PERSONPROFIL

Jens Ive

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Rudersdal

Født 8. august 2020 i København Gift 2 børn

V

Jens Ive (V) er borgmester for Rudersdal kommune. Han har været borgmester siden 2012. Han startede sin lokalpolitiske karriere som kommunalbestyrelsesmedlem af Søllerød kommune i 2002 og kom derefter til Rudersdal i 2007. Jens Ive har været formand for bl.a. Børn & Skoleudvalget (2002-2009) og Teknik & Miljøudvalget (2010-2012), frem til hans borgmesterkandidatur.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2783 Venstre in total 9611
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2872 Venstre in total 10783

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

En stemme på Venstre med mig som borgmesterkandidat er en stemme på fornyelse, samtidig med at vi bevarer de værdier, som Rudersdal bygger på. Vi skal fortsætte med at kombinere høj kvalitet i velfærden med lav skat. Vi skal bevare det brede samarbejde. Det gælder samarbejdet i kommunalbestyrelsen, med borgerne og med medarbejderne, fordi det er vejen til stabile resultater. Vi skal fortsat have styr på økonomien.
Kort og godt: Jeg vil som borgmester være garant for fortsat stabil og sikker ledelse.
Jeg har i dialog med engagerede borgere fundet nye udviklingsmuligheder i vores kommune, så Rudersdal styrkes til fremtidens udfordringer. Vi skal i fællesskab træffe velovervejede og langsigtede beslutninger.
Vi skal i fællesskab tage ansvar for vores børns fremtid. Og vi skal sikre vores ældre borgere muligheden for et aktivt og trygt seniorliv i eget hjem.
Jeg er fortsat parat til at tage ansvaret for udviklingen i vores dejlige kommune. Ansvaret for økonomien, for kvaliteten og for dialogen med borgerne. Til gengæld tager jeg ingen chancer med borgernes velfærd eller skattekroner.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ved næste udbud bør kommunens benzindrevne bilpark skiftes ud med elbiler. Også selvom prisen så bliver højere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både elbiler og elcykler er fornuftige alternative, men de skal også kunne fungere på tilfredsstillende vis for vores medarbejdere.

2 Jens Ive har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Skatten i Rudersdal skal hæves med op til 0,3 procentpoint for at rulle nogle af de senere års besparelser på børn og ældre tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rudersdal har en stærk økonomi der betyder at der på det nuværende økonomiske grundlag ikke er grund til en skatteforhøjelse. Pengene har det bedst i borgernes lommer.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i samarbejde med tre andre kommuner opbygget en særdeles velfungerende genoptræningsfunktion, så den prioritering er ikke nødvendig.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rudersdals skoler har en fornuftig lav gennemsnitlig klassekvotient. At nedbringe den yderligere ville medføre at flere klasser over år ville blive for små og dysfunktionelle.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rudersdal har landets laveste kommunale indkomstskat, og det er også det fremadrettede mål. Venstre nøjes ikke med at tale om skattelettelser, vi har gennemført dem.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rudersdal er 12 bysamfund bundet sammen af de flotteste naturområder. Yderområder er kernen i Rudersdals gener.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ER der et behov så skal der være adgang til de ressourcer der skal til for en tidlig indsats for de unge der måtte være på vej ud i et dårligt livsforløb.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i alle kommende budgetår afsat ganske mange millioner til nye cykelfaciliteter i Rudersdal. Vi vil have sikre cykelveje.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemstillingen er ikke reel i Rudersdal Kommune. Grønne områder skal fortsat prioriteres, og friholdes for byggeri.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rudersdal har allerede mange kulturelle begivenheder, og ligger samtidig tæt på et København med stærke tilbud.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerede nu er over 50 % af de nyankomne flygtninge på vej ind på arbejdsmarkedet, så der er ikke behov for yderligere ressourcer.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre bør have muligheden for at tilkøbe yderligere serviceydelser, også fra det kommunale tilbud.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rudersdal er Nordsjællands stærkeste erhvervskommune, og øger antallet af virksomheder og medarbejdere år for år.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folketinget har aftalt et boligforlig der fastlægger ejendomsbeskatningens grundvilkår, og samtidig afskaffet kommunernes mulighed for at lade grundskylds sænkninger indgå i statens skattepulje. Det standser reelt muligheden for med fornuften i behold at nedsætte grundskyldspromillen.

Politiske hverv

2012 - nu

Borgmester Rudersdal Kommune, Venstre

2007 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Rudersdal Kommune, Venstre
Formand for Økonomiudvalget Rudersdal Kommune, Venstre

2002 - 2005

Kommunalbestyrelsesmedlem Søllerød Kommune, Venstre

Tillidsposter

2007 - nu

Formand Vedbæk Havn, Den Erhvervsdrivende Fond

Uddannelse

1972 - 1974

Niels Brock

Erhvervserfaring

Borgmester Rudersdal Kommune
V

Politiske hverv

2012 - nu

Borgmester Rudersdal Kommune, Venstre

2007 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Rudersdal Kommune, Venstre
Formand for Økonomiudvalget Rudersdal Kommune, Venstre

2002 - 2005

Kommunalbestyrelsesmedlem Søllerød Kommune, Venstre

Tillidsposter

2007 - nu

Formand Vedbæk Havn, Den Erhvervsdrivende Fond

Uddannelse

1972 - 1974

Niels Brock

Erhvervserfaring

Borgmester Rudersdal Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet