PERSONPROFIL

Henrik Gliese Pedersen

Radikale Venstre

Spidskandidat i Greve
Kandidat til regionsrådsvalget i Sjælland

Født 23. oktober 1961 i København Gift 2 børn

B

Henrik Gliese Pedersen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget i Greve kommune, og regionsrådskandidat for partiet i Region Sjælland. Henrik Gliese Pedersen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han er formand for partiets afdeling i Greve.

Henrik Gliese Pedersen har været opstillet for Radikale Venstre i Greve Kommune i flere omgange, senest ved valget i 2013, og han var opstillet for partiet i Region Sjælland ved valget i 2005. Samme år blev Henrik Gliese Pedersen valgt som byrådsmedlem i Greve Kommune, og frem til valget i 2009 var han bl.a. formand for Teknik- og Miljøudvalget i kommune.

Henrik Gliese Pedersen er kandidat i matematik og fysik fra Københavns Universitet. Han arbejder til daglig som IT-arkitekt for teknologi- og konsulentvirksomheden IBM, og Han har tidligere bl.a. arbejdet som ekstern lektor ved Københavns Universitet. Privat er Henrik Gliese Pedersen bosat i Greve Strand.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 125 Radikale Venstre in total 409
KV 2013 Personlige stemmer 149 Radikale Venstre in total 521

Mærkesager

  • Sundhed
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til byrådsvalget, fordi jeg har en ambition om at Greve skal være stedet, hvor man bedst kan udfolde sig hele livet.

Der skal etableres en ny skole som dækker området for den nu lukkede Tjørnelyskole.
Vi skal modernisere i Greve Midt, så vi opnår at styrke det egentlige centrumområde for os der bor i Greve.
Kommunen skal gøre en indsats til forbedring af vores miljø: mindre støj, mindre affald og renere luft.
Naturoplevelser og friluftsmuligheder skal i endnu højere grad gøres tilgængelige og nemt være en del af det daglige moderne forstadsliv i Greve.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pernille Beckmann har ikke evnet at formidle et bredt samarbejde . Pernille Beckmann har i en række situationer ikke virket på højde med situation, ja nærmest uforberedt.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 199 Radikale Venstre in total 18941

Mærkesager

  • Sundhed
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til byrådsvalget, fordi jeg har en ambition om at Greve skal være stedet, hvor man bedst kan udfolde sig hele livet.

Der skal etableres en ny skole som dækker området for den nu lukkede Tjørnelyskole.
Vi skal modernisere i Greve Midt, så vi opnår at styrke det egentlige centrumområde for os der bor i Greve.
Kommunen skal gøre en indsats til forbedring af vores miljø: mindre støj, mindre affald og renere luft.
Naturoplevelser og friluftsmuligheder skal i endnu højere grad gøres tilgængelige og nemt være en del af det daglige moderne forstadsliv i Greve.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Formand, Radikale Venstre i Greve

2017 - 2017

Byrådsmedlem

Tillidsposter

Formand Radikal Venstre, Greve

Uddannelse

1981 - 1988

Kandidat Matematik og Fysik, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

1988 - nu

IT Architect IBM
B

Politiske hverv

Formand, Radikale Venstre i Greve

2017 - 2017

Byrådsmedlem

Tillidsposter

Formand Radikal Venstre, Greve

Uddannelse

1981 - 1988

Kandidat Matematik og Fysik, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

1988 - nu

IT Architect IBM

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet