PERSONPROFIL

John Engelhardt

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Glostrup

Født 20. juli 1956 I et forhold 3 børn

V

John Engelhardt (V) er borgmester i Glostrup Kommune, hvilket han har været siden 2009. Han er formand for Økonomiudvalget. Han startede sin kommunalpolitiske karriere, da han i 1995 kom ind i byrådet som 2.viceborgmester, efter at et byrådsmedlem for Venstre flyttede. Posten som 2. viceborgmester havde han indtil 2005, hvorefter han var byrådsmedlem indtil han overtog borgmesterposten.

John Engelhardt har en baggrund som kemiingeniør, og han har erfaring fra forskellige stillinger herunder vicedirektør for Danmarks Tekniske Universitet Fødevareinstituttet. John har desuden også erfaring fra diverse tillidsposter som bl.a. medlem af bestyrelsen i Vestforbrændingen. Privat har John Engelhardt tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1455 Venstre in total 3438
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1361 Venstre in total 3289

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Som borgmester har jeg de sidste år stået for en sund økonomi, som har givet tryghed og kommunen er nu i positiv udvikling. Erhvervslivet har det godt og der tages hånd om vore ældre. Der er stor fokus på skoleområdet, hvor Venstre for nyligt har foreslået maksimum 22 elever i klassen, hvilket nu gennemføres over de kommende år. Vi har også besluttet at tage toppen af de længste skoledage.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal bygges et fritidscenter på den gamle postgrund ved baneanlægget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 John Engelhardt har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Glostrup Skole bør forblive en stor skole i stedet for at blive delt op i fire forskellige skoler som tidligere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2009 - nu

Borgmester Glostrup Kommune, Venstre

2005 - 2009

Byrådsmedlem Glostrup Kommune, Venstre

1995 - 2005

2.viceborgmester Glostrup Kommune, Venstre

2009 - nu

Formand for Økonomiudvalget Glostrup Kommune, Venstre

Uddannelse

1997 - 1998

Internationalt Diplomkursus Scandinavian International Management Institute

1982 - 1986

HD Handelshøjskolen i København

1976 - 1980

Ingeniør Kemi, Danmarks Ingeniørakademi (DTU)

1972 - 1974

STX Ballerup Gymnasium

Erhvervserfaring

2008 - 2010

Deputy Director DTU Fødevarerinstituttet

2004 - 2008

Managing Director Eurofins
V

Politiske hverv

2009 - nu

Borgmester Glostrup Kommune, Venstre

2005 - 2009

Byrådsmedlem Glostrup Kommune, Venstre

1995 - 2005

2.viceborgmester Glostrup Kommune, Venstre

2009 - nu

Formand for Økonomiudvalget Glostrup Kommune, Venstre

Uddannelse

1997 - 1998

Internationalt Diplomkursus Scandinavian International Management Institute

1982 - 1986

HD Handelshøjskolen i København

1976 - 1980

Ingeniør Kemi, Danmarks Ingeniørakademi (DTU)

1972 - 1974

STX Ballerup Gymnasium

Erhvervserfaring

2008 - 2010

Deputy Director DTU Fødevarerinstituttet

2004 - 2008

Managing Director Eurofins

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet