PERSONPROFIL

Jesper Fini Kuhre

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Greve

Født 31. august 1967 i Bornholm Gift 3 børn

V

Jesper Fini Kuhre var i år 2017 kandidat for Venstre til kommunalvalget i Greve kommune. Jesper Fini Kuhre blev ikke valgt ind.

Han har en HH fra Bornholm Erhvervsskole og har arbejdet i forskellige stillinger i Danske Bank siden. Han har suppleret sin uddannelse med diplomuddannelser og universitetskurser og er i dag Filialdirektør i Danske Banks afdeling i Fredensborg. Jesper Fini Kuhre har bestredt nogle bestyrelsesposter bl.a. i Dansk Selskab for virksomhedsledelse, Rotary Club og Grundejerforeningen Eriksminde. Han er gift og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 81 Venstre in total 9951

Mærkesager

  • Integration
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Et stærkt erhvervsklima til gavn for vækst i virksomheder og flere arbejdspladser.
Udnytte de gode logistiske vejforhold vi har, tæt på København, til at tiltrække flere virksomheder og gerne skabe et godt miljø for iværksættere og innovative virksomheder.
Anvende den mangeårige viden jeg har fra erhvervslivet om samarbejdet i andre kommuner, virksomheder og kommuner i mellem. Så vilkår optimeres og forfines for erhvervslivet i Greve.
Er der plads i økonomien, ser jeg gerne dækningsafgiften nedsat. Jeg vil arbejde for det, men ikke love det.
Jeg vil arbejde for en håndværksmæssig uddannelse i Greve. Er der basis og økonomi for det, skal vores unge ikke sendes ud af Greve for at tage uddannelse.
Optimal integration, så vi reducerer passiv forsørgelse.
Skal man integreres, skal man kunne dansk og vi gør som med ungdomsarbejdsløsheden, straksaktivering, så vi reducerer passiv forsørgelse.
Vores naturområder og friluftsland skal være tilgængelig for flere, med mulighed for kreativ udnyttelse for mange. Vandreruter, off. hunde-lufter-indhegninger, cykelruter og andet.
Greve skal forsat være et godt og sikkert sted at bo, arbejde og opholde sig i. Jeg vil arbejde for sikker skolevej og gode lysforhold på stier og tunneller.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Greve Kommune, Venstre

Tillidsposter

2007 - nu

Bestyrelsesmedlem, kasserer og counsellor Rotary Klub

Uddannelse

1984 - 1987

HH Bornholm Erhvervsskole

Erhvervserfaring

2014 - nu

Filialdirektør Danske Bank
V

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Greve Kommune, Venstre

Tillidsposter

2007 - nu

Bestyrelsesmedlem, kasserer og counsellor Rotary Klub

Uddannelse

1984 - 1987

HH Bornholm Erhvervsskole

Erhvervserfaring

2014 - nu

Filialdirektør Danske Bank

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet