PERSONPROFIL

Jari Due Jessen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Greve

Født 16. januar 1982 Gift 3 børn

A

Jari Due Jessen (S) er byrådsmedlem i Greve Kommune. Han er medlem af Plan- og Udviklingsudvalget samt Skole- og Børneudvalget.

Til daglig forsker han i leg, læring og teknologi hos Center fra Playware på Danmarks Tekniske Universitet. Herudover arbejder han på at dagtilbud og skoler går væk fra passivt forbrug til aktivt skabende og kreativ brug af teknologi og digitale medier.

Han er desuden foreningsaktiv som formand for Coding Pirates Greve, en forening, hvor han lærer børn og unge at lege med teknologi, programmering og robotter, således at de er klar til fremtiden.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 267 Socialdemokratiet in total 7861

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Visioner tilbage til politik

SAMMEN OM BØRNENES FREMTID
Vores børn træder ind i en fremtid, hvor teknologi betyder mere og mere. Alting går hurtigere, og børnene får behov for at forstå teknologiske systemer. Vi skal undgå, at de kobles af og ikke kan følge med. Derfor har jeg en vision for Greves børn og unge: Jeg vil arbejde for bedre normeringer i daginstitutioner og skoler, men også for mere lærerige daginstitutioner og skoler, hvor vores børn og unge klædes på til en digital og teknologisk fremtid. Greves niche bør være at uddanne kloge og kreative tænkere, der er med helt i front.

SAMMEN OM FREMTIDEN
For også i fremtiden at sikre den bedste
kommune, vil jeg arbejde for at skabe
visionscaféer og andre fora, hvor borgerne kan bidrage med netop deres særlige viden på de områder, der interesserer dem. Det skal være med til at binde borger og byråd tættere sammen, så vi undgår, at byrådets arbejde bliver afkoblet fra vores dagligdag. Den bedste udvikling sker ikke blot blandt politikere, men i samspil med alle borgeres viden og kompetencer. Vi skal have vores fælles viden bedre i spil og skabe en innovativ kommune.

EN KLOG KOMMUNE HELT I FRONT
Samfundet forandrer sig hastigt, og det sætter kommunen under pres. Derfor vil jeg arbejde for, at vi i kommunen skaber rammer, så det bliver muligt at bruge og forstå den nyeste viden i Greve. Vi skal sikre, at vi ikke bliver overrumplet af udviklingen. Vi skal ikke lade os styre af den, men vi skal gøre tingene klogere og altid med mennesket i centrum.
Min vision er, at Greve skal være en foregangskommune med kloge løsninger fra dagtilbud til ældreområdet, for vi skal have Greve helt i front!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør overvejes at de største klasser (udskolingen) får computere i stedet.

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Plan- og Udviklingsudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Skole- og Børneudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

PhD - leg, læring og teknologi Danmarks Tekniske Universitet

Erhvervserfaring

PostDoc Danmarks Tekniske Universitet
A

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Plan- og Udviklingsudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Skole- og Børneudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

PhD - leg, læring og teknologi Danmarks Tekniske Universitet

Erhvervserfaring

PostDoc Danmarks Tekniske Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet