PERSONPROFIL

Henrik Nord

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 2. oktober 1957 Gift 3 børn

B

Henrik Nord (R) var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved kommunalvalget i København kommune. Henrik Nord blev ikke valgt ind.

Henrik Nord har været medlem af Borgerrepræsentationen fra 2013 til 2017 i Københavns Kommune, hvor han var valgt for Radikale Venstre. Han var medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.

Henrik Nord har flere års erfaring som radikal lokalpolitiker. Ved valget i 2001 blev han valgt som kommunalbestyrelsesmedlem i den daværende Værløse Kommune. Han fortsatte som medlem frem til kommunesammenlægningen, hvorefter han blev medlem af den nye Furesø Kommune frem til valget i 2009. Samme år blev han valgt som formand for Radikale Venstre på Vesterbro, Valby og Kgs. Enghave, og ved valget i 2013 blev han valgt til Borgerrepræsentationen i København. I sin tid som kommunalpolitiker har Henrik Nord bl.a. arbejdet med beskæftigelses- og ungdomspolitik.

Henrik Nord er uddannet kandidat i økonomi fra Københavns Universitet. Han arbejder til daglig som byggekonsulent og projektleder hos Arbejde Adler. Han har tidligere bl.a. haft flere lederstillinger i det private erhvervsliv og arbejdet som selvstændig. Henrik Nord er desuden medlem af flere bestyrelser bl.a. for Væksthus Hovedstaden. Privat er Henrik Nord gift og bosat på Vesterbro i København.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 270 Radikale Venstre in total 26725
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 957 Radikale Venstre in total 30843

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Vi skal bryde den sociale arv
Københavns børn skal have flere og bedre muligheder end deres forældre. Den kommende generation skal klare sig bedre økonomisk, uddannelsesmæssigt og sundhedsmæssigt. Det har den alle muligheder for og det har vi politikere ansvaret for at gøre muligt.
Derfor skal vi
Ansætte flere pædagoger i kommunens daginstitutioner
Sørge for at alle kan læse og skrive, når de forlader folkeskolen
Gøre folkeskolen til københavnske forældres førstevalg
Med en tidlig indsats give alle børn lige muligheder for en god start på livet.

København skal have plads til alle
København vokser og vi må rykke tættere sammen. Der bygges på livet løs ved Carlsberg, i Nordhavnen, ved Grønttorvet og på Refshaleøen. Samtidig med at vi bygger skal vi passe på de grønne områder. Det er også dem, der gør København til en attraktiv storby.
Derfor skal vi
Indrette byen, så flere generationer kan bo tæt sammen
Åbne skoler, daginstitutioner, plejehjem og biblioteker mere op, så alle kvadratmeter bliver brugt optimalt
Bygge skoler, daginstitutioner og kultur- og fritidsfaciliteter i de nye bydele
Gøre byen tilgængelig for alle, også hvis du bruger rollator eller klapvogn
Værne om det grønne og det bæredygtige

Sunde københavnerne
Sunde mennesker lever bedre og længere liv. Derfor skalkøbenhavnere leve sundt. Takket være en lang og tålmodig indsats med sundhedfremme kan vi se, at hver generation bliver mere sund end de tidligere generationer.
Derfor skal vi
Sørge for at alle københavnere har adgang til idrætsfaciliteter, også i de nye bydele
Gøre flere gader fri for biler
Stoppe de forurenende dieselbiler og dieseltog
Gøre bevægelse og idræt til en naturlig del af skoledagen
Indrette vores by, så den indbyder til bevægelse

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - 2017

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Radikale Venstre

2013 - 2017

Medlem, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Københavns Kommune, Radikale Venstre

2013 - 2017

Medlem, Børne- og Ungdomsudvalget Københavns Kommune, Radikale Venstre

2005 - 2009

Kommunalbestyrelsesmedlem Furesø Kommune, Radikale Venstre

2001 - 2005

Kommunalbestyrelsesmedlem Værløse Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Væksthus Hovedstaden

Uddannelse

1978 - 1984

Kandidat Økonomi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Byggekonsulent og projektleder Arbejde Adler

1997 - 2016

Institutionschef Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige
B

Politiske hverv

2013 - 2017

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Radikale Venstre

2013 - 2017

Medlem, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Københavns Kommune, Radikale Venstre

2013 - 2017

Medlem, Børne- og Ungdomsudvalget Københavns Kommune, Radikale Venstre

2005 - 2009

Kommunalbestyrelsesmedlem Furesø Kommune, Radikale Venstre

2001 - 2005

Kommunalbestyrelsesmedlem Værløse Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Væksthus Hovedstaden

Uddannelse

1978 - 1984

Kandidat Økonomi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Byggekonsulent og projektleder Arbejde Adler

1997 - 2016

Institutionschef Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet