PERSONPROFIL

Jean Thierry

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i København

Ø

Jean Thierry (EL) stillede i 2017 op som borgerrepræsentationskandidat for Enhedslisten ved kommunalvalget i København kommune. Han blev dog ikke valgt ind.

Jean Thierry er stedfortæder i Enhedslisten gruppe på Københavns Rådhus og har været medlem af Borgerrepræsentationen af flere omgange.

Derudover er han blandt andet aktiv i Boligselskabernes Landsforening, Coops Landsråd, Landsledelsen i Folkebevægelsen mod EU og Enhedslisten hovedbestyrelse.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 181 Enhedslisten in total 55241

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Vi har brug for flest mulige almene boliger i København.
Det er de eneste, der er til at betale for de fleste mennesker, de er for alle, rig som fattig, ung som gammel og de findes i alle størrelser og typer til hvert behov. Så vi kan sagtens skabe en blandet by simpelt hen af almene boliger. Vi siger Nej til socialdemokraternes Corydon-agtige krav til at de almene boligselskaber sælger gode byggegrunde billigt til spekulanter.

Vi kan skabe meget mere og bedre velfærd
Vi må bruge det nødvendige på at skabe ordentlige forhold i skoler, dagsinstitutioner, socialområdet, ældreplejen osv. Vi skal også skabe meget mere velfærd, f.eks. gratis psykologhjælp, tandlægehjælp, skolemad, madordninger for arbejdsløse og andre. Vi skal bryde med budgetlofterne fra Lars Løkke og EU, og gerne melde os ud af kommunernes Landsforening, lige som i gamle dage, for at kunne prioritere velfærden.

Vi skal afprivatisere den offentlige service

Vi har brug for billig kollektiv trafik med bydækkende letbanenet
I stedet for en havnetunnelmotorvej kan vi bygge et net af letbaner, der forbinder byen.

Vi har brug for bedre forhold for det store flertal af os, der cykler
Vi skal have sikrere cykelstier uden svingbaner til biler og supercykelstierne skal som minimum rent faktisk være cykelstier og ikke villaveje fyldt med biler og busser som i Vanløse.

Vi skal demokratisere byen og dele magten ud lokalt
Vi skal have magten ud i bydelene med lokalt valgte bydelsråd, som meget bedre kan styre tingene og bedre kender til lokale behov end mastodontkommunen gør.

Vi skal skabe plads til bynatur og vild natur og dyrke byen
Det gavner både miljø og vores alles velvære.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cyklerne er det helt store flertal, men har alligevel mindre plads end bilerne. Det skal først og fremmest være nemmere at bruge cykel og kollektiv trafik også for nuværende bilister, udover hensynet til klima og lokalmiljøet, så er det allerede sådan at 62 % af københavnerne cykler til arbejde og uddannelse, kun 9 % kører bil. Et fint supplement vil være et bydækkende letbanenet, som del af en billig og helst gratis kollektiv trafik

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Boligerne skal bygges andre steder, og så skal mange flere af dem være almene. Gerne 75 % i stedet for 25%.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der et rimeligt udbygget system i dag, men det skal være nemmere at bruge og det skal ses som sjovt og godt, i stedet for som en sur pligt. De fleste sorterer dog allerede fint.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og vi skal også have meget mere universel velfærd, som kommer alle til gode på lige fod, og dermed også de socialt udsatte.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi behandler hinanden ordentligt i stedet for at køre hetz, så kan vi få stor glæde af hinanden.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vist tydeligt fra mange steder i landet. I stedet skal der være penge til den offentlige kommunale hjemmehjælp.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten mener, at der skal bruges flere penge på velfærd (i stedet for på billigere Audier til de rige).

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De små lokale er faktisk også meget fine. Og så har København mange megabegivenheder i forvejen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først og fremmest skal vi have bygget mange flere almene boliger, gerne 75 % af nybyggeriet, så folk, der ikke har mange penge eller rige forældre, kan bo mange flere steder i byen og ikke kun få steder. Så skal vi have meget mere velfærd, gratis skolemad, tandlæge, psykologhjælp,cykler og kollektiv trafik, og rigtige jobs til alle, så ingen skal være fattige eller i nød på anden måde,

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke være et isoleret punkt men netop en del af styrkelse af velfærd, decentralisering og foreningsliv,

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Universel velfærd er for alle. Det er skandinavisk arvesølv, som skal udbygges, så alt til alle, og så skal rige betale via skat, ikke via brugerbetaling.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne skal skabes lokalt, meget gerne som kooperativer (demokratiske andelsvirksomheder, hvor medarbejdere, lokalsamfund og kunder typisk er medejere og medbestemmende).

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den burde derimod fjernes for de almene boliger, da de jo ikke købes og sælges og der derfor ikke er kapitalgevinster, men i stedet boliger til en rimelig husleje.

Politiske hverv

Stedfortræder i Borgerrepræsentationen Enhedslisten

Uddannelse

Cand.polit. Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Underviser HF&VUC
Ø

Politiske hverv

Stedfortræder i Borgerrepræsentationen Enhedslisten

Uddannelse

Cand.polit. Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Underviser HF&VUC

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet