PERSONPROFIL

Henrik Nielsen

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 17. april 1947 i københavn Gift 4 børn

B

Henrik Nielsen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget i Gentofte kommune og til Regionsrådet i Region Hovedstaden. Henrik Nielsen blev ikke valgt ind i nogen af delene.

Henrik Nielsen er uddannet læge, og han har arbejdet som læge i ved PrivatHospitalet Danmark.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 91 Radikale Venstre in total 3231

Mærkesager

  • Ældre
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

1.Det nære sundhedsvæsen med fokus på ældre!

Kommunerne vil de kommende år få markant flere ældre borgere og en del af disse vil have flere forskellige kroniske sygdomme.
Vi har brug for en styrkelse af det nære sundhedsvæsen omkring seniorer. De alment praktiserende læger, den kommunale hjemmepleje og plejecentrene skal sikre, at Nærhed for den enkelte borger fastholdes. Det kræver et velfungerende samarbejde mellem hospitaler, kommuner og almen praksis. De nye plejehjemslæger, hvor en læge med speciale i almen medicin har sin faste gang på de enkelte plejehjem er en del af løsningen. Bedre adgang til den specialistviden, der er tilgængelig på hospitalerne og afklarende undersøgelser er en anden. Tilbud der skaber sammenhæng når patienter udskrives med følge hjem teams mm skal udbygges.
For at løfte indsatsen for de svageste ældre patienter skal tilbud omkring flere senior boliger sikres. Oprettelse af seniorboliger vil forhåbentlig kunne medvirke til at der skabes et fællesskab, blandt beboerne, så man kan hjælpe hinanden og måske have nemmere ved at få indkøbsordninger, trænings faciliteter mm til at fungere.
For de allersvageste skal der være en sikkerhed for, at man kan komme på plejehjem, når den tid kommer
Endelig er der nationale som internationale erfaringer med fællesskaber mellem børn og ældre, som kan indgå i et styrket samvær på daginstitutions niveau, er til glæde og gavn for begge parter– Et forhold der bør tages op i det kommunale med tanke på tilbud mere end forsøgsordninger.

2. - 3 nye sygdomme betinget af mulige miljø forandringer (virus, bak,...) omkring ændringer. Jeg indgår i international samarbejde udskrevet af commisionen CostAction frem - 2020 omhandlende:

Kronisk træthed eller
Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME)_
Energi dysfunktion- ATP mangel?
Mikrobiom dysfunktion - slimhinde forandringer?
Autoimmune reaktioner - i hjernen og celler?

Årsager kendes ikke (virus bak...) og behandling er rettet mod smerte og træthed - patienter u...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

burde have en sundhedsfaglig modstand både hvad angår flygtninge og ældre

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 479 Radikale Venstre in total 74270

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

1.Det nære sundhedsvæsen med fokus på ældre!

Kommunerne vil de kommende år få markant flere ældre borgere og en del af disse vil have flere forskellige kroniske sygdomme.
Vi har brug for en styrkelse af det nære sundhedsvæsen omkring seniorer. De alment praktiserende læger, den kommunale hjemmepleje og plejecentrene skal sikre, at Nærhed for den enkelte borger fastholdes. Det kræver et velfungerende samarbejde mellem hospitaler, kommuner og almen praksis. De nye plejehjemslæger, hvor en læge med speciale i almen medicin har sin faste gang på de enkelte plejehjem er en del af løsningen. Bedre adgang til den specialistviden, der er tilgængelig på hospitalerne og afklarende undersøgelser er en anden. Tilbud der skaber sammenhæng når patienter udskrives med følge hjem teams mm skal udbygges.
For at løfte indsatsen for de svageste ældre patienter skal tilbud omkring flere senior boliger sikres. Oprettelse af seniorboliger vil forhåbentlig kunne medvirke til at der skabes et fællesskab, blandt beboerne, så man kan hjælpe hinanden og måske have nemmere ved at få indkøbsordninger, trænings faciliteter mm til at fungere.
For de allersvageste skal der være en sikkerhed for, at man kan komme på plejehjem, når den tid kommer
Endelig er der nationale som internationale erfaringer med fællesskaber mellem børn og ældre, som kan indgå i et styrket samvær på daginstitutions niveau, er til glæde og gavn for begge parter– Et forhold der bør tages op i det kommunale med tanke på tilbud mere end forsøgsordninger.

2. - 3 nye sygdomme betinget af mulige miljø forandringer (virus, bak,...) omkring ændringer. Jeg indgår i international samarbejde udskrevet af commisionen CostAction frem - 2020 omhandlende:

Kronisk træthed eller
Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME)_
Energi dysfunktion- ATP mangel?
Mikrobiom dysfunktion - slimhinde forandringer?
Autoimmune reaktioner - i hjernen og celler?

Årsager kendes ikke (virus bak...) og behandling er rettet mod smerte og træthed - patienter u...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Radikale Venstre, Region Hovedstaden

Uddannelse

Læge Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Speciallæge
B

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Radikale Venstre, Region Hovedstaden

Uddannelse

Læge Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Speciallæge

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet