PERSONPROFIL

Jesper Kamp Nielsen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Født 30. december 1960 i Rigshospitalet Single 2 børn

C

Jesper Kamp Nielsen (K) var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Gentofte kommune. Jesper Kamp Nielsen blev ikke valgt ind.

Jesper Kamp Nielsen var byrådsmedlem i Gentofte Kommune siden 2013. Han er uddannet fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og har ligeledes en HD fra Handelshøjskolen i København. Efter endt uddannelse har han beskæftiget sig inden for salg og ledelse.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 127 Det Konservative Folkeparti in total 23506
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 144 Det Konservative Folkeparti in total 19930

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi behøver måske ikke bygge 500 nye ungdomsboliger i den næste pæriode! Men begynde på at bygge...

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have genanvendelsesprocenten op men ikke flere spande!

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et godt højt niveau - det skal fastholdes!

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan spare ved at fokusere på genoptræning - men der burde ikke skulle tages noget fra nogen!

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis muligheden gives! P.t. er det udligningsordningen der er den største hindring!

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Yderområderne er i sig selv ikke et problem - men der er socialt udsatte der bør tilføres flere midler

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke mange steder det giver mening at lave cykelstier!

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men vi har ikke nogen grunde der er i risiko!

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi tilbyder allerde gode faciliteter!

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men tilkøb skal være muligt!

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en god balance - den skal fastholdes!

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan ALTID øge antallet af pædagoer, men vi ligger på et godt niveau.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tilbyde gode ramme vilkår!

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En komplet urimelig skat!

Politiske hverv

2014 - 2017

Næstformand, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Socialudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Civilingeniør DTU

Erhvervserfaring

2010 - 2014

Area Sales Manager DELTA Microelectronics
C

Politiske hverv

2014 - 2017

Næstformand, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Socialudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Civilingeniør DTU

Erhvervserfaring

2010 - 2014

Area Sales Manager DELTA Microelectronics

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet