PERSONPROFIL

Henrik Appel

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 25. november 1970 i København Gift 2 børn

A

Henrik Appel Esbensen (S) var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved kommunalvalget i København kommune. Henrik Appel Esbensen blev ikke valgt ind.

Henrik Appel Esbensen har tidligere været medlem af Københavns Borgerrepræsentation fra 2010 til 2017, hvor han var medlem af Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget. Han bestrider flere bestyrelsesposter bla. i Danish Justice Foundation.

Henrik Appel Esbensen er uddannet socialrådgiver og har suppleret med flere kurser i mangement. Han arbejder som landsleder af TUBA (Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere).

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 745 Socialdemokratiet in total 82819
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 824 Socialdemokratiet in total 76524

Mærkesager

  • Ældre
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg er optaget af at udvikle vores hovedstad. København skal være en mangfoldig by. Her skal være plads og mulighed for alle – børn, unge, voksne og ældre. Derfor vil jeg arbejde FOR at der bliver etableret boliger, alle kan betale. Vi skal styrke samarbejdet til erhvervslivet. Vi skal skabe gode muligheder for familier og børn at trives i byen – med gode skoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter. Ikke mindst de grupper, der har det svært - udsatte børn og unge, mennesker med psykiske lidelser, ensomme ældre, hjemløse etc. Derfor vil jeg arbejde FOR borgerne i byen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver ikke bygget på Strandengen - der er pt en undersøgelse i gang som vil kortlægge de forskellige muligheder i hele København .

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der ikke noget der tyder på .

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges mange penge på dette område.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - 2017

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet
Sundhed & social ordfører

Uddannelse

1999 - 2002

Socialrådgiver, Den Sociale Højskole

Erhvervserfaring

2012 - nu

CEO TUBA Danmark
A

Politiske hverv

2014 - 2017

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet
Sundhed & social ordfører

Uddannelse

1999 - 2002

Socialrådgiver, Den Sociale Højskole

Erhvervserfaring

2012 - nu

CEO TUBA Danmark

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet