PERSONPROFIL

Jesper Reumert

Levende Landsbyer

Spidskandidat i Lejre

Født 20. december 1972 i København Gift 2 børn

L

Jesper Reumert var i år 2017 kandidat for Levende Landsbyer ved Kommunalvalget i Lejre kommune. Jesper Reumert blev ikke valgt ind.

Han er uddannet skov- og landskabsingeniør fra Københavns Universitet i 2002 og har sidenhen haft ansættelser i primært regionsregi.

Fra 2007-2016 arbejdede Jesper Reumert som konsulent i Region Sjælland i afdelingen for Regional Udvikling. I 2016 skiftede han imidlertid stilling og er i dag specialkonsulent i afdelingen for Produktion, Forskning og Innovation i samme region.

2016-2017: Region Sjælland, afd. for Produktion, Forskning og Innovation. Specialkonsulent
2012: Uddannelse: master i innovationsledelse

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 156 Levende Landsbyer in total 265

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg har boet i og omkring Hvalsø i min barndom (fra 4-20 år) og er efter ca. 15 år væk, flyttet tilbage til kommunen i 2009. Jeg har bl.a. fulgt udviklingen/afviklingen af Hvalsø by og centrum, og vil gerne fremme løsninger som tager højde for byernes karakteristika og ikke laver alt om til noget der minder om hvilken som helst forstad til København. Det er synd for byernes borgere og spild af potentiale som Lejre kommune ellers har masser af.

I min egen landsby er jeg aktiv i byens skolebestyrelse og i bylauget (som henholdsvis næstformand og oldermand). Jeg synes det er sjovt at være med til at udvikle aktiviteter i mit eget lokalområder, men mener at Lejre Kommune skal være mere offensiv ift. at sikre udviklingen af alle landsbyerne i kommunen - på hver deres måde og i dialog med borgerne i landsbyen. Det oplever jeg ikke pt. helt, og vil gerne kæmpe for dette. Derudover er jeg med i bestyrelsen for LAG Midtvestsjælland hvor fokus er landdistriktsudvikling via inddragelse af lokale borgere, foreninger og virksomheder - noget jeg gerne så mere af i Lejre Kommune også.

Jeg har kompetencer og interesser inden for mange områder:
- Innovation - som metode til at løse nutidens udfordringer og skabe fremtidens løsninger
- Udvikling af landsbyer og erhverv
- Borgerinddragelse og borger engagement/frivillighed
- Naturbeskyttelse, rekreative oplevelser og inddragelse af borgere i nationalparker
- Innovation i den offentlige sektor, derunder sundhedsområdet og særligt i samspil med private parter
- Fysisk planlægning af byer og landdistrikter
- Bevarelse af kulturværdier, derunder bygninger
- Anvendelse af bæredygtige materialer til byggeri
- Folkeskoleområdet

Jeg er stor tilhænger at det velfærdssamfund vi har, men mener at vi bliver nød til at reformere og gentænke velfærdssamfundet for at bevare det. Jeg mener ikke der skal flere penge (dvs. skattekroner) til, men istedet at vi skal indse at vi har oceaner af ressourcer i en kommune som vores, men at der er beho...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Skov- og Landskabsingeniør Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Specialkonsulent Region Sjælland
L

Uddannelse

Skov- og Landskabsingeniør Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Specialkonsulent Region Sjælland

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet