PERSONPROFIL

Jan Andreasen

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 13. juni 1956 i København Gift 4 børn

A

Jan Andreasen (S) var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved kommunalvalget i København kommune. Jan Andreasen blev ikke valgt ind.

Jan Andreasen var en del af Københavns Borgerrepræsentation fra 2006 til 2017, og han har bl.a. været Uddannelsesordfører. Han sad i Børne- og Ungdomsudvalget.

Han arbejder som underviser på Frederiksberg HF, hvor han underviser i samfundsfag og historie.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 381 Socialdemokratiet in total 82819
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 692 Socialdemokratiet in total 76524

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

1) FOLKESKOLEN.
Jeg har været modstander af folkeskolereformen og de lange skoledage fra starten. Heldigvis kan de københavnske skolerne nu lave kortere skoledage og lærerne har fået en lokalaftale. Jeg mener at store dele af reformen fortsat skal rulles tilbage.

2) KØBENHAVN ER EN GRØN BY
Vi skal blive ved med at udbygge København som cykelby og lave andre grønne tiltag. Jeg cykler hver dag og har stor glæde af de mange ting vi har lavet. Samtidig har jeg lyst til at sige, at' bilister altså også er mennesker'.

3) KØBENHAVN TIL TIDEN
Københavns kommune er meget stor, derfor synes mange københavnere, at det tit er svært at trænge igennem. Har du et problem med børnenes skole eller noget andet, som ikke fungerer, så ring til mig på 21977931.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så skal det også gøres nemmere for borgerne at affaldssortere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstier er en fornuftig og meget billig investering i transport.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2006 - 2017

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet
Formand for ungdomsskolens bestyrelse i København

Uddannelse

Cand.mag. Samfundsfag og historie, Roskilde Universitetscenter / RUC

Erhvervserfaring

1995 - nu

Lektor Frederiksberg HF
A

Politiske hverv

2006 - 2017

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet
Formand for ungdomsskolens bestyrelse i København

Uddannelse

Cand.mag. Samfundsfag og historie, Roskilde Universitetscenter / RUC

Erhvervserfaring

1995 - nu

Lektor Frederiksberg HF

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet