PERSONPROFIL

Jess Eiberg Hansen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Greve

Født 5. marts 1959 i Frederiksberg Gift 2 børn

C

Jess Eiberg Hansen var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Greve kommune. Jess Eiberg Hansen blev ikke valgt ind.

Han har ikke tidligere stillet op til Greve Byråd. Udover dette er han medlem af Det Konservative Folkepartis lokale vælgerforening i Greve.

Han er uddannet fra Copenhagen Business School og arbejder i dag i Danske Bank Group. Desuden har han beskæftiget sig med finansverdenen siden 1979.

Privat er han gift og har to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 39 Det Konservative Folkeparti in total 1400

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg går op i helbred og sundhed. Specielt for den store gruppe af kroniske syge og handicappede, som på mange måder bliver overset.
5-10 % af befolkningen, har dagligt udfordringer pga. af deres svigtende helbred. Jeg har selv mine helbredsmæssige udfordringer og jeg har derfor haft kontakt med adskillige instanser i det kommunale system og er hver gang overrasket over den langsomme behandling, samtidig med at jeg ofte får at vide at mine sager er behandlet hurtigt.
Jeg mener at denne gruppe af syge og handicappede er markant underrepræsenteret i det politiske liv. Både for de unge, middelaldrene og ældre, sikkert fordi at de fleste i denne gruppe har mere end rigeligt at se til og slås med. Jeg er for øjeblikket i en situation hvor jeg har energien, og derfor stiller jeg op.

Samtidig har jeg også rettet min fokus på økonomien i kommunen. Jeg mener at der ikke er overensstemmelse mellem det der bliver sagt og måden der handles på. Økonomien er svækket de sidste 4 år, og jeg ønsker at være med til at stoppe den udvikling.

Som alle andre ☺ ønsker jeg naturligvis et godt miljø. Det vil sige rent badevand og en ren stand, en trafik som ikke støjer og i øvrigt er til gene for omgivelserne, Jeg har et par ideer til lokalt at gøre livet nemmere, samtidig med at det kan gøres miljøvenligt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede en udmærket sortering i dag, samtidig med at vi har en velfungerende genbrugsplads. Jeg vil være enig i at udvide den til også af omfatte sortering af køkkenaffald, i det øjeblik jeg er sikker på at affaldssorteringen nytter. Men jeg er usikker på at det er tilfældet i dag.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker et godt idrætsliv i Greve som bidrager til et godt helbred og mulighed for et aktivt liv for kommunens børn og voksne. Der er i dag allerede mange muligheder for sportsaktiviteter på alle niveauer. Kommunen bidrager til driften og det niveau ønsker jeg fastholdt.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur er en privat sag.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet er flygtninge er trods alt begrænset og ikke blevet så stort et antal som forventet. Når det er sagt skal vi naturligvis have fokus på at få løst de udfordringer der måtte være.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke noget imod private aktører og konkurrence. Men det er kommet frem i pressen at det leverede serviceniveau fra private aktører i mange tilfælde ikke lever op til de kontraktmæssige forpligtelser. Jeg mener at vi skal træde et skridt tilbage og være grundigere i udvælgelsesprocessen og så vende tilbage i en ægte konkurrence situation. Husk at der er afkasts krav for en privat virksomhed. Det er der ikke for en kommunal virksomhed og derfor er der plads, hvis opgaven har kritisk masse.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Meningsfuld genoptræning er på alle niveauer en investering i fremtiden. At undlade genoptræning hvor det er muligt, gør blot omkostningerne til pasning og pleje endnu højere i fremtiden.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal trives og undersøgelser viser at for store klasser ødelægger trivslen. Derfor skal kommunen arbejde for at klasserne bliver på ca. 22 elever og ikke 28. Alle ønsker veluddannede børn og det opnås bedst i velfungerede klasser.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men i den nuværende situation er det desværre umuligt. Kommune har lige lånt penge for at få drifts budgettet for 2018 på plads. Derfor er det urealistisk for nuværende.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er et område hvor jeg ville ønske at kunne skrive jeg var uenig, men som situationen er for øjeblikket, skal der være stor fokus på dette.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes at det il være rimeligt at at der etableres en sikker cykelsti fra Tune mod Greve, i lighed med systemet i resten af kommunen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke så meget mere at udstykke.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener kommunen er i en økonomisk situation, hvor dette ikke er muligt. Det er desværre et område, hvor vi risikere at besparelser.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I udgangspunktet ønsker jeg i så lav grundsskyld som muligt. Men den er stort set så lav som den kan blive og samtidig er den økonomiske situation i Greve desværre ikke til skattenedsættelser.

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Greve

Uddannelse

1982 - 1986

HD Finansiering, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Chef Konsulent Danske Bank
C

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Greve

Uddannelse

1982 - 1986

HD Finansiering, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Chef Konsulent Danske Bank

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet