskaf tvangsaktivering af ledige og syge. Giv dem der ikke kan arbejde og de syge og handicappede fred og ro på en førtidspension. Jeg vil lukke jobcenterne fordi der er penge i arbejdsløshed til private aktører, som tjener milliarder på at få snablen ned i statskassen, det er et meget større problem end arbejdsløshed. Løsningen er, at give de arbejdsløse et rigtigt arbejde med overenskomst løn eller borgerløn, når der ikke er job til alle.

43 Staten bør bidrage mere til udviklingen af kollektiv trafik i Storkøbenhavn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være billigere at køre med offentlig transport som bus og tog ved at afskaffe zone-systemet, da det er et dyrt bureaukratisk system.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Mjølnerparken, Bispeparken og Tingbjerg for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere billigere leje-boliger med huslejeloft.

45 Der skal fortsat udflyttes statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, så væksten i Danmark fordeles bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 46 Kærlighedspartiet (Regnbuefolket) in total 581
KV 2013 Personlige stemmer 111 Velfærdslisten in total 215

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

1. Vil arbejde få bedre velfærd og beskæftigelse og borgerløn.

2. Flere varme hænder og penge til sygehusene.

3. Skal være gratis at gå til tandlæge,

4. Det skal være billigere at køre med offentlig transport.

5. Stop unødvendig eksport af slagtedyr til udlandet - det vil give

arbejdspladser til Danmark.

6. Flere billigere leje-boliger med huslejeloft.

7. Flere penge til uddannelse, det er danmarks fremtid.

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 62 Kærlighedspartiet Befri Christiania in total 1902

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

1. Vil arbejde få bedre velfærd og beskæftigelse og borgerløn.

2. Flere varme hænder og penge til sygehusene.

3. Skal være gratis at gå til tandlæge,

4. Det skal være billigere at køre med offentlig transport.

5. Stop unødvendig eksport af slagtedyr til udlandet - det vil give

arbejdspladser til Danmark.

6. Flere billigere leje-boliger med huslejeloft.

7. Flere penge til uddannelse, det er danmarks fremtid.

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Politiske hverv

1995 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Løsgænger

Tillidsposter

Virksomhedspraktik som billig arbejdskraft i Føtex. Jobcenter København.
Domsmand i Københavns Byret Københavns Byret er Danmarks største byret og domstol for Københavns Retskreds. Den har til huse i Domhuset på Nytorv.

Uddannelse

Modedesigner Tøj billeder og film og modeshow, Columbine international, mode & designskole
Lovpligtig Uddannelse - Hjemmeværnet Stabskompagniet og Politikompagni, Hærhjemmeværnsdistrikt københavn City

Erhvervserfaring

Renovationsarbejder. Renholdningsselskabet af 1898
Langturschauffør Speditionsfirma Dancon
Mette Forandring, systue Skrædder
Pædagogmedhjælper Sundby Algård Fritdshjem
Jord og betonarbejder arbejdsdreng Hvidovre Kommune
VVS arbejdsdreng BBB VVS & Entreprenørfirma ApS
G

Politiske hverv

1995 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Løsgænger

Tillidsposter

Virksomhedspraktik som billig arbejdskraft i Føtex. Jobcenter København.
Domsmand i Københavns Byret Københavns Byret er Danmarks største byret og domstol for Københavns Retskreds. Den har til huse i Domhuset på Nytorv.

Uddannelse

Modedesigner Tøj billeder og film og modeshow, Columbine international, mode & designskole
Lovpligtig Uddannelse - Hjemmeværnet Stabskompagniet og Politikompagni, Hærhjemmeværnsdistrikt københavn City

Erhvervserfaring

Renovationsarbejder. Renholdningsselskabet af 1898
Langturschauffør Speditionsfirma Dancon
Mette Forandring, systue Skrædder
Pædagogmedhjælper Sundby Algård Fritdshjem
Jord og betonarbejder arbejdsdreng Hvidovre Kommune
VVS arbejdsdreng BBB VVS & Entreprenørfirma ApS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet