PERSONPROFIL

Helle Adelborg

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Hvidovre

Født 26. januar 1960 i Hvidovre Gift 2 børn

A

Helle Moesgaard Adelborg (S) er borgmester i Hvidovre Kommune. Hun er kommunalt medlem af flere bestyrelser, grupper og råd bl.a. for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme.

Helle Moesgaard Adelborg har været byrådsmedlem i Hvidovre Kommune i flere perioder, første gang i 1994. Hun har været borgmester siden maj 2012, hvor hun overtog borgmesterkæden fra partikollegaen Milton Graf Pedersen (S), der trak sig på grund af helbredsproblemer. I sin tid i kommunalpolitik har hun blandt andet arbejdet med kommunal økonomi.

Helle Moesgaard Adelborg er oprindeligt uddannet pædagog og folkeskolelærer. Før hun blev borgmester, arbejdede hun som folkeskolelærer på Egholmskolen i Vallensbæk.

Privat er hun gift på 26. år og mor til to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3591 Socialdemokratiet in total 8992
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 3659 Socialdemokratiet in total 8937

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg har gennem mine 24 år i kommunalpolitik kæmpet for byen og vil fortsat arbejde for at Hvidovre er, God at vokse op i, God at bo i, God at blive ældre i. Jeg er stærk fortaler for forebyggelse og mener, at det kan betale sig at investere i mennesker. Jeg er nærværende og autentisk i mødet med mennesker og brænder fortsat for at gøre en forskel og særligt for dem, der har brug for en ekstra opmærksomhed. En tryg og sikker by med gode muligheder for fællesskaber i alle aldre står også på min dagsorden. Et kryds ved mig er et sikkert, kendt og trygt valg den 21. november 2017.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Den økonomisk tunge, men historisk bevaringsværdige gård, Risbjerggaard skal rives ned, så der kan bygges nyt på grunden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi vi er på vej med et byggeprogram mhb. på en arkitektkonkurrence. Og fordi der er en tidligere Kommunalbestyrelsesbeslutning om, at arbejde videre med et scenarie, hvor Risbjerggård forandres over tid og kun dele af bygningen bevares. Vi er i perioden blevet enige om en helhedsplan for Bymidten og enige om at få udarbejdet et byggeprogram for grunden. Vi så gode bud, da vi gjorde den samme øvelse i Bytoften om en ny daginstitution i en historisk bygning. Jeg ser frem til at se forslag.

2 Helle Adelborg har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er borgmester i byen, som har været rammen om mit barndoms-, ungdoms- og voksenliv. Jeg brænder for at skabe et godt fundament, så Hvidovre vedbliver at være; God at bo i, God at vokse op i, God at blive ældre i.

3 Eftersom Hvidovre Strand lige er blevet renoveret, skal havnen også forskønnes, selvom det kan blive dyrt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økonomi alene afgør ikke hvad der skal ske. Vi havde med i planerne for udvidelsen af stranden, ønsket om en legeplads, men fik ikke de nødvendige tilladelser fra Naturstyrelsen. De skal udfordres i næste periode. Men det betyder, at der er forskellige styrelser og direktorater der også skal give tilladelser. Vi har afsat midler til at komme videre med området fra 2019.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil fastholde fokus på at arbejde hen imod at få metroen til Hvidovre og kollektiv trafik generelt. Men vi bør også have fokus på trafikken og særligt de sorte pletter/farlige vejkryds i kommunen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nu rigtig godt i gang med affaldssortering, men fokus skal fastholdes.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Meget ønskeligt - men de knappe økonomiske ressourcer gør det næppe muligt at afsætte flere, men beholde dem vi har afsat. Dog afsætter vi løbende midler til forbedringer af vores idrætsanlæg.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ville være dejligt men jeg ser det ikke muligt med det stramme pres på økonomien i disse år.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, vi bør se mere på de mange unge, der bliver hjemløse og ikke kommer i uddannelse og job og for flere desværre havner i gruppen af socialt udsatte.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi åbner i foråret 2018 et nyt genoptræningscenter/sundhedshus og det vil jeg mene, vil gavne både sundheds- og genoptræningsområdet. Men jeg mener, at vi fortsat må have fokus på den forebyggende sundhedsindsats.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har netop i forbindelse med budgettet for 2018 besluttet, at vi skal undersøge mulighederne for at nedsætte antallet af elever i de store klasser samt ved mere end 24 elever garanteres to lærer/pædagog.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej med en ledighedsprocent på 3,8 kan job findes, hvis ledighed er eneste grund til ledighed.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil vælge velfærd fremfor skattelettelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi jeg faktisk mener, at vi har forholdsvis godt styr på situationen med de afsatte ressourcer.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi går ind for at fremme cykelismen, men må nødvendigvis have fokus på trafik helt generelt.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerne hvis det kan løbe rundt af sig selv.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Også her mener jeg, at vi må prioritere indenfor de til formålet afsatte midler.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener faktisk, at det lykkes med de allerede afsatte midler.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at de ældre fortsat skal tilbydes, de ydelser vi politisk har besluttet i vores kvalitetsstandarder. I vores kommune gælder for flere ældre, at de kun har deres folkepension.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt generelt vil jeg gerne bruge økonomi på at investere i mennesker, for jeg tror på, at det hjælper at forebygge fremfor at helbrede.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid godt med flere voksne, men I Hvidovre ligger vi pt. med bedre normeringer end andre kommuner og med et stort pres på økonomien, vil jeg arbejde for at fastholde.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det skat og vi vil velfærd fremfor skattenedsættelser.

Politiske hverv

2012 - nu

Borgmester Hvidovre Kommune, Socialdemokratiet
Formand, Økonomiudvalget Hvidovre Kommune, Socialdemokratiet

1994 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Hvidovre Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Hovedstadens Beredskab I/S
Repræsentantskabsmedlem Kommunernes Landsforening (KL)
Repræsentantskabsmedlem Wonderful Copenhagen

Uddannelse

Folkeskolelærer, Læreruddannelsen på Blaagaard
Fritidspædagog Pædagogik og psykologi, Seminariet for Fritidspædagoger

Erhvervserfaring

Folkeskolelærer (Orlov) Egholmskolen i Vallensbæk
A

Politiske hverv

2012 - nu

Borgmester Hvidovre Kommune, Socialdemokratiet
Formand, Økonomiudvalget Hvidovre Kommune, Socialdemokratiet

1994 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Hvidovre Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Hovedstadens Beredskab I/S
Repræsentantskabsmedlem Kommunernes Landsforening (KL)
Repræsentantskabsmedlem Wonderful Copenhagen

Uddannelse

Folkeskolelærer, Læreruddannelsen på Blaagaard
Fritidspædagog Pædagogik og psykologi, Seminariet for Fritidspædagoger

Erhvervserfaring

Folkeskolelærer (Orlov) Egholmskolen i Vallensbæk

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet