PERSONPROFIL

Jens Ove Bay

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i Vallensbæk

Født 10. april 1956 i Hanbjerg Gift

Ø

Jens Ove Bay var i år 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i Vallensbæk kommune. Jens Ove Bay blev ikke valgt ind.

Han er uddannet fritidspædagog ved Dansk Fritidshjems Seminarium og har siden 94 arbejder som klubleder til dagligt i Høje Taastrup Kommune. Jens Ove Bay har været politisk aktiv siden sin ungdom, først i Folkebevægelsen mod EU og senere i BUPL, hvor han har været TR og Leder TR gennem en årrække. Han stillede op til Lederforeningens bestyrelse sidste år.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 56 Enhedslisten in total 293

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Miljø og klimaforandringer er den største trussel mod vores samfund, hvis man har et langsigtet perspektiv, og skiftende regeringer har haft blind vækst som første prioritet, det er derfor på tide vi stopper overforbruget af klodens resurser, og i stedet fordeler de resurser der er, så alle kan have et godt liv.
Det vil desuden åbne op for at Danmark kan få en førende position i udviklingen af bæredygtighed, som også vil gavne vores erhvervsliv.
fokuseringen på bæredygtighed vil også betyde, at vi ikke længere behøver at forfølge arbejdsløse og syge, da vi ikke får brug for arbejdskraft til unødvendig overproduktion.

I forhold til sundhed, så skal vi rulle privatisering af sundhedssektoren tilbage, så vores fælles sundhedsvæsen får de bedst mulige betingelser.

Sidst Danmark investerede massivt i uddannelse til alle skabte det den største vækst i vores samfund, så det virker tåbeligt at bruge penge på skattelettelser og nedsættelse af bilafgifter, samtidig med der spares på uddannelserne og de svageste i vores samfund.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen er meget støjplaget, derfor skal der investeres i løsninger, og da der tilsyneladende er konsensus i det nuværende byråd, om at have driftsoverskud hvert år, så bør der være økonomi til at afprøve løsninger.

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen er allerede tæt bebygget, vi har mere brug for grønne områder og mere uplejet natur. Blind vækst er det der har skabt de klimaproblemer der stadig vokser, vi skal kreere løsninger fremfor at fortsætte ødelæggelserne

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Henrik har gennemført traditionel konservativ politik, hvilket betyder, at de svageste borgere kommer i klemme. Desuden har de konservative haft flertal så længe, så det efterhånden er vanskeligt at skelne mellem politik og kommunens administration, og så lange perioder skaber magtfuldkommenhed, hvilket svækker demokratiet.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Miljøet kan ikke holde til mere trafik, derfor skal vi investere i kollektive løsninger.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er allerede i gang, og det skal udbygges, vi skal genbruge mere, f.eks. Kunne vi have et kommunalt genbrugscenter/butik.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede et godt idrætsliv.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur er godt, men jeg synes vi skal prioritere ordentlig sagsbehandling på jobcenter osv. Før vi bruger penge på gratis kultur.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skabe mere lighed, da det på lang sigt gør os alle rigere, hvis alle kan få en ordentliguddannelse osv.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tilstedeværelse af flygtninge giver os mulighed for at få et bredere udsyn. Desuden skal vi hjælpe fordi vi faktisk er rige.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Privatisering sænker serviceniveauet, hvor skal fortjenesten til den private udbyder ellers komme fra, desuden koster det kommunale kroner at lave udbudsmaterialet.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har selv modtaget genoptræning, og det foregik på en aldeles fremragende måde.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klassestørrelsen skal være sådan, så lærerne kan overskue den enkelte elevs udviklingsmulighed, så lærerne kan udfordre den enkelte elev med krav der gør dem dygtigere.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jobcentret fungerer ikke særligt godt, især bliver syge borgere mistænkeliggjort og kontrolleret fremfor hjulpet. Der træffes ulovlige beslutninger, som betyder at borgerne mister deres forsørgelsesgrundlag.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten er det redskab vi skal bruge til at forny vores nedbrudte velfærdssamfundet.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har jo ikke nogen deciderede yderområderne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge de penge der er nødvendigt, for at forhindre bander.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Af hensyn til miljøet, bør det være så tillokkende som muligt at cykle eller gå.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og for den sags skyld også flere boliger, da vi allerede har en meget høj bebygningsprocent. Hvis vi skal undgå fremtidige oversvømmelser, så skal vi lave naturområder der kan opsuge regnvandet.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil prioritere social indsats over dette

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt afhængig af den aktuelle situation, Vi har ikke mange udsatte boligområder, så derfor bør der i stedet være et velfungerende kommunalt system, der kan forebygge, det er også langt billigst.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal integrere de flygtninge der kommer til kommunen, og det gøres bedst ved at skaffe arbejde til de der kan arbejde.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være et ordentlig og ensartet serviceniveau for ALLE der modtager ydelser fra ældreplejen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kender ikke nok til de faktiske forhold, så jeg kan give kvalificeret bud på dette spørgsmål.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tryghed er en afgørende faktor for børns udvikling, derfor skal der være pædagoger nok til at sikre trygheden. Vi ved at det betyder at de får et bedre liv på lang sigt, og at det er den bedste forebyggende foranstaltning

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er virksomheder, der. Ikke belaster miljøet

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge skattekronerne til at forbedre vilkårene for kommunens borgere.

Politiske hverv

Leder tillidsrepræsentant
Næstformand Lederforeningen BUPL Storkøbenhavn

Uddannelse

Fritidspædagog Dansk Fritidshjems seminarium

Erhvervserfaring

Klubleder Høje Taastrup Kommune
Ø

Politiske hverv

Leder tillidsrepræsentant
Næstformand Lederforeningen BUPL Storkøbenhavn

Uddannelse

Fritidspædagog Dansk Fritidshjems seminarium

Erhvervserfaring

Klubleder Høje Taastrup Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet