PERSONPROFIL

Jakob Gorm Andreasen

Alternativet

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 17. april 1985 i Holstebro I et forhold

Å

Jakob Gorm Andreasen (AL) er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Han er medlem af Socialudvalget.

Jakob Gorm Andreasen har arbejdet som politisk rådgiver for Alternativet siden 2015. Han var medstifter af partiet i 2013 og har tidligere arbejdet med etablering og evaluering af sociale indsatser i flere østjyske kommuner
Jakob Gorm Andreasen er uddannet cand.soc. fra Copenhagen Business School.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1038 Alternativet in total 31553

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Du skal stemme på mig, hvis du også synes, at vi skal investere mere i mennesker og sætte socialpolitikken i centrum igen.

Socialpolitik, velvære og trivsel er i alt for mange år blevet nedprioriteret og underlagt en nyttetænkning, hvor alt handler om beskæftigelse, stordrift og afkast. Det skal laves om. Nu.

Jeg vil arbejde for de tusinder af københavnere, der hver dag kæmper med økonomiske, sociale, fysiske og psykiske problemer og som idag ikke får den hjælp vi kunne give dem. Jeg elsker København, men jeg har meget svært ved at forstå og acceptere, at så mange skal have det så svært.

Jeg savner reel omsorg og oprigtig indignation.

København har alle muligheder for, at være verdens førende by på social bæredygtighed. En by, hvor vi gør mest for at skabe mening og trivsel for mennesker, der har det svært og hvor vi betingelsesløst hjælper de mennekser, der har mest behov for vores fællesskab. Vi kan gøre det så meget bedre end i dag.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det behøver jo ikke nødvendigvis at være sådan, at bedre forhold for cykelister og offentlig transport gør det dårligere for bilister. Hvis flere skifter fra bil til cykler eller tager offentlig transport bliver der også bedre plads på vejene.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overordnet set mener jeg, at borgmesteren har gjort det udmærket, men som siddende overborgmester gennem en årrække mener jeg også at Frank Jensen har medansvar for problemerne vedrørende billige boliger samt dybt bekymrende forhold på socialområdet og beskæftigelsesområdet. Retssikkerheden for handicappede og syge mennesker er dybt udfordret, jeg savner svar på ensomhed, stress og depression - også blandt unge, jeg savner bedre arbejdsvilkår for skolelærere, pædagoger og sagsbehandlere.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

2017 - nu

Medlem af Socialudvalget Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

Cand.Soc.PKL Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2015 - nu

Politisk rådgiver Alternativet
Å

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

2017 - nu

Medlem af Socialudvalget Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

Cand.Soc.PKL Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2015 - nu

Politisk rådgiver Alternativet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet