PERSONPROFIL

Jesper Hammer

Nye Borgerlige

Folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds
Spidskandidat i Allerød
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 7. juli 1969 i Randers Gift 2 børn Bor i Allerød Kommune

D

Jesper Hammer (Nye Borgelige) var spidskandidat for Nye Borgerlige i Allerød Kommune ved kommunalvalget 2017. Jesper Hammer blev ikke valgt ind.

Jesper Hammer har tidligere været 2. Viceborgmester i Allerød Kommune. Han har været formand for Teknik- og Planudvalget i kommunen og næstformand i Handicaprådet

I 2008 stiftede Jesper Hammer lokallisten "Det Nye Allerød" i samarbejde med byrådskollegaen John Jensen (Nye Borgerlige), men i 2016 nedlagde de lokallisten, og de blev herefter begge medlemmer af Nye Borgerlige.

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Retspolitik
  • Ældreområdet
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Jeg har 25 års praktisk erhvervserfaring fra det private og 8 byrådserfaring som formand for Sundhed- og velfærdsudvalg og formand for Teknik- og planudvalg samt viceborgmester.

Jeg er ansvarsfuld, dedikeret og rigtig god til at finde holdbare løsninger som kan drive Danmark i en retning af decentralisering, effektivisering men på samme tid levere bedre service end i dag.

Det har jeg bevist i både mit private virke samt i mit byrådsarbejde.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er vigtigere at udvide motorveje til Hillerød, Frederikssund og Helsingør end at investere yderligere i kollektiv trafik

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Den kommende Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund skal betales over skatten i stedet for ved brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Der skal sendes færre penge fra Øst- til Vestdanmark i kommunal udligning

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 215 Nye Borgerlige in total 382
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 639 Det Nye Allerød in total 1310

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Allerød Kommune døjer med manglende politisk mod og visioner, et folkestyre der er presset af manglende tillid, en velfærd og tryghed der er svækket af overadministration, dårlig ledelse og nedskæringer som kan gøres klogere.

Jeg arbejder for at skabe en ny tro på Allerød Kommune som rammen om det gode liv for børn, unge og voksne, som en vækstdynamo med fremgang og velstand, og som stedet man drømmer om at bo og virke.

Jeg arbejder for frihed, faglighed og nye vitaminer for daginstitutioner og skoler. Byg nyt og spar penge på driften til bedre indhold.

Jeg arbejder for værdighed og respekt i ældreomsorgen. De ældre skal forkæles i deres alderdom.

Jeg arbejder for mere tryghed, mindre bureaukrati, nærpoliti og bedre forhold for alle gennem effektiv sagsbehandling.

Jeg er ambitiøs på kommunens vegne og ønsker at slippe kræfterne løs. Det kan vi alle være med til ved at leve livet tættere på.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød Kommune bør lukke en af de fire skoler i Lillerød. Det vil spare på driften, vedligeholdelsen samt skabe en indtægt fra et evt. salg. Den årlige besparelse vurderes til ca. 20-25 mio. kr. + en indtægt på 20-30 mio. kr. for salget. De penge kan anvendes til at investere i både bedre bygninger på de øvrige skoler, nye læringsmiljøer, faglokaler og skabe mulighed for langt bedre indhold end i dag.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgmesteren har desværre ikke formået at samle byrådet eller stå i spidsen for byrådet på en overbevisende måde. Allerød Kommune døjer med manglende politisk mod og visioner, et folkestyre der er presset af manglende tillid, en velfærd og tryghed der er svækket af overadministration, dårlig ledelse og nedskæringer som kan gøres klogere. Det kan jeg gøre bedre.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød Kommune har allerede sat en ambitiøs vækst i gang med 1.600 - 1.800 nye boliger og flere områder er ledige til erhvervsudvikling. Det støtter Nye Borgerlige op omkring.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød Kommune er svær at dække helt og fuldt med kollektiv trafik og rigtig mange eksisterende og nytilflyttede borgere har alle bil da det langt henadvejen gør transport til arbejde og tilbage for at hente børn langt mere fleksibelt.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En nye ordning er på vej som jeg støtter. Affaldsbeholderne skal kunne passe i alle husholdninger og dermed ikke være for store eller være tvungne.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød Kommunes budget på området er rigtig godt og matcher fint behovet. Der kan omprioriteres og med fordel kigges på at mindske driften ved nye løsninger og anvende besparelsen indenfor området.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at vi har et fint niveau i Allerød Kommune allerede. Nogle af de eksisterende midler kan anvendes bedre og til andre formål bl.a. når Kulturtorvet står færdigt i Lillerød bymidte.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vurderer med min erfaring på området at kommunens serviceniveau er ret pænt og mener ikke der er nogen grund til at justere det for nuværende.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge og indvandrere som ikke interegres og er selvforsørgende er en stor udfordring. Jeg har nogle alternative bud på at skabe en anden forventning til flygtninge og indvandrede end den nuværende.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private leverer generelt bedre service til billigere priser og det bør alle kunne benytte sig af.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En god og rettidig genoptræning kan spare mange borgere for fremtidige udfordringer i sundhedssystemet så det er prioriteret højt i mit politiske virke. Det er netop grunden til at jeg lagde planen for at samle hele kommunens genoptræning under et tag og dermed styrke kompetencer og fleksibilitet da jeg var formand for sundheds- og velfærdsudvalget.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en ambition som jeg er helt enig i. Mange af vores klasser er allerede på 24 elever eller færre, de sidste klasser skal med på vognen. Det kan nemt finansieres hvis mit forslag om at lukke en skole i Lillerød midtby følges.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdsløsheden i Allerød Kommune er landets laveste, men nogle slipper for let. Straksaktivering kan anvendes bedre.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten er sat markant ned med 1% for 4 år siden og det kan vi godt gøre igen uden at det mærkes på servicen.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

"Udkants" Allerød skal i højere grad i fokus vedr. trafiksikkerhed og kollevtiv trafik. Der er nye løsninger på vej på områder som med fordel kan anvendes i Allerød på grund af vores relativt lille geografiske spredning.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bandekriminaliteten og salg af stoffer mv. er desværre også kommet til Allerød Kommune. Det skal vi gøre en aktiv indsats for at forhindre. Jeg er stor tilhænger af nærpoliti.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød Kommune er velsignet af mange cykelstier og flere er på vej de kommende år. Med mange nye borgere skal det generelle vejnet opgraderes i de næste budgetter for at sikre trafiksikkerheden og fremkommeligheden.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød Kommune har allerede i dag en del områder som er ved at blive bebygget med erhverv og jeg er af den overbevisning at vi er ved at nå et mætningspunkt. Der er kun ganske få ledige grunde og det er jeg godt tilfreds med.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være fantastisk, men jeg mener at private sagtens kan løfte den opgave uden at kommunen skal være involveret.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er ikke belastet af store socialt udsatte boligområder, men hvis det forværres skal vi naturligvis prioritere en hurtig og tidligere indsats.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at integration er et privat anliggende. Hvis man ønsker at opholde sig i Danmark skal man naturligvis integrere sig, ville dansk kultur, overholde dansk lovgivning og være selvforsørgende.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal behandles lige. De ældre skal som alle andre borgere naturligvis have mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser fra private aktører.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En god og rettidig social indsate kan spare mange borgere for fremtidige udfordringer i det kommunale system og forhåbentlig få nogle tilbage på rette vej.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores normeringer er for ringe i Allerød Kommune til de mindste borgere. Nye Borgerlige har i budget 2018 tilført 2,5 mio. kr. til området og flere midler er på vej.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er desværre ledige lejemål i både handelslivet og i erhvervsområderne og det skal en ny borgmester stille sig i spidsen for at få noget gjort ved i samarbejde med alle tænkelige aktører på områder inkl. borgerne.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skattetrykket er generelt for højt i Allerød Kommune sammenlignet med vores omkring liggende kommuner og vores sammensætning af borgere. Grundskylden er et godt sted at starte. Jeg var med til at sætte kommuneskatten ned med 1% i sidste byråsperiode og det er jeg stolt af.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 264 Nye Borgerlige in total 13375

Mærkesager

  • Trafik
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Allerød Kommune døjer med manglende politisk mod og visioner, et folkestyre der er presset af manglende tillid, en velfærd og tryghed der er svækket af overadministration, dårlig ledelse og nedskæringer som kan gøres klogere.

Jeg arbejder for at skabe en ny tro på Allerød Kommune som rammen om det gode liv for børn, unge og voksne, som en vækstdynamo med fremgang og velstand, og som stedet man drømmer om at bo og virke.

Jeg arbejder for frihed, faglighed og nye vitaminer for daginstitutioner og skoler. Byg nyt og spar penge på driften til bedre indhold.

Jeg arbejder for værdighed og respekt i ældreomsorgen. De ældre skal forkæles i deres alderdom.

Jeg arbejder for mere tryghed, mindre bureaukrati, nærpoliti og bedre forhold for alle gennem effektiv sagsbehandling.

Jeg er ambitiøs på kommunens vegne og ønsker at slippe kræfterne løs. Det kan vi alle være med til ved at leve livet tættere på.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det på samme tid betyder en skattenedsættelse

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordsjællands Storkreds, Nye Borgerlige
2.Viceborgmester Allerød Kommune, Nye Borgerlige

2009 - 2017

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Det Nye Allerød

Uddannelse

1990 - 1996

HA-jur Law and Economics, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Managing Director Ferratum Denmark ApS

2018 - nu

Member of the Board Ferratum Denmark Aps

2017 - nu

Country Manager Ferratum Denmark ApS

2014 - nu

Member of the Board Svarta Fåret AB

2015 - 2017

Risk manager BroBizz A/S

2011 - 2015

Associate Director; Reconciliation & Futures Operations Saxo Bank A/S

2007 - 2011

Collection Manager Citibank

2006 - 2007

Reconciliation Manager Saxo Bank A/S

2001 - 2006

Manager GE Money Bank

1997 - 2001

Collector Ikano Bank
D

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordsjællands Storkreds, Nye Borgerlige
2.Viceborgmester Allerød Kommune, Nye Borgerlige

2009 - 2017

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Det Nye Allerød

Uddannelse

1990 - 1996

HA-jur Law and Economics, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Managing Director Ferratum Denmark ApS

2018 - nu

Member of the Board Ferratum Denmark Aps

2017 - nu

Country Manager Ferratum Denmark ApS

2014 - nu

Member of the Board Svarta Fåret AB

2015 - 2017

Risk manager BroBizz A/S

2011 - 2015

Associate Director; Reconciliation & Futures Operations Saxo Bank A/S

2007 - 2011

Collection Manager Citibank

2006 - 2007

Reconciliation Manager Saxo Bank A/S

2001 - 2006

Manager GE Money Bank

1997 - 2001

Collector Ikano Bank

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet