PERSONPROFIL

Jakob Næsager

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 20. november 1973 I et forhold

C

Jakob Næsager (K) er medlem af Økonomiudvalget og medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune. Han har været medlem af Borgerrepræsentationen i København siden 2010.

Han er uddannet jurist, og han har i mange år arbejdet som kontorchef for Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2814 Det Konservative Folkeparti in total 16792
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 819 Det Konservative Folkeparti in total 13860

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

København skal fungere i hverdagen, og derfor skal vi have bedre skoler og smidigere trafik.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal bare ikke ske på bekostning af andre trafikanter. Vi skal have langt mere trafik ned under jorden - metro til alle bydele og en havnetunnel - så der bliver mere plads over jorden. Vi har foreslået nye cykelstier rundt om havnen og over banen på både Østerbro og Vestebro for at knytte de gamle brokvarterer sammen med de nye kvarterer langs vandet.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har forpligtet sig til,at find et byggefelt, der skal finansiere Metroen. Vi vil gerne flytte byggefeltet fra den gamle strandeng over på campingplads-grunden.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere Metro og en havnetunnel bør supplere hinanden og ikke udelukke hianden. Indbyggertallet vokser med 10.000 om året, så vi skal invistere mere i både Metro og i veje.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag skal vi sortere i ca ti forskellige kategorier. Det må være nok.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for få idrætsfaciliteter i København. Børn står på venteliste for at dyrke idræt i klub i København. Børn skal ikke bruge deres barndom på venteliste. Byen vokser med 10.000 indbyggere pr år, så der skal naturligvis bygges idrætsfaciliteter til de mange nye borgere.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet er passende. Pengene skal blot bruges anderledes, så de mange kommercielle arrangementer skal være selvfinansierende.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen giver i dag mange penge til socialt udsatte. I dag går alt for mange penge til administration og bureaukrati. Pengene skal bruges bedre.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal integreres på arbejdsmarkedet, så de kan forsørge sig selv og bidrage til samfundet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I København er der mange private aktører. Det giver konkurrence på både kvalitet og pris. Der er stor tilfredshed blandt de ældre, fordi firmaerne gør sig umage.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning giver højere selvværd og livskvalitet og færre udgifter på den lange bane.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har en af landets dyreste, men desværre ikke en af landets bedste folkeskoler. Flere penge er derfor næppe løsningen. Vi skal have efteruddannet lærere og ledere, så eleverne får landets bedste undervisning.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle unge kontanthjælpsmodtagere bør aktivers straks fra første ledighedsdag, så de skal gøre en indsats for samfundet, for at modtage penge.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er meget spild i Københavns Kommune, så skatten kan sagtens sættes ned, uden det går ud over serviceniveauet. Københavnerne skal have lov at beholde flere af deres egne penge.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal fungere som en sammenhængende by.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger mange penge på forebyggende arbejde. Jeg tror ikke, at potentielle bandemedlemmer holder sig væk fra banderne, blot fordi de kan komme ind i en kommunal ungdomsklub for at spille ludo eller andre brætspil.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver flere og flere københavnere - 10.000 flere per år - så vi skal have flere cykelstier, flere veje og mere Metro samt en havnetunnel.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi konservative har fået vedtaget en principbeslutning på Københavns Rådhus i 2008 om, at byens grønne områder aldrig må blive færre. Det er vigtigt at bevare byens grønne oaser.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De kulturelle mega-events bør fungere på kommercielle vilkår og ikke have kommunal støtte.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag bruger København ringtig mange penge til dette, og uden at effekten ser særling stor.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtningene skal integreres via arbejdsmarkedet og idrætsklubberne. Det koster ikke ekstra.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Personlig pleje skal være gratis (skattebetalt), men tilkøbsydelser må man slev betale for.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen giver i dag mange penge til socialt udsatte. I dag går alt for mange penge til administration og bureaukrati. Pengene skal bruges bedre.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag har København en høj normering af pædagoger i forhold til resten af Danmark.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal ikke bruge penge på at tiltrække virksomheder, men sætte skatter og afgifterne, samt skabe fremkommelighed, så det er attraktivt at skabe og drive virksomhed i København.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere skal have råd til at blive boende i København. Grundskylden gør det dyrt at bo og presser priserne op.

Politiske hverv

2010 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti
Gruppeformand
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Formand Huslejenævn og bebeoerklagenævn
Formand Sygeforsikringen Danmark i Hovedstaden

Uddannelse

1997 - nu

Cand.jur. Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2002 - nu

Kontorchef Statsforvaltningen
C

Politiske hverv

2010 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti
Gruppeformand
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Formand Huslejenævn og bebeoerklagenævn
Formand Sygeforsikringen Danmark i Hovedstaden

Uddannelse

1997 - nu

Cand.jur. Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2002 - nu

Kontorchef Statsforvaltningen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet