PERSONPROFIL

Henrik Thormod Andersen

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Født 15. maj 1972 i København I et forhold 1 barn

V

Henrik Thormod Andersen var i år 2017 kandidat for Venstre til kommunalvalget i Gentofte kommune. Henrik Thormod Andersen blev ikke valgt ind.

Henrik Thormod Andersen er uddannet kandidat i miljøkemi fra Københavns Universitet og HD i virksomhedsøkonomi fra Copenhagen Business School. Han arbejder til daglig som analysekemiker i medicinalbranchen.

Privat er Henrik Thormod Andersen i et forhold, og han er far til én.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 14 Venstre in total 2649

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg er drevet af en personlig vision og målsætning om, at Gentofte skal være fuldt tosproget: Dansk og Engelsk.

Jeg er derfor gået til valg med en klar international dagsorden for Gentofte. I en tid hvor tingene går rigtig godt i Gentofte og borgerne er tilfredse med den kommunale service, har jeg afstået fra traditionel overbudspolitik. Når det er gode tider, så mener jeg, at det er så meget vigtigere at kigge ud i fremtiden og visionært diskutere hvad vil gøre Gentofte en endnu bedre kommune om 10-15 år.

Følgende punkter er på min dagsorden fremadrettet:
- 80% af kommunens hjemmeside skal være på engelsk
- Forældrebestyrelsesmøder i daginstitutioner og skoler skal kunne foregå på engelsk hvis forældre ikke behersker dansk.
- Al skiltning på rådhus, idrætshaller og biblioteker skal være tosproget: Dansk-Engelsk
- Tuborg Havn skal være internationalt forsøgsområde med tosproget skiltning i bybilledet
- Opgaveudvalg skal oprettes i 2019 til at give klare anvisninger på hvorledes daginstitutioner og folkeskoler bedst vil kunne leve op til et internationalt anlagt Gentofte.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Kommunalvalgskandidat Gentofte Kommune, Venstre

Uddannelse

2004 - 2009

HD Business Administration and Supply Chain Management, Copenhagen Business School

1993 - 2001

Cand.scient. Environmental Chemistry, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Kemiker Medicinalbranchen
V

Politiske hverv

2017 - 2017

Kommunalvalgskandidat Gentofte Kommune, Venstre

Uddannelse

2004 - 2009

HD Business Administration and Supply Chain Management, Copenhagen Business School

1993 - 2001

Cand.scient. Environmental Chemistry, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Kemiker Medicinalbranchen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet