PERSONPROFIL

Jesper Wittenburg

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Frederikssund

Født 14. august 2020 i Ærø Gift 3 børn

A

Jesper Wittenburg (A) er byrådsmedlem i Frederikssund Kommune, hvilket han har været siden 2010. Han er formand for Fritids- og Kulturudvalget samt medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget. Derudover er han formand for Hammergården og Frederikssund Vikingespil.
Jesper Wittenburg er ansat på Novo Nordisk og arbejder med kvalitetssikring. Han er gift med Mette og har tre børn samt et barnebarn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 540 Socialdemokratiet in total 8838
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 339 Socialdemokratiet in total 7130

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Idræt skaber livsglæde – også for kronikere (f.eks. kol-patienter) viser nyere forskning, især boldspil er godt. Det gælder også for handicappede og psykisk syge.
Jeg vil arbejde for, at handicap-idrætten styrkes, at resourcerne til vore festivaller for psykisk syge og handicappede øges og at der etableres samarbejder mellem foreninger og kronikere.
Der skal lyttes til idrætsklubberne og deres ønsker før en evt. flytning til den nye idrætsby. Jeg ved fra mange år i foreningslivet, at når foreningerne inddrages, så kommer man længst. Derfor vil jeg styrke kontakten til klubberne før en evt. flytning til idrætsbyen, så klubberne føler sig inddraget og så ’sjælen’ flytter med.
Fjordturisme (f.eks. fiskeri og kajak) og cykelturisme supplerer de to slotte i Hornsherred. Det vil jeg arbejde for - og så selvfølgelig for vikingeturismen.
Den foreslåede vikingetemapark har stort turist potentiale. Jeg vil arbejde på at temaparken realiseres i tilknytning til vikingespillene på Kalvøen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Frederikssund Kommune skal bygge et nyt hovedbibliotek på den gamle Fioma-grund.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som med idrætsbyen, så skal det være, når der er råd, men i dette tilfælde skal det være i samarbejde med en bygherre, der også vil bygge boliger - gerne almene, så derfor kan vi godt påbegynde en projektering

2 Det er en god idé, at Frederikssund Kommune investerer yderligere i den planlagte idrætsby i Frederikssund.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo, vi skal investere i idrætsbyen, men det skal vente til der er mindre pres på anlægsudgifterne, så vi har bedre råd. Klubberne vil med idrætsbyen få bedre faciliteter, men hvis ikke klubberne har 'sjælen' med, så giver det ikke mening. Derfor kan vi passende bruge 'ventetiden' på at inddrage klubberne noget mere/bedre, så de kan 'se sig selv' i den nye idrætsby.

3 John Schmidt Andersen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den nye bro og (forhåbentlig snart) en motorvej, så er biltrafikken optimeret. Den kollektive trafik halter voldsomt. Vi har brug for flere hurtigbusser fra yderområderne til Fr.sund og/eller Vinge samt øget s-togs drift, så man kan komme hurtigt videre.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for optimerede faciliteter og bedre sammenhæg mellem dem i både Skibby og Jægerspris. Som med idrætsbyen i Fr.sund så skal det være, når der er råd. Investeringerne er dog væsentlig mindre, så de skal prioriteres sideløbende med den store investering i Fr.sund.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser gerne flere udstillinger, koncerter mv. Der er heldigvis mange lokale ildsjæle med gode tanker, så kulturpuljen kan godt bruge et løft. Først skal de regler puljen afminstreres efter dog ændres, så de er mindre restriktive. Som de er nu opgiver foreningerne at ansøge, fordi det er for svært at få tilskud/underskudsgaranti.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at genoptræning ikke forceres, men sker i passende tempo. Målet er naturligvis at komme tilbage til sin vante dagligdag, så hurtigt som muligt, men uden at der sker tilbagefald.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler ikke kun om færre elever i klassen. Det handler også om to-voksen undervisning, men jeg ser gerne et maksimalt antal elever pr klasse på 24.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for et løft i yderområderne. Det skal ske i samarbejde med landsbylaugene

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stort behov for cykelstier i Hornsherred. Det bør opprioriteres

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Store kulturelle begivenheder skal som udgangspunkt kunne løbe rundt. Vi mangler desværre oftest rammerne, men indtil videre er der ikke plads i økonomien til at investere i disse rammer.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samme pris for samme ydelser.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan altid bruges flere penge på sindslidende, men det kan der også på fx. kronikere og handicappede. Indsatsen skal være balanceret, så vi hjælper flest muligt for de afsatte midler

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget vigtigt at der er uddannet personale - og nok af det - i vore daginstitutioner. Det er en god og nødvendig investering i fremtiden

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et stærkere mere nuanceret erhvervsliv giver mulighed for at flere kan arbejde i kommunen, dvs mindre transport til arbejde. Det giver god mening

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Frederikssund Kommune, Socialdemokratiet
Form f. Sundhedsudvalget, Frederikssund Kommune, Socialdemokratiet
Næstf. i Fritidsudvalget

2017 - nu

Formand for Fritids- og Kulturudvalget Frederikssund Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Social og Sundhedsudvalget Frederikssund Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Velfærdsudvalget Frederikssund Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2001 - nu

Formand Frederikssund Vikingespil

Uddannelse

Kandidat Statistik, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

1994 - nu

Statistiker Novo Nordisk
A

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Frederikssund Kommune, Socialdemokratiet
Form f. Sundhedsudvalget, Frederikssund Kommune, Socialdemokratiet
Næstf. i Fritidsudvalget

2017 - nu

Formand for Fritids- og Kulturudvalget Frederikssund Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Social og Sundhedsudvalget Frederikssund Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Velfærdsudvalget Frederikssund Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2001 - nu

Formand Frederikssund Vikingespil

Uddannelse

Kandidat Statistik, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

1994 - nu

Statistiker Novo Nordisk

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet