PERSONPROFIL

Henrik Balleby Hansen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Greve

Gift 2 børn

C

Henrik Balleby Hansen var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Greve kommune. Henrik Balleby Hansen blev ikke valgt ind.

Henrik Balleby Hansen er oprindeligt uddannet bankelev fra Dansk Bank, men har senere suppleret med en HD i ledelse og organisation fra Syddansk Universitet, hvorfra han dimitterede i 2004. Året efter fik han en stilling som bankrådgiver i Jyske Bank ved Greve Stand - en stilling han stadig bestrider. Han har desuden været frivillig gældsrådgiver for Socialministeriet.

Privat er han fik med Caryn, med hvem han har to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 64 Det Konservative Folkeparti in total 1400
KV 2013 Personlige stemmer 102 Det Konservative Folkeparti in total 2510

Mærkesager

  • Skat
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

De konservative er det eneste parti vælgerne kan stole på har evnen og viljen til at få styr på økonomien i Greve. Den nuværende borgmester har tømt pengekassen på kun 4 år, og Greve står foran en massiv økonomisk oprydning. De konservative har altid været det parti der tager ansvaret for at bygge vores kommune op. Og det er der behov for igen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På blot 4 år har borgmesteren formået at dræne kommunekasse for 200 mill. kr., og har så store underskud på kommunens driftsbudget at det er nødvendigt at optage lån for at få balance i budgettet. Det er politisk inkompetence i højeste potens.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet ikke forstået. Socialt udsatte grupper er et meget vidt begreb - og hvad menes der med en større andel af ressourcerne? Bare penge?

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er for bredt et spørgsmål at svare enkelt på. På enkelte områder mener jeg der skal laves en forstærket indsats, men ikke generelt på genoptræningsområdet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der - langt hen ad vejen - godt styr på i Greve. På det område mener jeg ikke der er det store behov for en ekstra indsats.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et udpræget problem i Greve. Der er - mig bekendt - ingen politisk uenighed om hvilke områder der på sigt skal udstykkes.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være dejligt, men det er tiden desværre ikke til. Budgetunderskuddet er så stort, det kommer til at kræve mange ressourcer at få balance i økonomien.

Uddannelse

HD Organisation og ledelse, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2005 - nu

Bankrådgiver Jyske Bank
C

Uddannelse

HD Organisation og ledelse, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2005 - nu

Bankrådgiver Jyske Bank

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet