PERSONPROFIL

John Dalgaard

Liberal Alliance

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre

Gift 3 børn

I

John Dalgaard var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i Lejre kommune. John Dalgaard blev ikke valgt ind.

Han er til daglig selvstændig erhvervsdrivende.
Privat er John Dalgaard gift og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 48 Liberal Alliance in total 503
KV 2013 Personlige stemmer 64 Liberal Alliance in total 592

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Skat

Med kandidatens egne ord

Hvis man ønsker forandring og ordentlig velfærd, så er en stemme på mig givet godt ud. Vi skal have kortere skoledage for vore børn, det er kvaliteten i undervisningen der tæller, ikke antal timer. Overflødig kontrol og administration skal skiftes ud med en bedre skole og en ordentlig behandling af vore ældre. Erhvervslivet skal have gode vilkår, då vækst er nødvendig for god velfærd.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økologi og traditionelt landbrug skal sidestilles. Der skal være frit valg for borgerne, så ingen tvinges til at købe økologi.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jobcenteret kan reduceres meget uden det vil betyde det store. Langt størstedelen der er i kontakt med jobcenter, finder selv et job. Hjælp istedet dem der virkelig har et behov, frem for at stresse borgere der kan selv

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal skæres kraftigt ned i antal af mellemledere i kommunen. DJØF personale er dyrt og ofte blot et kontrol job. For hver sparet DJØF mellemleder kan der ansættes 2 varme hænder og samtidig spares i skat.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Lokalformand

Tillidsposter

Lokalformand Liberal Alliance, Lejre

Uddannelse

Merkonom Niels Brock

Erhvervserfaring

Selvstændig erhvervsdrivende
I

Politiske hverv

Lokalformand

Tillidsposter

Lokalformand Liberal Alliance, Lejre

Uddannelse

Merkonom Niels Brock

Erhvervserfaring

Selvstændig erhvervsdrivende

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet