PERSONPROFIL

Jesper Gehrke

Enhedslisten

Spidskandidat i Vallensbæk

Født 21. januar 1961 i Arnum, Sønderjylland Gift 1 barn

Ø

Jesper Gehrke var i år 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i Vallensbæk kommune. Jesper Gehrke blev ikke valgt ind.

Jeg har været IT konsulent og -udvikler siden 1986, de første par år sideløbende med at læse Statskundskab.
Siden 1989 har jeg boet i Vallensbæk, hvor jeg har arbejdet i Storkøbenhavn, og i perioder drevet selvstændig konsulentvirksomhed.
De sidste 10 år har jeg været formand for den lokale grundejerforening, og været aktiv i Letbanens borgerpanel, siden projektet startede.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 79 Enhedslisten in total 293

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Mærkesag 1: Bæredygtig kommune
Jeg vil arbejde for at gøre Vallensbæk Kommune så bæredygtig som muligt: Kommunens egne drifts- og anlægsopgaver skal omlægges til at belaste miljøet mindst muligt, og det skal indarbejdes miljøkrav i kommunens lokalplaner, hvor hensyn til miljøet skal prioriteres ved behandling af byggesager. Konkret skal kommunens transportbehov dækkes af el-køretøjer, og kommunens anlæg skal energioptimeres.

Mærkesag 2: Borgerrådgiver, og en socialforvaltning, der sætter mennesket forrest
Jeg vil arbejde for at der i Kommune ansættes en borgerrådgiver, der kan hjælpe kommunens borgere med at forstå den kommunikation, der er med kommunen, samt med, hvilke muligheder borgerne har, hvis de ikke er tilfredse med kommunens behandling eller afgørelser. Forvaltningen skal i højere grad fokusere på, hvilke muligheder lovgivningen giver for at imødekomme ansøgninger om førtidspension, fleksjob m.v.

Mærkesag 3: Obligatorisk kædeansvar i kommunale kontrakter
Jeg vil arbejde for, at der gennemføres obligatorisk kædeansvar i kommunens kontrakter - både ved anlægsarbejder og i kommunens drift. Kommunen skal gøre entreprenører, servicevirksomheder og andre leverandører ansvarlige for overholdelse af miljø- og sikkerhedsregler , og for at medarbejderes arbejds- og ansættelsesforhold lever op til danske standarder og overenskomster - på alle niveauer i leverandør-kæderne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal arbejde for nedsættelse af hastighed på både lokale og statslige veje. Det giver både en effektiv støjdæmpning på den trafik, der er der + begrænsning af trafikmængden lokalt. En del af arbejdet vil være lokalt, og en del bestå i at påvirke landspolitik.

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen er fuldt udbygget. Yderligere udstykninger ville gå ud over natur og rekreative områder.

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen er teknisk set drevet fornuftigt, men med forkerte prioriteringer.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Affaldssorteringen i kommunen er på et godt, højt niveau.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har et stort udbud af sports- og idrætsmuligheder.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har stærkt begrænsede faciliteter til kultur og kunst. Med beliggenhed i Storkøbenhavn, skal investeringer i evt. udbygning af kunst- og kulturfaciliteter afvejes mod de tilbyd, der allerede findes i området.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når en privat aktør underbyder en opgave, tvinges det kommunale tilbud til selv at sænke niveauet, for at matche prisen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges de nødvendige midler på alle områder

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er endda meget få, der ønsker at "forblive arbejdsløse", og næppe nogen overhovedet der har råd til det i længere tid.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Kommunen er så lille at der ikke findes "yderområder"

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges de nødvendige mudler på både sindslidende og på andre områder

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal ikke deltage i en "overbudskonkurrence" med nabokommunerne, som blot sender en unødig regning videre til kommunens skatteydere.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Mat/samf. studentereksamen Aabenraa Statsskole

Erhvervserfaring

IT Konsulent
Ø

Uddannelse

Mat/samf. studentereksamen Aabenraa Statsskole

Erhvervserfaring

IT Konsulent

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet