PERSONPROFIL

Jan Mathisen

Kommunisterne i København

Kandidat ved kommunalvalget i Københavns Kommune

Født 21. juli 1952 i København SV Single 2 børn

R

Jan Mathisen (Kommunisterne i København) stiller op til Kommunalvalget 2017.

Jan Mathisen har tidligere arbejdet som skibsbygger på B&W Øen og har siden 1996 arbejdet som faglig sekretær i 3F København. I sin fritid spiller han fodbold i klubben BK Frem.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 57 Kommunisterne i København in total 0

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

København skal være en by for alle ”os”. For solidaritet, lighed og mangfoldighed. Ikke for de rige, EU og bander.

Derfor skal vi politisk sparke opad, imod dem som har pengene og magten, og ikke nedad.

Mine fokuspunkter ved KV17 er:
• Kraftig forøget indsats imod social dumping.
• Stop for København kommunes misbrug af ”frivilligt arbejde” og ordninger der undergraver regulære arbejdspladser.
• Tilbage rulning af udliciterede og privatiserede opgaver – vi vil skraldemændene, handicapchauffører, rengøring m.fl. tilbage til kommunen
• Kampen for flere arbejdspladser (kommunale som private) i Københavns kommune især til faglærte og ufaglærte. En særlig indsats for at arbejdsløse københavnere kommer i arbejde.
• Flere og billigere almene boliger. Indsats imod opskruede spekulationspriser der presser arbejdspladser ud af Københavns kommune.
• Arbejde for at Københavns kommunes boykot af Israel.

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men først og fremmest de privat bilister som hver morgen kører ind i byen for om eftermiddagen at køre ud igen. Vi skal ha betalingsring / roadpricing som retter sig imod denne privatbilisme. Kræver udbygning af den kollektive trafik.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

FJ skal presses til at føre en solidarisk og rød politik og det lykkes lagt fra altid

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det giver konkret mening at affaldssorterer mere er det en mulighed.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod, alle private aktører skal helt ud af ældreplejen

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Endnu engang en forkert præmisse for spørgsmålet. Opprioriteret indsats overfor genoptræning behøver ikke at medføre at andre sundhedsområder nedprioriteres.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvad fanden er det for et spørgsmål? Det er jo helt ude i hampen. Det må være formuleret enten af en erhvervspraktikant eller en der støtter LA.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

både udviklingen af cykelstier / nye byrum og forbedring af den kollektive trafik skal prioriteres

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vigtigt at fastholde princippet om ældrepleje er en rettighed for alle, og ikke noget der bestemmes af den enkeltes privat økonomi.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg anerkender ikke denne præmisse for spørgsmålet. Opprioriteret indsats overfor sindslidende behøver ikke at medføre at andre sunhedsområder nedprioriteres

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

private virksomheder bør yde mere til fællesskabet og påtage sig et større social ansvar for Københavns udvikling.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Skibsbygger B&W Øen

Erhvervserfaring

Faglig sekretær 3F København
R

Uddannelse

Skibsbygger B&W Øen

Erhvervserfaring

Faglig sekretær 3F København

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet