PERSONPROFIL

Jesper Ingeman-Petersen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Greve

Født 29. marts 1968 i Gentofte I et forhold 4 børn

C

Jesper Ingeman-Petersen var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Greve kommune. Jesper Ingeman-Petersen blev ikke valgt ind.

Han har tidligere været opstillet for partiet i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor han ved seneste valg stillede op for lokallisten De Lokale i Lyngby-Taarbæk.

Jesper Ingeman-Petersen er oprindeligt uddannet brandmand, men han har siden bl.a. uddannet sig som merkonom i ledelse ved Erhvervsakademiet København Nord. Han arbejder til daglig som seniorrådgiver og akutvagthavende for Falck, og han har tidligere bl.a. arbejdet ved brandvæsenet og som falckredder. Privat er Jesper Ingeman-Petersen gift og bosat i Greve.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 36 Det Konservative Folkeparti in total 1400
KV 2013 Personlige stemmer 136 De Lokale i Lyngby-Taarbæk in total 845

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Alle har ret til et værdigt liv!
Dette gælder selvfølgelig også for vores ældre borgere, og som i mange
år, har ydet deres, til gavn for så mange andre. Det skal være hver enkelt
borgers ret, at man kan få serveret et godt og varmt måltid mad, som
samtidig dufter i "hele huset". Smagen og duften af god mad, er med til,
at holde en rask og rørig.
Når livet ender, skal man kunne vælge at dø hjemme, der burde ikke
være nogen, der dør alene. Det er ikke værdigt, med mindre det er efter
eget valg. Derfor skal der etableres et korps fra "vågetjenesten".
I dag, er der desværre alt for mange eksempler på, at vores ældrepleje
ikke er værdig nok! Der mangler "varme hænder", og det koster ca. kr.
300.000,00 pr. varme hænder. Det er yderst vigtigt, at kommunens penge
bliver brugt fornuftigt, og at der ikke bliver spildt for mange "varme
hænder", på eksterne konsulentydelser.
Der vil være en stor værdi, hvis vi kunne få børn og ældre til at bruge
mere tid sammen. Konkret, vil jeg arbejde for en model, hvor de store
skolebørn kan agere som besøgsvenner for de ældre, og på den måde,
skabe en værdi, hvor også den ældre vil kunne dele ud af sin livserfaring
og fortælle dem om deres historie.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig, da fremtiden for vores børn, er via elektroniske medier. Skal de kunne dygtiggøre sig,s akl de lære det fra starten af. Der er også en økonomisk besparlese ift lærebøger og nettet udvikler sig hurtigere og derfor for vores børn en bedre undervisning via nettet.

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er som udgangspunkt imod skattestigninger, da jeg mener at vi betaler nok i forvejen. Det er lige kommet frem, at Greve bruger væsentligt mere på administration og ledelse end fx Roskild, Gentofte og Frederikberg kommuner, og der kan vi hente op til kr. 70 millioner om året! Men, hvis ikke vi kan effektivisere nok, kan en lille skattestigning blive nødvemndigt, for at få renoveret de hårdt tiltrængte skoler.

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Desværre har Pernille vist sig, ikke at være den store leder. Hun indbyder IKKE til samarbejde og hun har ikke forstand på økonomi. Pernille har brugt for mange penge og har haft for mange skjulte dagsordener.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvsi det giver mening, både for miljøet og økonomien, så går jeg ind for det.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fortsat bruge økonomiske midler på Portalen, da den er et rigtigt godt kulturtilbud. Så skal vi selvfølgelig bruge midler på Mosede Fortet som skal gøres meget mere kendt, da det fortæller en god og vigtig historie.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke kendskab til, om der er behov for dette.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være den leverandør der kan levere den ønskede sevice til den billigste pris, der udfører opgaven. Der skal også være meget mere fokus på "telemedicin", hvor brugen af IT øges. Der er meget at hente her.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette spørgsmål kan ikke besvares så enkelt! Hvis genoptræningen er optimal, vil de yderligere plejeudgifter falde, til fordel for den resterende økonomi. Der vil blive flere "varme hænder" til de andre der har behov for det. men, der skal også igangsættes en indsats inden genoptræningen/sygdommen, de er meget vigtigt. Det er bedre og billigere at forebygge.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette kender jeg ikke til. Men, det skal IKKE være let, blot at blive arbejdsløs. Vi skal gøre alt for at få borgerne i arbejde.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at vi skal betale mere, da vi betaler nok i forvejen. Men, kommunen har nogle meget store udfordringer som skal løses, så som renovering af skolerne og der kommer flere ældre til. Hvis ikke opgaverne kan løses inden for den nuværende økonomiske ramme, kan en lille skattestigning komme på tale.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette kender jeg ikke til, men yderområderne skal selvfølgelig have de samme vilkår som resten af kommunen. Yderområderne er en vigtig del af kommunen, hvor det lokale engagement er højt, og det skal vi holde fast i.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er nødvendigt, for at undgå utryghed og ballade, skal der bruges flere ressourcer Men, jeg ved ikke om det er et reelt problem. Der skal være fokus på rillivile, som fx mentorere (som jeg selv er blevet) eller natteravne. De unge kan med fordel "få" et forbillede at se op til, som forklarer dem om , hvordan man skal opføre (hvad der er rigtigt/forkert)

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at cykelstier, som blandt andet skal sikre vores børns adgangsveje til skolerne, skal være topsikre! Ingen må komme galt afsted når de færdes på cykelstierne. Cykelstierne er vigtige, og som jeg ser det, er vejene tilfredsstillende pt.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De naturområder der i dag er i kommunen, skal vi holde fast i, da de t er vigtigt, at der er rekreative områder, som vi kan benyttes os af. Miljøet er vigtigt for os og vores efterkommere.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis den ældre har råd til det, mener jeg, at der skal være en egenbetaling, frem for de der ingenting har! Vi skal få kommunens ækonomiske ressourcer til at "strække" så langt som muligt

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her er det igen vigtigt, at se på om investeringen kommer hurtigt tilbage. I flere år, er de sindslidende deværre blevet svigtet. Så, hvis der er god økonomi i, at bruge flere penge, skal der kigges på det.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre gode erhvervsbetingelser for virksomhederne, da de er med til at skabe arbejdspladser og liv i kommunen. De private virksomheder er også vigtige ift blandt andet arbejdsprøvninger, hvor der arbejdes på, at få borgere i arbejde.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for en nedsættelse af grundskylden. I dag udgør grundskylden 84 % af de samlede ejendomsskatter og jeg mener at den er for høj!

Uddannelse

2008 - 2010

Erhvervsuddannelse Merkonom, Erhvervsakademiet København Nord
Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

2016 - nu

Seniorrådgiver Falck teknik

2002 - nu

Akutvagthavende Falck Healthcare
C

Uddannelse

2008 - 2010

Erhvervsuddannelse Merkonom, Erhvervsakademiet København Nord
Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

2016 - nu

Seniorrådgiver Falck teknik

2002 - nu

Akutvagthavende Falck Healthcare

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet