PERSONPROFIL

Henrik Klem Lassen

Liberal Alliance

Spidskandidat i Greve
Kandidat til regionsrådsvalget i Sjælland

Født 8. maj 1973 i Greve Gift 3 børn

I

Henrik Klem Lassen (LA) var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget i Greve kommune. Henrik Klem Lassen blev ikke valgt ind.

Henrik Klem Lassen var byrådsmedlem i Greve, hvor han var valgt for Liberal Alliance. Han var formand for Børne- og Ungeudvalget

Henrik Klem Lassen er uddannet cand.scient.adm fra Roskilde Universitet og har en baggrund som bl.a. konsulent og leder for eget firma. På nuværende tidspunkt arbejder han som lektor på Erhvervsakademi Sjælland og på Copenhagen business College .

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 139 Liberal Alliance in total 886
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 174 Liberal Alliance in total 617

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skat

Med kandidatens egne ord

I de næste fire år vil jeg arbejde for:

Massiv renovering af Greves skoler og daginstitutioner
Vi er kommet godt i gang, men meget mangler. Det er vigtigt at holde fast og investere i godt indeklima og læringsmiljø, for gode fysiske rammer giver børnene bedre trivsel og læring.

Styrket faglighed i skolerne
Greves skoler opnåede det hidtil højeste karaktergennemsnit i 2016, men vi kan blive endnu bedre, og vi har allerede afsat penge til mere faglig ledelse. Det gør vores børn dygtigere.

At fastholde den lave skat
Grundskylden er sænket til Danmarks næstlaveste niveau – det giver dig som boligejer sikkerhed og tryghed i økonomien. Det vil jeg holde fast i.

Smuk strand med mindre tang
Vi har sat fart i strandrensningen og vil tage flere nye metoder i brug, som holder stranden flot og tangfri. Langt mere effektivt og endda endnu billigere.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger 23 mio på Ipads og vi må stille os selv spørgsmålet om vi får nok ud af pengene. Ville det være bedre at tilføre pengene til hver enkelt skole og så lade dem bestemme selv?

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er urimeligt at der i forvejen gives tilskud til koncertbilletter, med kommercielle bands. et er ikke en kommunalopgave at sikre kunstneres indtjening, på bekostning af aldre og børn

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for mange flygtninge der ikke er på arbejdsmarkedet og det giver en dårligere integration.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence har allerede mindsket udgifterne, men vi ser stadig muligheder for bedre og billigere service.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er uklart.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges i forvejen mange ressourcer på dette

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den slags ordninger vil virke som en forlænget topskat. Det mener jeg ikke er rimeligt.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er tilført flere penge til normeringer i to omgange i denne byrådsperiode.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Boligejerne skal have sikkerhed for deres fremtidige økonomi.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 287 Liberal Alliance in total 12330

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

I de næste fire år vil jeg arbejde for:

Massiv renovering af Greves skoler og daginstitutioner
Vi er kommet godt i gang, men meget mangler. Det er vigtigt at holde fast og investere i godt indeklima og læringsmiljø, for gode fysiske rammer giver børnene bedre trivsel og læring.

Styrket faglighed i skolerne
Greves skoler opnåede det hidtil højeste karaktergennemsnit i 2016, men vi kan blive endnu bedre, og vi har allerede afsat penge til mere faglig ledelse. Det gør vores børn dygtigere.

At fastholde den lave skat
Grundskylden er sænket til Danmarks næstlaveste niveau – det giver dig som boligejer sikkerhed og tryghed i økonomien. Det vil jeg holde fast i.

Smuk strand med mindre tang
Vi har sat fart i strandrensningen og vil tage flere nye metoder i brug, som holder stranden flot og tangfri. Langt mere effektivt og endda endnu billigere.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Sjælland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er muligheder for effektiviseringer hvilket bl.a. skal ske gennem nye behandlingsmetoder og mere effektiv drift.

2 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Ansatte på Region Sjællands hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt kompetencerne er tilstede.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når flere bliver behandlet privat, er de ikke på ventelisten til det offentlige sygehus.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - 2017

Byrådsmedlem Greve Kommune, Liberal Alliance

2014 - 2017

Formand, Børne- og Ungeudvalget Greve Kommune, Liberal Alliance

Uddannelse

1993 - 1999

Cand.scient.adm Økonomi, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2012 - nu

Ass. lektor Erhvervsakademi Sjælland

2014 - nu

Ekstern lektor Copenhagen Business School

2008 - 2013

Konsulent Klem ApS

2007 - 2012

CEO Flex Benefit
I

Politiske hverv

2014 - 2017

Byrådsmedlem Greve Kommune, Liberal Alliance

2014 - 2017

Formand, Børne- og Ungeudvalget Greve Kommune, Liberal Alliance

Uddannelse

1993 - 1999

Cand.scient.adm Økonomi, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2012 - nu

Ass. lektor Erhvervsakademi Sjælland

2014 - nu

Ekstern lektor Copenhagen Business School

2008 - 2013

Konsulent Klem ApS

2007 - 2012

CEO Flex Benefit

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet