PERSONPROFIL

Jesper Holdflod Pallesen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Allerød

Født 18. november 1969 Gift 3 børn

A

Jesper Holdflod Pallesen (S) er byrådsmedlem i Allerød Kommune. Han er formand for Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget.

Jesper Holdflod Pallesen har en kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet og var i 10 år kommunikationschef i Allerød Kommune og har tidligere arbejdet som journalist og politisk konsulent. Siden 2016 har han været ansat i Fredensborg Kommune som pressekoordinator.

Privat er Jesper Holdflod Pallesen gift, og far til tre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 206 Socialdemokratiet in total 3017

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg vil arbejde for at genoprette kernevelfærden til børn og ældre, som er blevet hårdt ramt af de seneste års store besparelser.
Samtidig har flertallet i byrådet konsekvent valgt at bruge mange millioner på store "nice to have" byggeprojekter i stedet for at investere i bedre skoler, børnehaver mv.
Derfor står vi nu i en vanskelig situation med et serviceniveau, som ligger langt fra borgernes forventninger. Derudover har vi et meget stort efterslæb på vedligeholdelse af vores bygninger mv., der skal indhentes.
Der er med andre ord brug for et nyt byråd, som arbejder langsigtet og med fokus på velfærd.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det burde vi have gjort sidste år, men et lille flertal besluttede at bevare alle matrikler - stik mod skolebestyrelsernes anbefaling. Det gav tumult på særligt to skoler. NU skal der ro på skoleområdet - og derfor ønsker vi at køre videre de nuværende skoler. Vi må se om det er muligt at optimere bygningerne, som der er for mange af, til andre formål.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byrådet er fortsat splittet. Der er ikke lykkedes ham at samle om langsigtede planer, jf. skoleområdet

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er dog især stort potentiale i byfortætning med flere etageboliger/ rækkehuse i Lillerød Bymidte som især ældre efterspørger som alternativ til deres villa

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klassestørrelser er i sig selv ikke en udfordring. Det er inklusion, lokaler, 2-lærerordninger i stedet. Især det sidste kan løfte meget.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ingen yderområder

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke nævneværdige udfordringer på dette felt

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kører OK nu

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget. Allerød Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1992 - 1997

Kandidat Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Pressekoordinator Fredensborg Kommune

2006 - 2015

Kommunikationschef Allerød Kommune
A

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget. Allerød Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1992 - 1997

Kandidat Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Pressekoordinator Fredensborg Kommune

2006 - 2015

Kommunikationschef Allerød Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet