PERSONPROFIL

Ivan Mott

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i Lejre

Født 9. april 1958 i Frederiksberg Gift 2 børn

Ø

Ivan Mott (EL) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune. Han er formand for Teknik-, og Miljøudvalget. Han er desuden gruppeformand for Enhedslisten i Lejre.
Ivan Mott har været kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten i Lejre Kommune siden 2013, som var første gang han lod sig opstille. Ved valget i 2013 var han ligeledes spidskandidat for Enhedslisten.

Ivan Mott arbejder til daglig som teknisk serviceleder ved Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg, og som underviser i Gør-Det-Selv timer ved Højskolen Suhrs. Han er uddannet blikkenslager ved Gladsaxe Tekniske Skole i 1980, og I 2013 efteruddannede han sig desuden til leder ved Køge Handelskole. Ivan Mott har haft en række lederstillinger i blikkenslagerranchen i mange år og en række tillidserhverv på forskellige arbejdspladser.
Ivan Mott bor i Roskilde. Han er far til datteren Astrid.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 212 Enhedslisten in total 682
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 133 Enhedslisten in total 576

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Miljø- og renholdelse

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerne rigtig mange flere arbejdspladser og mindre konsulent rapporter. Konkrete initiativer fra borgere skal i højere grad tages hånd om og mindre branding af Lejre Kommune. Vi er på landkortet, så ikke mere øregas fra såkaldte eksperter / konsulenter. Konkret handling for dem som gerne vil i gang med bæredygtige opgaver.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har fortsat brug for boliger som kan betales af almindelige mennesker eksempelvis enlige eller ægtepar 3F` er med 1 eller 2 børn. De skal også have muligheden for at bosætte sig i Lejre Kommune. Der skal også være plads til almennyttige ældreboliger, med særligt hensyn til tilgængelighed. Unge, voksne og ældre i samme boligområde, enlige som familier

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo bedre fremkommelighed for bilerne, jo flere af dem får vi på vejene. Det sander til igen, det har vi alle sammen set i Hovedstadsområdet, hvor ingen veje med flere spor har på den lange bane gjort det bedre.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi sætter gang i 1.omgang af affaldsplanen i april 2018

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige nu ligger vi med et OK budget, men det kan da altid ændres om nødvendigt

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ligger langt nede i rækken af kommuner som bidrager til kulturen. Så ja det kan vi gøre bedre.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rigtig mange af vores flygtninge er allerede i job eller godt på vej Mine egne flygtninge venskaber giver rigtig god mening og de vil og kan. Det sværeste e fortsat sproget, men deres børn klarer sig rigtig godt.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er jo ikke tale om konkurrence, men at arbejdsforholdene for medarbejderne bliver væsentligt forringet på alle områder. Alt for mange konkurser i blandt de private udbydere, taler deres eget danske sprog.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver taget hånd om ledigheden, men formidlingen af arbejde bør fortsat sendes tilbage til A-kasserne, så alle kan undgå det helvede og tyrani som mange ledige oplever. Særligt kollegaer som ikke har været ledige før de har passeret de 55 år.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mangler fortsat penge ( SKAT= VELFÆRDSBIDRAG).

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politisk indflydelse til kommende lokalråd sammen med penge til det lokale udviklingsarbejde. Herunder vedvarende energi anlæg, som kan være fællesjendom i samarbejde me dkommunen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det bliver et problem skal vi afsætte resurser af til opgaven

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal samtidig ikke glemme at det også skal inkluderer cykelparkering med overdækning, i langt større udstrækning end det er i dag

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fortsat mere plads til naturen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være op til dem som gerne vil bruge vores kommune om selv at komme hertil, uden at det påføre kommunekassen udgifter.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges de fornødne resurser til at løse opgaverne.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er afsat et godt budget til den opgave.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have retten til hjælpen i den 3.alder, som vi kender det i dag. Der visiteres jo til det af kommunen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges nye penge på området, resultatet af sammenlægninger af flere socialområder, har virkeligt gjord det svært for medarbejderne, ikke kun tidspres, men kompetencerne ikke er tilstrækkelige.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for mange tidspunkter hvor pædagogerne er alene med rigtig mange børn. Flere penge vil også betyde at de små institutioner overlever med uden en fuld n mindre mængde børn end normeringen.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal nok komme af dem selv, så nej til kommunale penge til den del af opgaven.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her er ingen muligheder for at fifle med skatten og ingen kan flytte fra grundskylden. Sæt den gerne op i stedet for kommuneskatten.

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Enhedslisten
Formand Teknik- & Miljøudvalget Lejre Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

1976 - 1980

Erhvevsuddannelse Blikkenslager, Gladsaxe Tekniske Skole

2013 - 2013

Efteruddannelse Ledelse, Køge Handelskole

Erhvervserfaring

2006 - nu

Teknisk Serviceleder Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg

2004 - nu

Underviser Højskolen Suhrs

2005 - 2013

Nødhjælpsmedarbejder Dansk Røde Kors

2004 - 2006

Serviceleder Suhrs Seminarium og Husholdningskole

1990 - 2004

Service Manager Tycho Brahes Planetarium
Ø

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Enhedslisten
Formand Teknik- & Miljøudvalget Lejre Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

1976 - 1980

Erhvevsuddannelse Blikkenslager, Gladsaxe Tekniske Skole

2013 - 2013

Efteruddannelse Ledelse, Køge Handelskole

Erhvervserfaring

2006 - nu

Teknisk Serviceleder Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg

2004 - nu

Underviser Højskolen Suhrs

2005 - 2013

Nødhjælpsmedarbejder Dansk Røde Kors

2004 - 2006

Serviceleder Suhrs Seminarium og Husholdningskole

1990 - 2004

Service Manager Tycho Brahes Planetarium

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet