PERSONPROFIL

Henrik Svendsen

Dansk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 29. juli 1958 i Brønshøj Single 4 børn

O

Henrik Svendsen (DF) var i år 2017 kandidat for Dansk Folkeparti ved Kommunalvalget i København kommune. Henrik Svendsen blev ikke valgt ind.

Henrik Svendsen har været medlem af Borgerrepræsentationen i København Kommune fra 2014 til 2017, hvor han også var medlem af Børne- og Ungdomsudvalget.

Han er uddannet lærer, og han arbejder som dette på Blågård Skole.

Valgresultater

KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 685 Dansk Folkeparti in total 20391
KV 2017 Personlige stemmer 351 Dansk Folkeparti in total 15082

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

I knap 4 år har jeg siddet i Borgerrepræsentation på Københavns Rådhus.
Jeg har især haft fokus på at forbedre vilkårene for svage, ældre og udsatte borgere i kommunen.
Vi skal rive banderne op med rode og genskabe trygheden i København, det står jeg som garant for.
På skoleområdet har jeg arbejdet for og lykkedes med at få gennemført en kortere skoledag for folkeskoleeleverne, og jeg medvirket til, at vi har styrket de eksterne undervisningstilbud.
Jeg har også arbejdet for og er lykkedes med, at der nu er indgået en arbejdstidsaftale for københavnske lærere.
Jeg arbejder fortsat for bedre klimasikring og renere luft i København og styrkelse af den kollektive trafik.

Med venlig hilsen
Henrik Svendsen

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være plads til både cyklister og bilister. Der skal bygges mere Metro. Der er borgere i København, der har brug for bilen for at få hverdagen til at hænge sammen. De skal have ordentlige vilkår. Fx mulighed for parkeringslicens på gode vilkår. Vi skal have samarbejde med omegnskommunerne om parkering.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dansk Folkeparti er et økonomisk ansvarligt parti. Gælden på ca. 2 mia. forsvinder ikke sådan bare lige. Vi er i gang med en vigtigt proces. Lander det med, at vi ikke bygger på Amager Fælled, så bør og skal området gøres mere tilgængeligt for borgerne.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Godt støttet af Dansk Folkeparti har Frank Jensen trukket i den rigtige retning. Der er fortsat store udfordringer med manglende tryghed og sikkerhed i København. Og for mange københavnere, ofte med udenlandsk baggrund, klarer sig dårligt i skolen eller står uden for arbejdsmarkedet. Det er trist. Jeg tror på tidlig indsats.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mangler sportshaller og svømmehaller i København. Vi bør også afsætte flere penge til den uorganiserede idræt.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, og gerne flere sports- og svømmehaller i kommunen.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, vi skal tage bedre hånd om de hjemløse, der ikke er en ensartet gruppe. Der skal fx være flere hjemløseboliger tilpasset de hjemløses behov.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i København en kæmpestor udfordring med integration. Og generelt og set i helikopterperspektiv er flygtninge/indvandrere er en stor udgift for det danske samfund. Vi har brug for pengene til vores egne svage og udsatte borgere. København bør ikke modtage flygtninge, og kommunen bør igen have status som nul-kommune. Dansk Folkeparti mener, at vi skal hjælpe i nærområderne. Jo, der er flygtninge/indvandrere, der er en ressource for lokalsamfundet/København.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, pengene kan passende findes ved at lave en kortere skoledag.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgere, der ikke er arbejdsmarkedsparate, trækkes ofte igennem meningsløse arbejdsprøvningsforløb. Hvis man er sygdomsramt, så skal man have den nødvendige hjælp hurtigst muligt. Det går generelt godt med beskæftigelsen i Københavns Kommune.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dansk Folkeparti er et økonomisk ansvarligt parti, men finder vi et råderum til kommuneskattelettelser, så er vi med.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal selvfølgelig tilgodese alle 10 bydele (12 lokaludvalg) i kommunen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gå på flere ben. Der er personer uden for pædagogisk rækkevidde. Dem skal politiet tage sig af. En tidlig indsats i skolen er vigtigt. De unge borgere skal have gode fritidsmuligheder, fx ungdomsklubber og foreningstilbud. Gadeplansmedarbejdere kan gøre en forskel.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bevare de grønne områder i København. Dansk Folkeparti vil gerne have flere grønne områder i København, herunder sansehaver og parker. Forureningen skal ned i København.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør det allerede godt med at tiltrække store begivenheder til København. Fx IIHF Ishockey VM 2018 i blandt andet Royal Arena. Og VM i Herrehåndbold 2019.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler ikke nødvendigvis om flere penge. Viljen til integration skal være tilstede. Vil man ikke vores samfund, der bygger på kristne værdier, så må man søge andre græsgange.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dansk Folkeparti ser ikke noget til hinder for, at de ældre har mulighed for tilkøbsydelser.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er umiddelbart ikke tilhængere af minimumsnormeringer. Vi er til lokale løsninger.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne skal naturligvis have ordentlige vilkår. Virksomhederne skal have mulighed for at få erhvervslicenser til parkering. Vi skal arbejde for at nedbringe sagsbehandlingstiden i fx byggesager. Logistikken i København for virksomheder skal være bedre. Det skal være nemmere at komme fra A til B.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - 2017

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Professionsbachelor Læreruddannelsen, Blaagaard seminarium

Erhvervserfaring

Lærer Blågård Skole
O

Politiske hverv

2014 - 2017

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Professionsbachelor Læreruddannelsen, Blaagaard seminarium

Erhvervserfaring

Lærer Blågård Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet