PERSONPROFIL

Jeanette Oxfeldt

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 27. marts 1960 i København Gift 2 børn

C

Jeanette Oxfeldt var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Allerød kommune. Jeanette Oxfeldt blev ikke valgt ind.

Hun er derudover uddannet teknisk tegner fra Københavns Tekniske Skole. Efterfølgende har hun beskæftiget sig som sekretær bl.a. i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune samt på plejehjemmet Lyngehus Plejecenter. I dag er hun ansat som bogholder i Holte Tennisklub.

Privat er hun gift med Jens, med hvem hun har to voksne børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 30 Det Konservative Folkeparti in total 3144

Mærkesager

  • Ældre
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Børn med særlige behov skal have hurtigere udredning og dermed hurtigere hjælp. Der går alt for lang tid og et uretmæssigt langt tovtrækkeri med kommunen før børnene bliver hørt.

Bedre almene boliger og ungdomsboliger, så vi kan beholde vores unge i Allerød.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være dejligt om det kunne lade sig gøre, men det gør det ikke, så længe anlæggene ikke sortere i modtageenden.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes der er sat mange penge af i forvejen. Der skal være en fornuftig fordeling med de andre områder i kommunen, som også har behov for tilskud.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ikke ind for de her spørgsmål med et enten eller. Der er altid mulighed for at tage fra andre områder, der ikke er så livsvigtige. Genoptræning er ligeså vigtig som gode vilkår for de ældre såvel som for børn og voksne.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Vil man have bedre velfærd, så koster det. Derfor kan vi ikke sætte skatten ned.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød er i fuld gang med en udbedring af cykelstier og veje.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød Kommune har taget den del vi kan orsvare overfor vores borgere. Husk at vi også har Sandholmlejren, som kræver mange ressourcer. Både af kommunen og de handlende i byen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have lige tilgang til de basale ydelser. Luksusydelser skal naturligvis være brugerbetalt.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis spørgsmålet var, at pengene skulle tages fra andreoråder, såsom fritid, kultur og idræt så ville mit svar være et klart "Helt enig". Det er så vigtigt, at vi får syge borgerepårette kurs og hjælper dem med alle midler der er tilgængelige. Ingen borgere. Ingen Allerød

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være balance i antallet af pædagoger og børn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat
Kasserer

Uddannelse

2013 - 2013

Organisationsbestyrelse, Bestyrelsesakademiet

1977 - 1978

Teknisk Tegner Københavns Tekniske Skole

Erhvervserfaring

2016 - nu

Bogholder Holte Tennisklub
C

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat
Kasserer

Uddannelse

2013 - 2013

Organisationsbestyrelse, Bestyrelsesakademiet

1977 - 1978

Teknisk Tegner Københavns Tekniske Skole

Erhvervserfaring

2016 - nu

Bogholder Holte Tennisklub

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet