PERSONPROFIL

Helena Udsen

Alternativet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 13. august 1996 i Korsør Single

Å

Helena Udsen var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i København kommune. Helena Udsen blev ikke valgt ind.

Hun er ordfører for social og psykisk sundhed, samt generationsordfører.

Helena Udsen blev i 2015 student fra Det Frie Gymnasium, og hun arbejder hos MatematikFessor hvor hun blandt andet underviser folkeskoleelever i matematik.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 322 Alternativet in total 31553

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Et stressfrit København
430.000 har daglige tegn på stress og hvert år indlægges 30.000 danskere pga. stress. I København skal vi vende den udvikling. Københavns kommune har som den største kommune unikke muligheder for at arbejde med mange forskellige løsninger på stigning i stresstilfælde. Vi skal tænke nyt, på tværs af forvaltninger og se på det enkelte menneske.

København skal være en by, hvor vi kommer hinanden ved på tværs af generationer, på tværs af virkeligheder, på tværs af hinanden.

Vi skal have et københavn, hvor der er plads.
Plads til det hele menneske, plads til alle livets facetter. Der skal være plads til at acceptere og respektere hinanden, ikke på trods af, men netop fordi vi alle er forskellige og lever livet forskelligt. På den måde skal vi forsøge at finde en løsning på ting som ensomhed og stress. Vi skal mere på tværs af generationer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som hovedstad skal vi gå forrest med de grønne, bæredygtige trafikale løsninger. Fremtiden er klimavenlig, og den bølge skal vi være med til at sætte skub på.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturen har en værdi i sig selv. Vi skal bruge naturen mere aktivt - både i vores sundhedssystem, uddannelsessystem samt børn og ældre-pleje.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i fremtiden. Vi skal investere i grøn, kollektiv og bæredygtig trafikale løsninger.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nye bioaffaldsspand er et godt skridt mod er mere bæredygtigt samfund. Vi skal også have en udvikling, de fleste kan følge med i, derfor mener jeg, at vi i første omgang skal sørge for at københavnerne bliver gode til at bidrage til biosorteringen, inden vi smider flere nye tiltag på bordet. Den bæredygtige udvikling skal ske sammen med flest mulige - og når København er klar til det skal vi naturligvis sørge for at vores forbrug gavner miljøet mest muligt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsområder og -foreninger er et godt sted at skabe møder på tværs af alder, overbevisninger og livssyn.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i højere grad tænke kulturen og kunsten som en aktiv del at de andre politiske områder og forvaltninger. Kunst kan medvirke til sundheds- samt børn og unge-området. Så ja, flere midler skal bruges på kunst og kultur.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den bedste behandling er forebyggelse. I København skal vi blive bedre til at forebygge.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker kan ikke i grupper - som spørgsmålet her lægger op til - defineres som problemer, ressourcer, trælse eller fantastiske. At nogle folk, har lyst til at være en del af vores samfund, mener jeg, vi skal sørge for at hjælpe dem med og være åbne overfor og nysgerrige på.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være bedre til hurtige indkaldelser efter udskrivninger og sikre en kontinuitet så fremgangen ved genoptræningen holdes ved lige indtil, genoptræningen ikke længere er behøvet. Der er altså ikke brug for flere penge, men der er brug for hurtigere forvaltning på genoptræningsområdet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en større graf af selvbestemmelse på de københavnske folkeskoler. Det skal være muligt at skabe gode rammer på de enkelte skoler, men beslutningen skal ligge hos lærere, forældre, ledelse og eleverne, der lever med konsekvenser og står med den relevante viden. Vi skal have mere selvbestemmelse på de Københavnske folkeskoler.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er en af de kommuner, der er berygtede for at være arbejdsløs i. Vi skal sørge for at der kommer mere tillid fremfor kontrol ind i beskæftigelsesforvaltningen - det gælder både i mødet med jobcenteret og for de ansatte.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har en af de laveste kommuneskatte i Danmark. Vi skal ikke mindske skatten yderligere - i stedet skal vi flytte fokus til hvordan vi skaber de allerbedste rammer for gode liv.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse, forebyggelse, forebyggelse! Det er billigere, bedre og sørger for at flere får muligheden for at skabe gode liv.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i de bæredygtige, grønne og kollektive trafikale løsninger. Det gælder naturligvis også ift. cykelstier. Cykle fylder mindre, gavner sundheden og forurener ikke vores luft.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns ry for at være en grøn by skal følges op og fastholdes ved at bevare de grønne naturområder, der findes i dag og giver plads til endnu flere.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturen skal ske meget mere i dagligdagen ikke kun med enkeltstående store kulturelle begivenheder. Musik på caféer, barer og værtshuse. Udstillinger på legepladser, biblioteker og i det generelle gadebillede.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse virker. Vi skal blive langt bedre til at forebygge frem for først at give fokus, når der er opstået problemer.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sørge for, at de mennesker, der skal til at være en del af vores samfund, får en god start. Dog er antallet af flygtninge i København ikke særlig stort.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle opgaver kan vi ikke overlade til markedets op- og nedture at løse. Vi skal sikre at de ældre i København får en god, stabil og ikke mindst nærværende hjemmehjælp.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af stress-, depressions og angstramte er steget i de seneste år. Det betyder, at økonomien også må følge med. Derudover er den bedste behandling forebyggelse, så vi skal i langt højere grad arbejde aktivt med hvordan vi skaber en stressfri kommune, der har plads til hele mennesker.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De københavnske børn skal have en tryg, stabil og nærværende tid i vuggestue og børnehave. Jeg mener, at vi skal have langt mere selvbestemmelse i de enkelte dagsinstitutioner i København. Vi skal sikre, at det er muligt for dagsinstitutionerne at skabe de bedste rammer, så ledelse, pædagoger og forældre kan tage de beslutninger, der giver mest mening for netop deres dagsinstitution og børn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har en del private virksomheder. I stedet for at fokusere på, hvordan flere kommer til, skal vi rette fokus på den manglende hjælp, gennemsigtighed og overskuelighed, der er for de eksisterende virksomheder i Københavns kommune.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den globale og nationale ulighed stiger - og det har den gjort i de sidste mange år. Det medvirker vi kun til ved også at nedsætte grundskylden, og det mener jeg ikke er en udvikling, der gavner de fleste.

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2012 - 2015

Gymnasial uddannelse STX, Det Frie Gymnasium

Erhvervserfaring

Underviser EduLab
Å

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2012 - 2015

Gymnasial uddannelse STX, Det Frie Gymnasium

Erhvervserfaring

Underviser EduLab

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet