PERSONPROFIL

Jan Høgskilde

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Vallensbæk

Født 28. april 1960 i Haderslev Single 3 børn

C

Jag Høgskilde (K) har siden 2018 været kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk Kommune for Det Konservative Folkeparti. Han er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Han er uddannet cand. merc. i finansiering fra Copenhagen Business School og arbejder til daglig som kreditanalytiker med speciale i at analysere banker.

Privat er Jag Høgskilde bosat i Vallensbæk og han er far til tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 95 Det Konservative Folkeparti in total 4319

Mærkesager

  • Skat
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Bevar et unikt Vallensbæk

De fleste borgere i Vallensbæk ønsker, at kommunen skal fortsætte med at være en selvstændig kommune. Den bedste garanti for, at det skal vedblive sådan, er et konservativt flertal. Vi skal ikke ligne den øvrige Vestegn – vi skal bevare det specielle Vallensbæk. Og derfor skal vi fortsat udvikle og passe på vores unikke kommune.

Vallensbæk har gode og billige daginstitutioner, og der bliver brugt flere penge på ældre i Vallensbæk end langt de fleste kommuner gør. Og for, at vi kan bevare disse ting og i øvrigt gøre Vallensbæk til et sted der tiltrækker mennesker, der kan bidrage til velfærden, skal kommunen være attraktiv. At bruge penge er nemt, det er sværere at sikre de nødvendige indtægter, og det er her jeg gerne vil have min fokus i den kommende valgkamp. For at kunne tiltrække de rigtige virksomheder og de rigtige skatteydere, skal Vallensbæk være unik.

Gode arbejdspladser:
- Fortsat fokus på at få de rigtige virksomheder til
Vallensbæk
- Attraktive vilkår for virksomheders hovedsæde
- Fokus på iværksættere

En skole i bedste klasse:
- En skole blandt de bedste i landet
- Fokus på faglighed både for de svage, de stærke og alle midt imellem
- Læring der forbereder til uddannelse og voksenlivet
- Ingen inklusion for inklusionens egen skyld

Mindre Støj
- En handlingsplan for hele kommunen
- Et fortsat pres på myndigheder og landspolitikere
- Kommunal støjpulje
- Støjsvag asfalt, brug af ny teknologi

Ansvarlig omgang med affald
- Øget fokus på affaldssortering og klima (en grøn profil)
- Aftaler med virksomheder og butikker om affald
- Fokus på vores eget ansvar

Ingen unødig skatteopkrævning
Der skal en robust økonomi til at opfylde alle ønsker. Men vi skal ikke opkræve mere i skat end nødvendigt – jeg vil arbejde for en skattenedsættelse i de næste fire år – det er der råd til.

Jeg stiller på til KV17 i Vallensbæk på plads nr. 18

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis 10 mio. kunne gøre det, var det måske fornuftigt. Endnu er der ikke fremlagt forslag hvor kommunen kan støjsikres for 10 mio. Til gengæld er der fremlagt et spændende forslag om en jordvold i Nord. Den mulighed skal undersøges, for at se om det løser en del af problemet. Men den vold løser ikke det hele. Vi må og skal søge at få staten til at leve op til de forpligtigelser de har overfor Vallensbæk og den øvrige Vestegns borgere.

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udstykning skal være områder, hvor der allerede i dag er erhverv. Ikke bebyggelse i grønne områder

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Henrik har været den helt rigtige borgmester for Vallensbæk. Han er garant for en fortsat fornuftigt styret kommune, der kan forblive selvstændig Ingen eksperimenter med Vallensbæk

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores veje skal være iorden. Og kommunen vil i en kommende år gennemføre forsøg med førerløse busser. Der skal være muligheder for transport for alle

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en mærkesag for konservative at passe på miljøet. Så affaldssortering er en naturlig del af det vi bør gøre.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt afsættes der mange penge til idræt i Vallensbæk - jeg er ikke sikker på, at der er behov for flere midler til området.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes vi har et fornuftigt niveau for kunst og kultur i kommunen

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne være med til at sikre, at socialt udsatte mv. kan blive sikret en ordentlig tilværelse. Det mener jeg også vi høj grad gør i Vallensbæk i dag

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tildeling af flygtninge bestemmes af folketinget. Vores opgave er at integrere dem og det må vi gøre bedst muligt.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt er konkurrence godt - også i ældreplejen. Til gengæld skal der stilles krav til private aktører fx i form af bankgarantier. Det er vigtigt den ældre har et frit valg.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ganske som forebyggelse er vigtig, er genoptræning vigtig. Både for den enkelte der får et bedre liv - og for os alle, ved at vedkommende evt. kan vende tilbage til arbejdsmarkedet

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerne - men der er desværre en nedre grænse før vi er nød til at acceptere nabokommunernes elever i vores klasser. Det sidste ønsker jeg ikke

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vallensbæk gør en stor indsats for at få folk i arbejde. Det arbejde skal fortsættes. Arbejdsegnede skal tage anvist arbejde - for alles skyld

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatteprocenten i Vallensbæk ligger over vores naboers. Den kan og skal sættes ned, uden at det går ud over den borgernære velfærd.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vallensbæk er så lille, at det ikke rigtig giver mening at tale om yderområder. Men en rimelig fordeling mellem områderne skal der naturligvis være

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den forebyggende indsats er vigtig. Tryghed i det offentlige rum er vigtig - ganske som gode tilbud til de unge er det. Og endelig er det vigtigt, at få familierne til at forstå deres ansvar.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et fantastisk stisystem. Der er ikke brug for væsentlig flere, bortset fra, når der bygges nyt

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke bygges i kommunens grønne områder - ganske simpelt

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør ikke være kommunale penge, der bruges på dette

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vallensbæk har ikke rigtig socialt udsatte boligområder - og derfor skal indsatsen være rettet mod de familier, der har problemer

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det mener jeg vi kan gøre indenfor de givne budgetter

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Basisydelserne skal være for alle. Til gengæld bør den ældre kunne tilkøbe ekstra serviceydelser

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I det omfang, der er behov, må de tilføres

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sket i seneste budgetforlig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fortsætte med at sætte dækningsafgiften ned. Det er vigtigt at kunne tiltrække de rigtige virksomheder, og dermed få fornuftige skatter fra virksomhederne, og naturligvis lokale arbejdspladser

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det kræver også, at det ikke betyder vi skal aflevere flere penge til staten i kommunal udligning for ellers giver det ikke mening

Politiske hverv

2018 - nu

Formand, Teknik- og Miljøudvalget Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Cand. Merc. i Finansiering CBS

Erhvervserfaring

Senior Analytiker Bank
C

Politiske hverv

2018 - nu

Formand, Teknik- og Miljøudvalget Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Cand. Merc. i Finansiering CBS

Erhvervserfaring

Senior Analytiker Bank

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet