PERSONPROFIL

Henrik Rasmussen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Vallensbæk

Født 18. september 1971 Single 2 børn

C

Henrik Rasmussen har siden 2010 været borgmester i Vallensbæk Kommune. Han har været kommunalbestyrelsesmedlem for Det Konservative Folkeparti i kommunen siden 1993, hvor han efterfølgende har haft flere formandsposter for diverse kommunale udvalg. I 2010 var Henrik Rasmussen i en kort periode folketingsmedlem, men han opgav sin plads i Folketinget til fordel for borgmesterposten i Vallensbæk Kommune.

Henrik Rasmussen har en master i Projektledelse og Procesforbedring og er uddannet bygningskonstruktør fra Byggeteknisk Højskole, og han arbejdede, inden han overtog borgmesterposten, som direktør i sit eget firma 'Henrik Rasmussen Bygherrerådgivning & byggeledelse'. Privat har Henrik to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2135 Det Konservative Folkeparti in total 4319
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2159 Det Konservative Folkeparti in total 4309

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

-Bæredygtig udvikling og stærk økonomi - en grundlæggende forudsætning

-Vallensbæk med en grøn profil

-Forebyggelse frem for behandling

-Høje ambitioner på børne- og skoleområdet

-Sikker trafik og støjreducering

-I Vallensbæk ønsker vi nærhed og tryghed

-Vallensbæk havn er kommunens vartegn

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er den rigtige løsning. Men vi kan ikke investerer så meget uden et tilsagn fra staten, om at de også tager ansvar og finder mange penge til at medvirke til en hel løsning.

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Infrastruktur er altafgørende for positiv udvikling, men i takt med at det bliver mere besværligt at parkerer i Kbh, skal borgerne i Vallensbæk nemt med det kollektiv trafik kunne komme på arbejde

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der bliver allerede sorteret

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke yderområder i Vallensbæk

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke laves flere cykelstier, men dem vi har kan da forbedres.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vallensbæk har ikke socialt udsatte boligområder

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2010 - nu

Borgmester Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

1993 - 2010

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Formand Væksthus Hovedstadsregionen

Uddannelse

1994 - 1998

Professionsbachelor Bygningskonstruktør, Byggeteknisk Højskole

Erhvervserfaring

2004 - 2009

Direktør Henrik Rasmussen Bygherrerådgivning & byggeledelse
C

Politiske hverv

2010 - nu

Borgmester Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

1993 - 2010

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Formand Væksthus Hovedstadsregionen

Uddannelse

1994 - 1998

Professionsbachelor Bygningskonstruktør, Byggeteknisk Højskole

Erhvervserfaring

2004 - 2009

Direktør Henrik Rasmussen Bygherrerådgivning & byggeledelse

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet